Läheisriippuvuuden monet muodot

VTM, kouluttaja ja työnohjaaja Mari Huusko luennoi 12.11.2008 Naistenkartanon järjestämässä luentotilaisuudessa läheisriippuvuudesta ja sen eri ilmenemismuodoista.

Huuskon mukaan lähisuhderiippuvuus on laaja ilmiö, johon liittyy hyväksynnän hakemista ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Lähisuhderiippuvainen kokee, että kaikki johtuu hänestä ja sen takia hän joutuu kantamaan muiden huolia.
Tässä muutamia Mari Huuskon listaamia lähisuhderiippuvuuteen liittyviä piirteitä. Hän halusi kuitenkin muistuttaa, että nämä ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne ole diagnosointia varten.

Kontrollointi ja pakkomielteet

Läheisriippuvainen ihminen yrittää pitää sekä oman että muiden elämän hallinnassa. Kun asiat eivät mene oman mielen mukaan, tapahtuu herkästi ylireagoimista ja turhautumista. Kontrolloinnin tarve vaikuttaa ennen pitkään myös omaan elämään ja se voi kääntyä itseä vastaan.
Jatkuva huoli muista ihmisistä ja heidän hyvinvoinnista voi helposti muuttua pakkomielteiseksi kontrolliksi, joka ei enää ole hallinnassa. Siihen liittyy myös mustasukkaisuutta ja tarve olla tietoinen kaikesta, mitä toinen tekee ja missä toinen on.

Ylenmääräinen huolenpito ja huono itsetunto

Lähisuhderiippuvainen ihminen ahdistuu toisen ongelmista. Hänen on vaikea kieltäytyä tekemästä toiselle palveluksia silloinkin, kun ei itse jaksaisi tai haluaisi. Huolenpitoon liittyy myös pyrkimys ennakoida toisen tarpeita ja vastata niihin jo ennen kuin he ovat edes pyytäneet apua.
Läheisriippuvaiselle ihmiselle on tyypillistä jatkuva itsekritiikki sekä omien virheiden ja puutteiden pohtiminen. Hän kokee voimakasta riittämättömyyden tunnetta ja hylätyksi tulemisen pelkoa sekä kyynisyys itseä kohtaan. Myös kritiikin sietokyky on heikko: itse voi kritisoida itseään, mutta muiden kriittistä palautetta on vaikea ottaa vastaan.

Reggressio, tukahduttaminen

Yksi keskeinen piirre läheisriippuvaiselle ihmiselle on tarve kontrolloida itseään aina muiden seurassa ollessa. Omat tunteet tukahdutetaan, omista tarpeista on vaikea kertoa ja omana itsenä oleminen pelottaa. Maailma muuttuu herkästi mustavalkoiseksi ja kommunikoinnissa tapahtuu taantumista lapsenomaiseen viestintään. Tyypillisiä ilmaisuja ovat: aina/ei koskaan; kaikki/ ei kukaan jne.

Vihan ilmaiseminen

Tyypillinen piirre läheisriippuvaisessa ihmisessä on myös vaikeus ilmaista kielteisiä tunteita sekä vihan tukahduttaminen tai kieltäminen kokonaan. Tämä voi aiheuttaa myös syvää katkeroitumista. Muiden ihmisten vihan kohtaaminen herättää kohtuutonta pelkoa ja viha usein käännetäänkin itseen kohdistuvaksi.

Luottamuksen puute, heikot rajat ja kieltäminen

Luottamuksen puutteeseen liittyy kyvyttömyys luottaa itseen ja omaan intuitioon. Myös omiin tunteisiin luottaminen tai edes niiden tunnistaminen on vaikeaa. Toisiin ihmisiin ei pysty luottamaan. Usein läheisriippuvaisella henkilöllä on taipumus luottaa sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole luottamuksen arvoisia. Tällöin ei tarvitse pettyä, kun ”todellisuus” paljastuu.
Heikkojen rajojen asettamiseen liittyy päätös, että ei siedä enää yhtään kertaa tiettyä asiaa, mutta antaa kuitenkin ”vielä yhden tilaisuuden”. Läheisriippuvaisella ihmisellä on usein toive, että joku toinen tulisi ja ratkaisisi asiat, koska itse ei pysty irrottautumaan esim. huonosta parisuhteesta.

Emotionaalinen riippuvuus, läheisyysriippuvuus

Keskeinen piirre lähisuhderiippuvaisessa ihmisessä on tyytymättömyys omaan elämään ja tunne, että vain toinen ihminen voi tehdä onnelliseksi. Omia mielenkiinnon kohteita ja ystäviä laiminlyödään, kun suhde toiseen ihmiseen menee muiden elämänalueiden edelle. Läheisyysriippuvuuteen liittyy tyypillisesti pysyminen huonossa ihmissuhteessa, jotta ei tarvitsisi olla yksin ja siirrytään yhden suhteen päätyttyä välittömästi uuteen suhteeseen.

Seksi ja läheisyys

Seksiä käytetään herkästi vallan välineenä parisuhteessa: kostoksi kieltäydytään seksistä ja vastaavasti palkinnoksi annetaan seksiä ja läheisyyttä toiselle. Lähisuhderiippuvainen ei kykene tunnistamaan omia seksuaalisia tarpeitaan tai sitten hän kieltää ne kokonaan. Monesti hän saattaa suostua seksiin silloin, kun haluaisi vain läheisyyttä ja hellyyttä.

Tässä muutamia Mari Huuskon ohjeita siihen, miten päästä irti läheisriippuvuudesta:

Tieto

Kun ilmiön tunnistaa, voi omaa käyttäytymistä ryhtyä muuttamaan

Tahto

Kun haluaa muuttua, on muutos myös mahdollinen

Toimiminen

Uusien toimintatapojen kokeilemisen ja omaksumisen myötä voi tutuista ja turvallisista tavoista vähitellen luopua

Toipuminen

Irtautuminen läheisriippuvuudesta on prosessi, jossa tulee takapakkeja. Usein se johtaa kuitenkin parempaan!

Lisätietoa aiheesta:

Huusko, Mari: Hallintaa vai huolenpitoa. Kirjapaja 2006.

2.12.2008 Naistenkartanon suunnittelija Anna Hakkarainen