NOVAT-ohjelma

Naisten tarpeista käsin räätälöidyn NOVAT-ohjelman tavoitteena on tukea naisten elämänhallintaa sekä ehkäistä erilaisten ongelmien ja riippuvuuksien kehittymistä ja tukea niistä irtautumista.

NOVAT-ohjelma on ammatillisesti tuettu ratkaisukeskeinen menetelmä, jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. Ohjelman avulla opetellaan elämään nykyhetkessä. Tulevaisuuden suunnittelua ja päämäärien asettamista tuetaan ryhmäprosessin, itseanalyysin ja rentoutumisen keinoin.

Keskeistä ohjelmassa

Keskeistä ohjelmassa on työskentely puolentoista vuoden ajan naisten vertaisryhmässä, jolle yhdistys tarjoaa käsikirja-aineiston ja erilaisia tukimuotoja. NOVAT-ryhmässä voi työstää omaan kasvuun, elämänhallintaan sekä päihde- ja muihin riippuvuuksiin liittyviä asioita yhdessä muiden naisten kanssa. Pitkään jatkunut paha olo voi kehittyä riippuvuudeksi. Pahasta olosta voi onneksi oppia eroon tutkimalla ja muuttamalla tietoisesti omaa elämäänsä ja käyttäytymistään. Keskeisiä ajatuksia NOVAT-ohjelmassa ovat oman ajattelun vaikutukset, nykyhetkessä elämisen taito, itsensä hyväksyminen, vastuunotto omasta elämästä ja henkinen kasvu.

NOVAT-ohjelman vaikuttavuus

Lue VTT, sosiaalipsykologi, Jaana Jaatisen tekemän arviointitutkimuksen NOVAT-toiminnasta tästä.

Novat -ohjelma jo vuodesta 1995

NOVAT -ohjelmaa on toteutettu Naistenkartano ry:ssä vuodesta 1995 lähtien. NOVAT on lyhenne sanoista Naisen Omat VAatteeT, joka kuvastaa ryhmätyöskentelyn kautta saavutettavaa uutta minuutta. NOVAT auttaa luopumaan niistä pahaa oloa tuottaneista epämukavista vaatteista, joihin yhteiskunta, oma tausta tai muiden odotukset ovat naisen pukeneet. Sana kuvastaa sitä uutta minuutta, jonka voi saavuttaa ryhmätyöskentelyn kautta.

 

 

 

Lue Helena Palojärven lisensiaattityön tiivistelmästä Vertaistuki NOVAT-ryhmässä tästä.

 

Yleistä NOVAT-vertaisryhmätoiminnasta

Ryhmässä työstetään suhdetta itseen pohtien esimerkiksi usealle naiselle tyypillisiä riittämättömyyden, syyllisyyden ja vihan tunteita NOVAT-menetelmän ja -käsikirjan avulla. Ohjelma sisältää ryhmätapaamisia sekä omatoimista opiskelua. Kukin ryhmäläinen päättää itse, mitä elämänsä asioita haluaa työstää.

NOVAT-ryhmä kokoontuu kolme lukukautta kerran viikossa arki-iltaisin 1-1,5 tunnin ajan. Ryhmillä on tauko kokoontumisissa kesällä ja jouluna. Ryhmät ovat suljettuja vertaistukiryhmiä, jotka toimivat ryhmän käynnistyksen ja alkuohjauksen jälkeen itseohjautuvasti oma-apuperiaatteella. Yhdistyksen henkilöstö tarjoaa ammatillista tukea ryhmille käsikirjan käytössä sekä ryhmäprosessin eri vaiheissa. Kuhunkin ryhmään osallistuu noin 8-16 jäsentä.

Osallistumismaksu

NOVAT-ryhmän osallistumismaksu on 125 €. Maksuun sisältyvät ammatillinen tuki, koulutus, ryhmätoiminta ja NOVAT-käsikirja, jota ryhmässä työstetään. Osallistumismaksu laskutetaan mukaan ilmoittautuneilta henkilöiltä. Maksun suoritettuaan saa NOVAT-materiaalipaketin.

Ajankohtaista

NOVAT-ryhmiin osallistuvat saavat noin kahdesti vuodessa ilmestyvän NOVAT-uutiset -lehtisen, jossa käsitellään Naistenkartanon ajankohtaisia tapahtumia ja muita Naistenkartanon teemoihin liittyviä aiheita. NOVAT-ohjelmassa mukana olevat naiset saavat osallistua Naistenkartanon luennoille maksutta jäsenkorttia näyttämällä. Jäsenkortti on voimassa vielä puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.

NOVAT-ohjelman periaatteet

NOVAT-ohjelma perustuu 13 NOVAT-ajatukselle ja kuudelle kasvuportaalle, joiden kautta nainen voida saada muutoksen aikaan.

1. Vaikeudet eivät enää hallitse minua.
2. Kielteiset ajatukset itsestäni aiheuttavat minulle vahinkoa.
3. Haluan löytää rauhan ja hyvän olon.
4. Se, miten ajattelen ongelmistani vaikuttaa ahdistukseeni.
5. Tunnistan ajatusteni yhteydet tunteisiini ja toimintaani.
6. Arkinen elämäni on hyvää ja rikasta.
7. Itseni hyväksyminen voi muuttaa elämäni.

8. Olen sitoutunut ja työskentelen henkisen kasvuni hyväksi.
9. Mennyt elämäni ei koskaan palaa.
10. Haluan jakaa hyvyyttä ympärilleni ja olen myös valmis vastaanottamaan sitä muilta.
11. Yritän opetella innostumista ja luovuutta joka päivä.
12. Olen kyvykäs nainen ja minulla on paljon annettavaa.
13. Olen vastuussa itsestäni ja teoistani.