Ammattilaisille

Ammattilainen – näin kerrot meistä

NOVAT-vertaistukiryhmät

Mistä on kyse?

 • NOVAT-ryhmät ovat naisille suunnattuja, ammatillisesti tuettuja vertaistukiryhmiä.
 • Ryhmissä työstetään omaan kasvuun ja elämänhallintaan liittyviä asioita yhdessä muiden naisten kanssa. Kyse on yksilöprosessista ryhmän tuella.
 • Työskentelyssä korostuvat tavoitteellisuus, naiserityisyys ja voimavaralähtöisyys.
 • Työskentely perustuu 13 NOVAT-ajatukselle ja kuudelle kasvuportaalle.

Kenelle toiminta on suunnattu?

Ryhmät on suunnattu kaikille naisille, jotka

 • haluavat tutkia elämäänsä ja löytää omia voimavarojaan
 • kamppailevat erilaisten vaikeuksien kanssa
 • etsivät minuuttaan
 • etsivät keinoja parempaan elämänhallintaan
 • haluavat elämäänsä lisää hyvinvointia.

Miten ryhmä toimii?

 • Ryhmiin osallistuu keskimäärin 8-15 naista.
 • Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 1,5 vuoden ajan (lukuun ottamatta kesä- ja joulutaukoa).
 • Ryhmät toimivat pääasiassa itseohjautuvasti. Tukena ammattilaisen vetämät käynnistystilaisuudet sekä väli- ja loppuohjaukset.
 • Työskentelyssä käytetään NOVAT-käsikirjaa, joka luo toiminnalle turvalliset ja selkeät raamit.

Miten pääsee mukaan?

 • Mukaan pääsee osallistumalla NOVAT-infotilaisuuteen tai olemalla yhteydessä oman alueen asiakaskoordinaattoriin, ja sen jälkeen järjestettävään ryhmän varsinaiseen käynnistykseen. NOVAT-infotilaisuuksia järjestetään yleisöluentojen (pääsyliput 5 euroa) yhteydessä.
 • Ensimmäiseen käynnistystilaisuuteen osallistuminen on maksutonta, eikä se edellytä vielä ryhmään sitoutumista. Toiselle kerralle osallistuminen on sitovaa ja edellyttää NOVAT-ryhmän osallistumismaksun (125 euroa) suorittamista.

Haluatko lisätietoja NOVAT-vertaistukiryhmistä?

Käänny asiakaskoordinaattoriemme puoleen!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RYHMÄT

Asiakaskoordinaattori Liisa Kiilunen
liisa.kiilunen(a)naistenkartano.com
010 384 1516

PIRKANMAAN RYHMÄT

Asiakaskoordinaattori Sini Astrén
sini.astren(a)naistenkartano.com
010 384 1512

NOVAT-verkkokurssit

Mistä on kyse?

 • NOVAT-verkkokurssi on 14-viikkoa kestävä tavoitteellinen, vertaistukeen perustuva ryhmätyömuoto, jossa käydään ohjatusti läpi suhdetta omaan itseen ja elämäntilanteeseen.
 • Verkkokurssi perustuu 13 NOVAT-ajatukselle, joiden pohjalta viikoittain käsiteltävät aiheet on muokattu.

Kenelle kurssi on suunnattu?

 • Verkkokurssi on suunnattu naisille, jotka haluavat pohtia omaa elämäänsä sekä käsitellä asioita, joita ei aiemmin ole ollut mahdollisuus käsitellä. Kurssille otetaan ensisijaisesti naisia, joiden asuinpaikkakunnalla ei järjestetä kasvokkain kokoontuvia NOVAT-vertaistukiryhmiä tai jotka eivät voi osallistua niihin oman elämäntilanteensa takia.

Miten kurssi toimii?

 • Osallistujat saavat kerran viikossa uuden aiheen alustuksineen ja pohdittavine kysymyksineen. Kurssitehtäviin vastaamiseen olisi hyvä varata viikoittain aikaa vähintään 2 tuntia.
 • Verkkokurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista ryhmään koko 14-viikkoisen kurssin ajaksi.

Miten pääsee mukaan?

 • Syksyn 2019 verkkokurssien hakuaika on 12.8.–25.8. ja niille ilmoittaudutaan verkkosivujemme kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään sähköpostitse linkki alkukyselyyn. Kurssille otetaan korkeintaan 14 naista. Kurssit ovat toistaiseksi maksuttomia.

Haluatko lisätietoja verkkokursseista?

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta foorum(a)naistenkartano.com tai puhelimitse Helsingin keskustoimistosta 010 384 1510 tai projektipäällikkö Katri Takalalta 010 384 1513.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä Naistenkartanon kanssa?

Ota yhteyttä Naistenkartanon toiminnanjohtajaan Annina Laaksoseen!

annina.laaksonen(a)naistenkartano.com
040 726 7450

NOVAT-esite ammattilaisille