NOVAT-verkkokurssi

NOVAT-verkkokurssi on 14 viikkoa kestävä tavoitteellinen, vertaistukeen perustuva ryhmätyömuoto, jossa käydään ohjatusti läpi suhdetta omaan itseen ja elämäntilanteeseen.

Kenelle verkkokurssi soveltuu?

Kurssi on tarkoitettu naisille, jotka haluavat pohtia omaa elämäänsä sekä käsitellä asioita, joita ei aiemmin ole ollut mahdollisuus käsitellä. Kurssille otetaan ensisijaisesti naisia, joiden asuinpaikkakunnalla ei järjestetä kasvokkain kokoontuvia NOVAT-vertaistukiryhmiä tai jotka eivät voi osallistua niihin  oman elämäntilanteensa takia.

Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmään koko 14-viikkoisen kurssin ajaksi ja riittävän ajan varaamista viikoittaisten tehtävien työstämiseen. Kannattaa siis pohtia jo ennen kurssille ilmoittautumista onko itsellä tähän mahdollisuutta. Kurssit ovat toistaiseksi maksuttomia.

Kurssilla käsiteltävät teemat:

  • suhde itseen, omaan ajatteluun ja tunteisiin
  • itsensä hyväksyminen
  • sisäisen puheen merkitykset
  • nykyhetkessä elämisen taito
  • suhde muihin
  • puolensa pitäminen

NOVAT-verkkokurssi

  • Auttaa tutustumaan omaan itseen, lisäämään itseymmärrystä, tunnistamaan omia voimavaroja ja ottamaan niitä käyttöön. Lisäksi kurssin avulla voi löytää uusia arjenhallintataitoja.
  • Mahdollistaa naisten keskinäisen vertaistuenjakamisen ja kuuntelemisen opettelun.
  • Tarjoaa turvallisen tilan uusille oivalluksille oman elämän suhteen.

Kurssiin sitoutuminen ja työskentelytavat

Osallistujat saavat kerran viikossa uuden aiheen alustuksineen ja pohdittavine kysymyksineen. Kurssitehtäviin vastaamiseen olisi hyvä varata viikoittain aikaa vähintään 2 tuntia. Tehtäviin voi kirjoittaa itselle sopivana ajankohtana, kuitenkin viikon sisällä tehtävänannosta. Ennen seuraavan viikon aiheen ja kysymyksien asettamista kaikilla ryhmäläisillä on mahdollisuus tuoda esiin, mitä ajatuksia itsessä on herännyt muiden kirjoitusten pohjalta.

Ryhmän toimivuuden kannalta jokaisen ryhmäläisen sitoutuminen on tärkeää, sillä ryhmää ja vertaisuuden kokemusta ei ole olemassa ilman osallistujia. Kurssilla olisi hyvä pysyä suunnilleen samassa kirjoitustahdissa muiden kanssa, jotta voi peilata kyseisen viikon tehtävän valossa omia ajatuksia muiden kirjoituksiin ja samalla antaa muille kurssilaisille mahdollisuus vertaistukeen.

Verkkokurssit toimivat Naistenkartanon Moodle-kanavassa. Ryhmät ovat suljettuja, joten viestejä pääsee lukemaan ja kirjoittamaan vain kyseiselle NOVAT-verkkokurssille rekisteröityneet ja ryhmään käyttöoikeuden saaneet naiset. Kirjoitukset ovat näkyvissä Moodle-kurssialustalla jokaisen itse valitsemalla nimimerkillä.

Mikäli mieleesi tulee jotain kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä joko sähköpostilla foorum(a)naistenkartano.com tai soittamalla Helsingin keskustoimistoon puh. 045 138 5110.

Haku syksyn verkkokurssille

Kursseja käynnistetään kaksi kertaa vuodessa tammi-helmikuun ja elo-syyskuun vaihteessa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta, jonka jälkeen hakijalle lähetetään s-postitse linkki alkukyselyyn. Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion siltä varalta, että alkukyselyn sisältävä viesti kulkeutuu sinne. Kurssille otetaan korkeintaan 15 naista.

HUOM! Käynnistämme vielä yhden verkkokurssin tänä syksynä, jonka hakuaika on 4.9.-13.9.2020!

Ilmoittautumislomake

Hakuaika on päättynyt.