fbpx

Bella-toiminta päättyy

Bella Suomi -toiminta päättyy, mutta etsimme parhaillaan tapaa kehittää  Bellan  tilalle jotain uutta toimintaa.

Bella Suomi oli Naistenkartanon ja KSAN:in (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor) pitkäaikaisen yhteistyön tulos. Bella on KSAN:in Ruotsissa kehittämä tytöille tarkoitettu varhaisvaiheen päihteiden käyttöä ennaltaehkäisevä menetelmä, joka kehitettiin vastaamaan nuorten tyttöjen haasteelliseen arkeen.

Naistenkartanon Bella Suomi -projekti koulutti tyttöjen parissa työskenteleviä naisammattilaisia Bella-ohjaajiksi vetämään Bella-ryhmiä n. 14-17 vuotiaille tytöille. Ryhmien tavoitteena oli opettaa tytöt arvostamaan itseään, omia mielipiteitään ja pitämään puoliaan. Näin tytöt saisivat voimia ja työkaluja arjen ja tulevaisuuden haasteisiin. Projektin aikana järjestettiin 32 koulutustapahtumaa joissa koulutuettiin lähes 400 ohjaajaa.

Kiitos kaikille toiminnassa mukana olleille!