Bella-ohjaajakoulutuksen rakenne ja tavoite

Bella-ohjaajakoulutus antaa valmiuksia käynnistää ja ohjata Bella-ryhmiä sekä käyttää Bella-menetelmää tyttötyössä. Koulutus on tarkoitettu naisammattilaisille, jotka työssään tapaavat 14-17 -vuotiaita tyttöjä heidän arkisissa ympäristöissään, muun muassa kouluissa, nuorisotoimessa tai vapaa-ajan harrastuksissa.

Koulutuspäivän aikana käytetään samoja harjoituksia kuin Bella-ryhmissä tyttöjen kanssa, mutta harjoitukset tehdään aikuisten näkökulmasta. Päivän aikana tehdään kevyttä liikkumista vaativia toiminnallisia harjoituksia. Koulutuspäivä on toiminnallinen ja edellyttää kevyttä liikkumista. Koulutuspäivän jälkeen ohjaajat voivat käynnistää Bella-ryhmiä. Bella-toiminta tarjoaa myös verkostoitumismahdollisuuksia.

Ryhmätoimintaa Bella-menetelmällä

Ryhmätoimintaan on tervetulleita kaikki n. 14–17 -vuotiaat tytöt, jotka ovat kiinnostuneita pohtimaan tyttönä olemista. Bella-ryhmissä tytöt oppivat itsearvostusta, ja saavat työkaluja selviytyä arjen vaikeista tilanteista terveellä tavalla. Kohdistamalla ryhmätoimintaa kaikille tytöille varmistamme, että jokaisella tytöllä on mahdollisuus oppia työkaluja selviytyä arjen haasteista. Tytöt voivat hyötyä Bella-ryhmässä opituista työkaluista juuri nyt, mutta myös 10 – 20 vuoden kuluttua.

Bella-ryhmätoiminta

Bella-ryhmätoiminta on enemmän kuin keskustelua – se on yhdessäoloa, rytmien vaihtelua, leikkiä ja työkalujen saamista. Bella-ryhmässä opituille asioille voi olla tyttöjen elämässä käyttöä nyt tai myöhemmin elämässä. Tämän takia Bella-ryhmätoimintaan ovat tervetulleita kaikki tytöt, jotka ovat halukkaita pohtimaan tyttönä olemista.

Bella-ryhmien päämäärä

Bella-ryhmien päämääränä on ennaltaehkäistä varhaisvaiheen päihde- ja muita riippuvuuksia omaksumalla terve ja arvostava suhtautuminen itseen, sekä harjoitella puolensa pitämisen taitoja ja päätöksen tekemistä turvallisessa ympäristössä. Bella-menetelmä on arvioitua ja EU:n toimesta palkittua toimintaa, joka on kotimaassaan Ruotsissa ollut käytössä jo 20 vuotta.

Hakeutuminen Bella-ohjaajakoulutukseen

Huom! Koulutuksen osallistujat valitaan sen perusteella, onko heillä mahdollisuutta käynnistää Bella-ryhmätoimintaa tytöille. Kerrothan siis mahdollisuuksistasi/suunnitelmistasi.