Kesto

32 tapaamiskertaa. Yhden tapaamisen kesto 1 tunti 45 minuuttia (kaksi ensimmäistä tapaamista 2h).

Kenelle

Kaikille naisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kaipaavat arkeensa tukea. NOVAT-vertaisryhmät sopivat erityisesti silloin, kun ongelmat eivät vielä/enää ole kriisiytyneet.
Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä asiakaskoordinaattoreihimme.

Osallistujamäärä

8-10 henkilöä

Materiaali

NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä).

Osallistumismaksu

120 €

Toteutus

Ryhmän käynnistys: 3 ohjattua tapaamista, alkukyselyn täyttäminen. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan vähintään yhteen ohjattuun tapaamiseen.

Ryhmä kokoontuu tämän jälkeen pääsääntöisesti itsenäisesti ilman ohjaajaa.

Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Kokousjärjestys ja ryhmätyöskentelyn säännöt luovat tapaamisille turvalliset raamit.

Ryhmän päätös: mitä NOVAT-ryhmä antoi? Pohditaan yhdessä ohjaajan kanssa ja täytetään loppukysely.

Linkkejä

Alkavat ryhmät

Seuraavat Pitkä-NOVAT -ryhmät alkavat syksyllä 2023.

 • keskiviikkoisin 20.9.23-8.5.24 klo 17.30-19.15, Tampere
 • perjantaisin 6.10.23-31.5.24 klo 12.00-13.45, Tampere
 • torstaisin 12.10.23-13.6.24 to klo 17.30-19.15, Helsinki

Ilmoittaudu mukaan


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Naistenkartanon NOVAT-ryhmissä jokainen sitoutuu noudattamaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja sääntöjä, jotta ryhmätilanteet olisivat kaikille mahdollisimman turvallisia. Tutustuthan niihin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Toimintaperiaatteet

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti. Vaalimme luottamuksellista ilmapiiriä mm. siten, että pääsääntöisesti ryhmät sulkeutuvat uusilta jäseniltä ohjattujen alkutapaamisten jälkeen.
 2. Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta.
 3. Pyrimme välttämään olettamista ja yleistämistä.
 4. Suhtaudumme kaikkiin ihmisiin arvostaen. Näemme moninaisuuden ja erilaiset mielipiteet mahdollisuutena. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä.
 5. Emme tingi jakamattomasta ihmisarvosta emmekä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Ryhmä on syrjinnästä vapaa tila, jossa jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita.
 6. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 7. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla.
 8. Pyrimme viestimään selkeästi ja tekemään ryhmistämme mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.
 10. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua, jos turvallisemman tilan periaatteet eivät toteudu.

Säännöt

 1. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Oma puheenvuoro ajastetaan itse ryhmän käyttöön varatulla ajastimella tai omalla puhelimella tai sitten ryhmässä on ns. kiertävä kellotusvuoro. Jos käytät ajastamiseen puhelinta, laitathan sen ryhmän ajaksi lentotilaan, jotta se ei häiritse keskittymistä.
  Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta. Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 2. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten. Ryhmässä voi harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen. Myötätunnon ja kannustuksen osoittaminen on kuitenkin tärkeä osa vertaisuutta. Voit esimerkiksi sanoa: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä.
 3. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle.
 4. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääset osallistumaan ohjattuihin alkutapaamisiin tai vähintään yhteen niistä. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta.
 5. Ryhmässä noudatetaan kokousjärjestystä. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit.
 6. Ryhmä valitsee itselleen nimen. NOVAT-ryhmän nimeäminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuosien aikana on toiminut esimerkiksi sellaisia ryhmiä kuin Timanttikerho, Supernovat, Kokonaiset, Torstain toiveikkaat ja Avattaret.
 7. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Näin tapahtuu siinäkin tapauksessa, jos ryhmä päättää perua tapaamisen vähäisen osallistujamäärän takia. Tällöin jokainen voi käsitellä aiheen itsenäisesti ja palata siihen lyhyesti seuraavan tapaamisen kuulumiskierroksella. Arkipyhinä ei ole ryhmätapaamista. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä kokousjärjestyksen mukaan ollaan menossa.
 8. Ilmoitathan poissaoloista. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Poissaoloilmoituksia varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Naistenkartanon työntekijä perustaa ryhmän ja on itse siinä mukana, jolloin sovellusta voidaan käyttää myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Jos et halua liittyä ryhmään, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle. Poissaolosta voi silloin ilmoittaa Naistenkartanon työntekijän kautta tai sen voi merkitä etukäteen ryhmässä kiertävään läsnäololistaan (verkkoryhmässä sähköistä läsnäololistaa ylläpitää tehtävään vapaaehtoiseksi tarjoutunut ryhmäläinen). Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi. Toivomme kuitenkin, että ilmoitat ryhmälle ja Naistenkartanon työntekijälle, mikäli joudut keskeyttämään ryhmässä.
 9. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä.
 10. Mikäli sinua huolettaa tai mietityttää jokin ryhmän työskentelyyn liittyvä asia, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa (mahdollista vertaisohjaajaa lukuun ottamatta), mutta työntekijät toimivat ryhmän taustatukena ja puuttuvat tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin sitoutumista.

Tapaamisten aiheet

1. PORRAS: Hyväksyntä
AIHE 1. Mitä minulle kuuluu?
AIHE 2. Muutostarpeet ja tavoitteet

2. PORRAS: Nykytilanteen tarkastelu
AIHE 3. Kielteiset ajatukset itsestä
AIHE 4. Elämänasenne
AIHE 5. Tunteet ja tarpeet
AIHE 6. Tunteet: häpeä, syyllisyys ja riittämättömyys
AIHE 7. Tunteet: viha
AIHE 8. Tunteet: pelko, huoli ja ahdistus
AIHE 9. Menneisyys
AIHE 10. REFLEKTIOKERTA

3. PORRAS: Katseen kääntäminen voimavaroihin
AIHE 11. Myönteiset ajatukset ja tulkinnat
AIHE 12. Itsemyötätunto
AIHE 13. Kannustava sisäinen puhe
AIHE 14. Omaa hyvinvointia tukevat valinnat
AIHE 15. REFLEKTIOKERTA

4. PORRAS: Uudenlaiset asenteet arjessa
AIHE 16. Keskittyminen nykyhetkeen
AIHE 17. Pienet onnen ja ilon hetket
AIHE 18. Innostuminen ja avoimuus
AIHE 19. Altistuminen uusille asioille
AIHE 20. Ajankäytön tarkastelu
AIHE 21. REFLEKTIOKERTA

5. PORRAS: Toimivat ihmissuhteet
AIHE 22. Ystäväksi itselle
AIHE 23. Ihmissuhteet
AIHE 24. Omat rajat
AIHE 25. Kaunasta irti päästäminen
AIHE 26. Avun ja välittämisen vastaanottaminen
AIHE 27. REFLEKTIOKERTA

6. PORRAS: Rohkeasti ainutlaatuinen
AIHE 28. Omat arvot ja tavoitteet
AIHE 29. Haasteet osana elämää
AIHE 30. Vastuunotto ja vaikutusmahdollisuudet
AIHE 31. Kasvuun sitoutuminen
AIHE 32. Päätöstapaaminen