Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten erityiset tarpeet huomioon ottava kansalaisjärjestö. Tarjoamme naisille turvallisen vertaisyhteisön oman kasvun työstämiseen.

Tavoitteenamme on vahvistaa naisten arkipäivän hallinnan tunnetta sekä tukea naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa. Autamme naisia nimeämään haasteitaan, sanoittamaan tunteitaan sekä tunnistamaan voimavarojaan ja ottamaan ne käyttöön.

Naistenkartanon historiaa

Naistenkartano ry perustettiin vuonna 1922 nimellä Naisten Raittiuskeskus tukemaan kieltolakia. Naisten lisääntyneiden alkoholiongelmien vuoksi nimi muutettiin vuonna 1987 Naiset yhdessä irti päihteistä ry:ksi. Nimenmuutoksella haluttiin tuoda entistä enemmän alkoholiongelmista kärsivät naiset esiin. Samoihin aikoihin käynnistettiin Leppävirralle Naistenkartano -niminen naisille tarkoitettu hoitoyksikkö. Hoitoyksikköä ei enää ole, mutta sen nimi otettiin koko järjestön käyttöön vuonna 2002.

Naistenkartanon keskeisenä toimintamuotona on 1990-luvun alkuvuosista lähtien ollut matalakynnyksinen naisten keskinäisen tuen ja kasvun NOVAT-ohjelma, jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. NOVAT-vertaisryhmät on suunnattu kaikille naisille. NOVAT-ohjelman yhtenä juurena on yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin/WFS:n kehittämä päihdeohjelma naisille.

NOVAT-RYHMÄSSÄ OLEVAT VALTAISTUMISEN ELEMENTIT

Yhdistyksen toiminta

NOVAT – ryhmätoiminnan lisäksi Naistenkartano järjestää ajankohtaisia ja asiakkaiden toivomia aiheita käsitteleviä yleisöluentoja Helsingissä ja Tampereella syksyisin ja keväisin vaihtuvan teeman mukaisesti.

Naistenkartano tekee yhteistyötä useiden muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ja on SOSTE ry:n, Naisjärjestöjen keskusliiton sekä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston jäsen.
Yhdistyksen toimintaa rahoittaa mm. Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020