Behöver du nya metoder i ditt arbete med flickor? Vill du fördjupa och utveckla ditt arbete? Saknar du information om hur man förebygger missbruksproblem hos flickor och unga kvinnor? Då är Bella-grupphandledarutbildningen något just för dig!

Bella-grupphandledarutbildningen inspirerar dem som arbetar med flickor och ger konkreta verktyg för att starta och leda Bella-grupper. Utbildningens målgrupp är kvinnor som i sitt arbete möter 14–17 – åriga flickor i deras vardagliga miljöer som t.ex. i skolan, kommunernas ungdomsverksamhet, församlingen, eller i olika föreningar.

Naistenkartano ry:s Bella Suomi – verksamhet utbildar Bella – grupphandledare, upprätthåller det finländska Bella-nätverket samt producerar material anpassat för arbete med flickgrupper. Verksamheten är tvåspråkig.


Bella metoden är prisbelönt på EU-nivå för dess missbruksförebyggande arbete för flickor. Metoden har använts i Sverige redan i 20 år. I Bella-grupperna lär sig flickorna stärka sin självkänsla och får verktyg för att klara av svåra situationer i vardagen på ett hälsosamt sätt. Bella-metoden är mer än bara diskussion; det är gemenskap, lek och att lyssna och lära sig av andra. Det man lärt sig i Bella-gruppen kan vara till nytta både nu och i ett senare skede i livet. Därför är alla flickor välkomna med i Bella-grupperna som vill fundera och diskutera kring hur det är att vara flicka.

Bella-metodens syfte är att stärka flickornas självkänsla och ge dem verktygen att klara av svåra situationer i vardagen på ett sunt sätt. Utbildningens målgrupp är kvinnor som i sitt arbete möter 14–17 – åriga flickor i deras vardagliga miljöer som t.ex. i skolan, kommunernas ungdomsverksamhet, församlingen, eller i olika föreningar.

Bella-gruppverksamheten är menad för alla flickor i 14-17-årsåldern, det behövs ingen speciell orsak för att få komma med i gruppen. Genom att rikta gruppverksamheten till alla flickor ser vi till att de har möjlighet att lära sig verktygen för att klara av vardagens utmaningar. Det flickorna lär sig i Bella-grupperna kan vara till nytta nu, men även om 20 år.