Kesto

32 tapaamiskertaa. Yhden tapaamisen kesto 1 tunti 45 minuuttia (kaksi ensimmäistä tapaamista 2h).

Kenelle

Kaikille naisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kaipaavat arkeensa tukea. NOVAT-vertaisryhmät sopivat erityisesti silloin, kun ongelmat eivät vielä/enää ole kriisiytyneet.
Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä asiakaskoordinaattoreihimme.

Osallistujamäärä

8-10 henkilöä

Materiaali

NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä).

Osallistumismaksu

96 €

Toteutus

Ryhmän käynnistys: 3 ohjattua tapaamista, alkukyselyn täyttäminen. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan vähintään yhteen ohjattuun tapaamiseen.

Ryhmä kokoontuu tämän jälkeen pääsääntöisesti itsenäisesti ilman ohjaajaa.

Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Kokousjärjestys ja ryhmätyöskentelyn säännöt luovat tapaamisille turvalliset raamit.

Ryhmän päätös: mitä NOVAT-ryhmä antoi? Pohditaan yhdessä ohjaajan kanssa ja täytetään loppukysely.

Linkkejä

Alkavat ryhmät

Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä 2024.

 • Pitkä-NOVAT k60, Tampere, 3.10.24-5.5.25
 • Pitkä-NOVAT, Helsinki, 23.10.24-11.6.25

Ilmoittaudu mukaan


Turvallisemman tilan periaatteet ja ryhmän säännöt

Naistenkartanon NOVAT-ryhmissä jokainen sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita ja ryhmän sääntöjä, jotta ryhmätilanteet olisivat kaikille mahdollisimman turvallisia. Tutustuthan niihin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioitamme toisiamme, jokaisen yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista tilaa ketään syrjimättä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Puhumme toisillemme arvostavaan sävyyn.
 • Teemme parhaamme tunnistaaksemme toisista ihmisistä tekemämme ennakko-oletukset.
 • Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja ihmisten moninaisuutta.
 • Kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua, joten annamme tilaa ja mahdollistamme osallistumisen kaikille. Jokainen saa osallistua itselleen sopivissa määrin.
 • Luomme kaikki yhdessä turvallista tilaa toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa puutumme mahdolliseen epäkunnioittavaan puheeseen ketään häpäisemättä.
 • Saamme harjoitella, kysyä ja erehtyä. Olemme avoimia palautteelle ja oppimiselle.

Ryhmän säännöt

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti.
 2. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 3. NOVAT-ryhmässä meillä on lupa olla itseämme varten. Annamme jokaiselle tilaa tehdä omat pohdintansa. Käytämme puheenvuoroissa ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa.
 4. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Voimme kuitenkin osoittaa toisillemme myötätuntoa ja kannustusta kuuntelemalla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein.
 5. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin.
 6. Ryhmä etenee sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Ryhmässä noudatetaan ennalta sovittua järjestystä (ks. ryhmätapaamisen kulku). Se luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää.
 7. Poissaoloista ilmoittaminen: Poissaoloilmoituksia ja muita käytännön asioita varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Ilmoitathan poissaoloista joko Whatsapp-ryhmässä tai ohjaajalle. Jos joudut keskeyttämään ryhmässä, ilmoita siitä ohjaajalle.
 8. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa (mahdollista vertaisohjaajaa lukuun ottamatta), mutta työntekijät toimivat ryhmän taustatukena ja puuttuvat tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.

Tapaamisten aiheet

1. PORRAS: Hyväksyntä
AIHE 1. Mitä minulle kuuluu?
AIHE 2. Muutostarpeet ja tavoitteet

2. PORRAS: Nykytilanteen tarkastelu
AIHE 3. Kielteiset ajatukset itsestä
AIHE 4. Elämänasenne
AIHE 5. Tunteet ja tarpeet
AIHE 6. Tunteet: häpeä, syyllisyys ja riittämättömyys
AIHE 7. Tunteet: viha
AIHE 8. Tunteet: pelko, huoli ja ahdistus
AIHE 9. Menneisyys
AIHE 10. REFLEKTIOKERTA

3. PORRAS: Katseen kääntäminen voimavaroihin
AIHE 11. Myönteiset ajatukset ja tulkinnat
AIHE 12. Itsemyötätunto
AIHE 13. Kannustava sisäinen puhe
AIHE 14. Omaa hyvinvointia tukevat valinnat
AIHE 15. REFLEKTIOKERTA

4. PORRAS: Uudenlaiset asenteet arjessa
AIHE 16. Keskittyminen nykyhetkeen
AIHE 17. Pienet onnen ja ilon hetket
AIHE 18. Innostuminen ja avoimuus
AIHE 19. Altistuminen uusille asioille
AIHE 20. Ajankäytön tarkastelu
AIHE 21. REFLEKTIOKERTA

5. PORRAS: Toimivat ihmissuhteet
AIHE 22. Ystäväksi itselle
AIHE 23. Ihmissuhteet
AIHE 24. Omat rajat
AIHE 25. Kaunasta irti päästäminen
AIHE 26. Avun ja välittämisen vastaanottaminen
AIHE 27. REFLEKTIOKERTA

6. PORRAS: Rohkeasti ainutlaatuinen
AIHE 28. Omat arvot ja tavoitteet
AIHE 29. Haasteet osana elämää
AIHE 30. Vastuunotto ja vaikutusmahdollisuudet
AIHE 31. Kasvuun sitoutuminen
AIHE 32. Päätöstapaaminen