Mukaan Naistenkartanon vapaaehtoistoimintaan?

Hei arvokas ja ainutlaatuinen! Ihanaa, että olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta Naistenkartanolla! ❤

 

Meillä on mahdollista toteuttaa vapaaehtoistoimintaa monella eri tavalla – alla on listausta eri vapaaehtoistoiminnan muodoista. Voit valita vaihtoehdot, joihin olisit valmis osallistumaan vapaaehtoisena, tai ehdottaa jotain, mitä haluaisit tehdä ja mitä ei listalta löydy. Kaikkiin tehtäviin annetaan tehtävän vaatima perehdytys.

Nainen on naiselle tuki -hanke on Naistenkartanon STEA-rahoitteinen kolmivuotinen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen projekti.

Hankkeessa luodaan vapaaehtoistoiminnan toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä naisten hyvinvointia osallisuuden, toimijuuden ja vertaisuuden avulla. Vapaaehtoisena toimimisesta tehdään merkityksellistä, helppoa ja tuloksellista, omannäköistä ja ainutlaatuista.

NONT-hankkeen visiona on tavoittaa täysi-ikäisiä, moninaista naiskuvaa edustavia naisia kaikenlaisista taustoista. Toiminta on valtakunnallista, helposti saavutettavaa ja osallistavaa. Toiminnan myötä naisten hyvinvointi lisääntyy keskinäisen tuen avulla.

Hankkeen palvelulupaus on antaa kaikille toiminnassa mukana oleville naisille merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja tunteen siitä, että olen arvokas, tärkeä ja ainutlaatuinen minä. Hanke lisää yhdenvertaisuutta ja edistää tasa-arvoa. Kaikissa hankkeen toiminnoissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

NONT-hankkeen kantavia arvoja ovat vapaus olla oma itsensä, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.


Lisätietoja vapaaehtoisena toimimisesta voit kysyä milloin tahansa myös Naistenkartanon vapaaehtoistoiminnan koordinaattorilta Sini Astrénilta:

Sini Astrén
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
040 506 0338 / sini.astren@naistenkartano.com

Lämmin kiitos ajastasi! Toivottavasti tavataan vapaaehtoistoiminnan merkeissä! 💜

Ohjaukselliset tehtävät

  • Vertaisohjaajana toimiminen NOVAT-ryhmässä
  • Lukupiirin ohjaaminen
  • Luontokävelyt Naistenkartanon toiminnassa oleville naisille

Ohjauksellisissa tehtävissä saat kattavan perehdytyksen lisäksi säännöllisen ryhmätyönohjauksen.

Naistenkartanon toiminnan esittely ja tapahtumat

  • Koulutuksiin osallistuminen (esimerkiksi lyhyt kokemuspuheenvuoro naiserityiseen vertaistukiryhmään osallistumisesta)
  • Tapahtumissa (messut yms.) Naistenkartanon toiminnasta kertominen
  • Naistenkartanon omien tapahtumien järjestäminen

Viestinnälliset tehtävät

  • Blogitekstit
  • Sisällöntuotantoa sosiaaliseen mediaan

Vapaaehtoistoiminnan vuosikertomus 2023