Naistenkartano ry esittäytyy

Naistenkartano ry:n toiminnan pääpaino on naisten elämänhallinnan tukemisessa ja varhaisvaiheen riippuvuuksien ennaltaehkäisemisessä. Keskeisenä toimintamuotona on 1990-luvun alkuvuosista lähtien ollut naisten keskinäisen tuen ja kasvun NOVAT-ohjelma, joka on suunnattu kaikille naisille. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia naiseuteen liittyviä koulutus-, luento- ja yleisötilaisuuksia yksityishenkilöille ja alalla työskenteleville. Yhdistyksen tehtävänä on myös tiedottamalla, vaikuttamalla ja kouluttamalla korostaa naisnäkökulmaa riippuvuuksien muodostumisen ennaltaehkäisyssä, lieventämisessä ja hoidossa. Yhdistys myös opastaa naisten riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yhdistyksellä on palveluja internetissä kuten keskustelupalsta, NOVAT-verkkokursseja sekä nettiauttamispalvelu.

Naistenkartano ry järjestää Helsingissä naisten näkökulman esiintuovia luentoja syksyisin ja keväisin vaihtuvan teeman mukaisesti. Vuosittain järjestetään luentotilaisuuksia myös muulla Suomessa kysynnän mukaan sekä yksityishenkilöille että alalla työskenteleville. Yhdistyksen tavoitteena on laajentaa toimintaa ympäri Suomen.

MS Word -tiedostoTietosuoja.doc (54 kB)
Tietosuojaseloste

Naistenkartanon aloite naisjärjestöille

PDF-tiedostoNaisten jaksamista koskeva aloite.pdf (81 kB)
Aloite naisjärjestöille naisia kohtaavien järjestöjen varhaisen tuen toimintamuotojen edistämiseksi ja rahoituksen lisäämiseksi poliittisen vaikuttamisen kautta.

Vertaistuki NOVAT-ryhmässä

PDF-tiedostoLisensiaatintutkimus Palojärvi.pdf (245 kB)
Toiminnanjohtaja Helena Palojärven lisensiaatintutkimuksen (Vertaistuki voimaantumisen välineenä sosiaalityössä, 2009) tuloksia