Nainen on naiselle tuki (NONT) 2023-2025

Nainen on naiselle tuki -hanke on Naistenkartanon STEA-rahoitteinen kolmivuotinen vapaaehtoistoiminnan kehittämisen projekti.

Hankkeessa luodaan vapaaehtoistoiminnan toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä naisten hyvinvointia osallisuuden, toimijuuden ja vertaisuuden avulla. Vapaaehtoisena toimimisesta tehdään merkityksellistä, helppoa ja tuloksellista, omannäköistä ja ainutlaatuista.

NONT-hankkeen visiona on tavoittaa täysi-ikäisiä, moninaista naiskuvaa edustavia naisia kaikenlaisista taustoista. Toiminta on valtakunnallista, helposti saavutettavaa ja osallistavaa. Toiminnan myötä naisten hyvinvointi lisääntyy keskinäisen tuen avulla.

Hankkeen palvelulupaus on antaa kaikille toiminnassa mukana oleville naisille merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemuksia ja tunteen siitä, että olen arvokas, tärkeä ja ainutlaatuinen minä. Hanke lisää yhdenvertaisuutta ja edistää tasa-arvoa. Kaikissa hankkeen toiminnoissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

NONT-hankkeen kantavia arvoja ovat vapaus olla oma itsensä, osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta löydät täältä.

Ota yhteyttä

Sini Astrén
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

040 506 0338
sini.astren@naistenkartano.com

Työnimuun! 2023-2025

Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista.

Hankkeessa tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa toimintaan osallistuville. Toiminnan kautta ehkäistään kohderyhmän uupumista, vahvistetaan voimavaroja ja annetaan keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä uupumisen ehkäisyyn. Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja, koulutusta ja työelämämentoritoimintaa ja tuotetaan tietoa siitä, millaisten seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä.

Työnimuun! on Maria Akatemian ja Naistenkartanon kolmivuotinen yhteishanke, jota Maria Akatemia koordinoi. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä digitaalisesti että lähitoimintana Tampereella. Lue lisää hankkeesta Maria Akatemian sivuilta.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta www.mariaakatemia.fi/tyonimuun

Supernovat 2021-2023

Supernovat -hankkeessa luodaan uudenlaista vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa vankiloissa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa eläville naisille.

Hankkeessa parannetaan vankilassa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa elävien naisten hyvinvointia ja luottamusta omaan selviytymiseen sekä palvelujärjestelmään. Lue lisää hankkeesta.

Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021

NETTA 2018-2020

Verkkoauttamispalvelu NETTA oli v. 2018-2020 toimiva hanke, jonka tarkoitus oli kehittää naisten erityiset tarpeet huomioon ottavan, kynnyksettömän ja ammatillisesti tuetun tavoitteellisen verkkoauttamistoiminnan sekä laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi.

Naistenkartanon verkkoauttamisen kokonaisuudella, Nettikartanolla, on pitkät juuret yhdistyksen toiminnassa. Naistenkartanolla on tehty auttamistyötä verkossa jo 2000-luvun alkupuoliskolta lähtien, ja Nettikartano-toimintaa on ylläpidetty vuodesta 2009 lähtien. Verkkoauttamistoiminnan kehittämis- ja uudistamistarpeet oltiin tunnistettu jo pidemmän aikaa, mutta niihin pystyttiin vastaamaan vasta STEA rahoitteisen NETTA -hankkeen (2018-2020) myötä. Toiminnan uudistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena oli laajentaa toiminnan kohderyhmää ja tehdä toiminnasta valtakunnallista.

Lue NETTA-projektin yhteenveto.