NOVAT-ohjelma

Naisten tarpeista käsin räätälöidyn NOVAT-ohjelman tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa sekä tukea naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa.

NOVAT-ohjelma on ammatillisesti tuettu ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. Ohjelman avulla opetellaan elämään nykyhetkessä. Tulevaisuuden suunnittelua ja päämäärien asettamista tuetaan ryhmäprosessin, itseanalyysin ja rentoutumisen keinoin.

Osallistumismaksu

NOVAT-ryhmän osallistumismaksu on 125 €. Maksuun sisältyvät ammatillinen tuki, tilat, ryhmätoiminta ja NOVAT-käsikirja, jota ryhmässä työstetään. Naistenkartano järjestää myös vain NOVAT-naisille sunnattuja virkistystapahtumia sekä työpajoja muutaman kerran vuodessa. Osamaksuun on mahdollisuus, josta voi sopia Naistenkartanon henkilökunnan kanssa. Voit myös tiedustella sosiaalitoimesta, olisiko osallistumismaksuun mahdollisuutta saada maksusitoumusta. Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä, voit pyytää apua asiakaskoordinaattoreilta.

Ajankohtaista

Ryhmiä käynnistetään keväällä Helsingissä, Vantaalla ja Tampereella.

HUOM! Ryhmien aloitus siirtyy koronatilanteen vuoksi. Alun perin ryhmien oli tarkoitus käynnistyä maaliskuussa. Pidämme ilmoittautuneita ajan tasalla. Päivitämme uudet aloitusajankohdat verkkosivuillemme heti kun ne selviää.

Ilmoittautuaksesi NOVAT-ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakaskoordinaattoriin. Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot uusien ryhmien käynnistyksistä löydät täältä. 

Keskeistä ohjelmassa

Keskeistä ohjelmassa on työskentely puolentoista vuoden ajan naisten vertaisryhmässä, jolle yhdistys tarjoaa käsikirja-aineiston ja erilaisia tukimuotoja. NOVAT-ryhmässä voi työstää omaan kasvuun ja elämänhallintaan liittyviä asioita, opetella itselle haitallisista ajattelu- ja toimintatavoista luopumista sekä pohtia arjen jaksamiseen vaikuttavia asioita yhdessä muiden naisten kanssa. Keskeisiä ajatuksia NOVAT-ohjelmassa ovat oman ajattelun vaikutukset, nykyhetkessä elämisen taito, itsensä hyväksyminen, vastuunotto omasta elämästä ja henkinen kasvu.

NOVAT-ohjelman vaikuttavuus

Lue VTT, sosiaalipsykologi, Jaana Jaatisen tekemän arviointitutkimuksen NOVAT-toiminnasta tästä.

Novat -ohjelma jo vuodesta 1995

NOVAT -ohjelmaa on toteutettu Naistenkartano ry:ssä vuodesta 1995 lähtien. Ohjelma on kehitetty tukemaan naisten elämänhallintaa ja hyvinvointia naisten tarpeista lähtien. Ohjelman juuret ovat yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla kehittämässä naisille suunnatussa itsehoito-ohjelmassa. NOVAT-ohjelma hyödyntää ratkaisu- ja voimavarakeskeistä toimintatapaa, ja siinä on nähtävissä vaikutteita myös positiivisesta psykologiasta ja mindfulness-ajattelusta.

NOVAT-ohjelmassa opiskellaan itsetuntemusta, kasvua ja elämänhallintaa sekä pohditaan riippuvuuksia tai muita arjen jaksamiseen vaikuttavia asioita tämän käsikirjan ja vertaistuen avulla yhdessä toisten naisten kanssa.

Lue Helena Palojärven lisensiaattityön tiivistelmästä Vertaistuki NOVAT-ryhmässä tästä.

 

Yleistä NOVAT-vertaisryhmätoiminnasta

Ryhmässä työstetään suhdetta itseen pohtien esimerkiksi usealle naiselle tyypillisiä riittämättömyyden, syyllisyyden ja vihan tunteita NOVAT-menetelmän ja -käsikirjan avulla. Ohjelma sisältää ryhmätapaamisia sekä omatoimista opiskelua. Kukin ryhmäläinen päättää itse, mitä elämänsä asioita haluaa työstää.

NOVAT-ryhmä kokoontuu kolme lukukautta kerran viikossa arki-iltaisin 1-1,5 tunnin ajan. Ryhmillä on tauko kokoontumisissa kesällä ja jouluna. Ryhmät ovat suljettuja vertaistukiryhmiä, jotka toimivat ryhmän käynnistyksen ja alkuohjauksen jälkeen itseohjautuvasti oma-apuperiaatteella. Yhdistyksen henkilöstö tarjoaa ammatillista tukea ryhmille käsikirjan käytössä sekä ryhmäprosessin eri vaiheissa. Kuhunkin ryhmään osallistuu keskimäärin 10, maksimissaan 15 jäsentä.

NOVAT-ohjelman periaatteet

NOVAT-ohjelma perustuu 13 NOVAT-ajatukselle ja kuudelle kasvuportaalle, joiden kautta nainen voi saada muutoksen aikaan.

1. Vaikeudet eivät enää hallitse minua.
2. Kielteiset ajatukset itsestäni ovat minulle vahingollisia.
3. Se, miten ajattelen ongelmistani vaikuttaa ahdistukseeni.
4. Menneisyyden ei tarvitse hallita tulevaisuuttani.
5. Tunnistan ajatusteni yhteydet tunteisiini ja toimintaani.
6. Olen kyvykäs nainen ja minulla on paljon annettavaa.
7. Haluan löytää rauhan ja hyvän olon.

8. Yritän opetella innostumista ja luovuutta joka päivä.
9. Arkinen elämäni on hyvää ja rikasta.
10. Itseni hyväksyminen voi muuttaa elämäni.
11. Haluan jakaa hyvyyttä ympärilleni ja olen myös valmis vastaanottamaan sitä muilta.
12. Olen sitoutunut ja työskentelen henkisen kasvuni hyväksi.
13. Olen vastuussa itsestäni ja teoistani.