Naistenkartano

Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten erityiset tarpeet huomioon ottava kansalaisjärjestö. Yhdistys tukee naisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista selviytymistä sekä irtautumista riippuvuuksista itsenäiseen, omaehtoiseen elämään.

Yhdistys tuo esiin naisnäkökulmaa päihde- ja muiden riippuvuuksien muodostumisen ennaltaehkäisyssä, lieventämisessä ja hoidossa tiedottamalla, kouluttamalla, tekemällä aloitteita ja vaikuttamalla päätöksentekijöihin.

Naistenkartanon historiaa

Naistenkartano ry perustettiin vuonna 1922 nimellä Naisten Raittiuskeskus tukemaan kieltolakia. Naisten lisääntyneiden alkoholiongelmien vuoksi nimi muutettiin vuonna 1987 Naiset yhdessä irti päihteistä ry:ksi. Nimenmuutoksella haluttiin tuoda entistä enemmän alkoholiongelmista kärsivät naiset esiin. Samoihin aikoihin käynnistettiin Leppävirralle Naistenkartano -niminen naisille tarkoitettu hoitoyksikkö. Hoitoyksikköä ei enää ole, mutta sen nimi otettiin koko järjestön käyttöön vuonna 2002.

Naistenkartanon keskeisenä toimintamuotona on 1990-luvun alkuvuosista lähtien ollut matalakynnyksinen naisten keskinäisen tuen ja kasvun NOVAT-ohjelma, jonka ydin on vertaistukeen perustuva ryhmätoiminta. NOVAT-vertaisryhmät on suunnattu kaikille naisille. NOVAT-ohjelman yhtenä juurena on yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin/WFS:n kehittämä päihdeohjelma naisille.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toimintaan kuuluu keskeisesti myös verkkoauttamispalveluiden kokonaisuus Nettikartano, jonka toimintaan sisältyvät NOVAT-verkkokurssien lisäksi yksilötuki- ja neuvontapalvelu sekä avoin keskustelupalsta.
Naistenkartano ry järjestää lisäksi naisten näkökulman esiintuovia yleisöluentoja Helsingissä ja Tampereella syksyisin ja keväisin vaihtuvan teeman mukaisesti.

Yhdistys toteuttaa Bella-toimintaa tyttöjen näkökulman esiintuomiseksi järjestämällä tyttöjä kohtaaville naisammattilaisille Bella-ohjaajakoulutuksia. Bella-menetelmän lisenssi on saatu ruotsalaiselta KSAN:lta, ja menetelmä tuotiin Suomeen RAY:n (nykyinen STEA) rahoittaman Bella-projektin myötä.

Yhdistys on lisäksi mukana erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä päihdealan verkostoissa.
Yhdistyksen toimintaa rahoittaa mm. Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.