Supernovat 2021-2023

Supernovat -hankkeessa luodaan uudenlaista vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa vankiloissa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa eläville naisille.

Hankkeessa parannetaan vankilassa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa elävien naisten hyvinvointia ja luottamusta omaan selviytymiseen sekä palvelujärjestelmään. Lue lisää hankkeesta.

NETTA 2018-2020

Verkkoauttamispalvelu NETTA oli v. 2018-2020 toimiva hanke, jonka tarkoitus oli kehittää naisten erityiset tarpeet huomioon ottavan, kynnyksettömän ja ammatillisesti tuetun tavoitteellisen verkkoauttamistoiminnan sekä laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi.

Naistenkartanon verkkoauttamisen kokonaisuudella, Nettikartanolla, on pitkät juuret yhdistyksen toiminnassa. Naistenkartanolla on tehty auttamistyötä verkossa jo 2000-luvun alkupuoliskolta lähtien, ja Nettikartano-toimintaa on ylläpidetty vuodesta 2009 lähtien. Verkkoauttamistoiminnan kehittämis- ja uudistamistarpeet oltiin tunnistettu jo pidemmän aikaa, mutta niihin pystyttiin vastaamaan vasta STEA rahoitteisen NETTA -hankkeen (2018-2020) myötä. Toiminnan uudistamisen lisäksi hankkeen tavoitteena oli laajentaa toiminnan kohderyhmää ja tehdä toiminnasta valtakunnallista.

Lue NETTA-projektin yhteenveto.