Kesto

5 tapaamiskertaa. Yhden tapaamisen kesto 1 tunti 45 minuuttia.

Kenelle

Kaikille naisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kaipaavat arkeensa tukea. NOVAT-vertaisryhmät sopivat erityisesti silloin, kun ongelmat eivät vielä/enää ole kriisiytyneet.
Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä asiakaskoordinaattoreihimme.

Osallistujamäärä

8-10 henkilöä

Materiaali

NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä). Tuloste kasvokkaiselle ryhmälle, PDF-tiedosto etäryhmälle.

Osallistumismaksu

Maksuton.

Toteutus

Ryhmä kokoontuu ohjatusti joko kasvokkain tai verkossa (näet toteutusmuodon ryhmäkohtaisista tiedoista). Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan  ensimmäiselle ja/tai toiselle tapaamiskerralle.

Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä.

Ryhmän alussa ja lopussa täytetään NOVAT-alku- ja loppukyselyt.

Tapaamisten aiheet

 1. Mitä minulle kuuluu?
 2. Tunteiden kohtaaminen
 3. Ajatusten voima
 4. Omat rajat ja ihmissuhteet
 5. Mihin voin vaikuttaa?

Linkkejä

Alkavat ryhmät

Seuraavat Mini-NOVAT -ryhmät alkavat syksyllä 2023.

 • torstaisin 10.8.-7.9. klo 13-15 Helsinki (suljettu ryhmä Helmi ry:n asiakkaille)
 • maanantaisin 21.8.-18.9. klo 15.00-16.45, Helsinki
 • maanantaisin 28.8.-25.9. klo 17.30-19.15, Tampere
 • tiistaisin 29.8.-26.9. klo 10.00-11.45, etänä verkossa
 • keskiviikkoisin 6.9.-4.10. klo 16-17.45 (pop-up ryhmä), Pasilan naapuruustalo, Helsinki

Ilmoittaudu mukaan


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Naistenkartanon NOVAT-ryhmissä jokainen sitoutuu noudattamaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja sääntöjä, jotta ryhmätilanteet olisivat kaikille mahdollisimman turvallisia. Tutustuthan niihin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Toimintaperiaatteet

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti. Vaalimme luottamuksellista ilmapiiriä mm. siten, että pääsääntöisesti ryhmät sulkeutuvat uusilta jäseniltä ohjattujen alkutapaamisten jälkeen.
 2. Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta.
 3. Pyrimme välttämään olettamista ja yleistämistä.
 4. Suhtaudumme kaikkiin ihmisiin arvostaen. Näemme moninaisuuden ja erilaiset mielipiteet mahdollisuutena. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä.
 5. Emme tingi jakamattomasta ihmisarvosta emmekä ihmisoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille. Ryhmä on syrjinnästä vapaa tila, jossa jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita.
 6. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 7. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla.
 8. Pyrimme viestimään selkeästi ja tekemään ryhmistämme mahdollisimman esteettömiä ja saavutettavia.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.
 10. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua, jos turvallisemman tilan periaatteet eivät toteudu.

Säännöt

 1. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen.
  Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta. Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 2. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten. Ryhmässä voi harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen. Myötätunnon ja kannustuksen osoittaminen on kuitenkin tärkeä osa vertaisuutta. Voit esimerkiksi sanoa: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä.
 3. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle.
 4. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääset osallistumaan  ensimmäiselle ja/tai toiselle tapaamiskerralle. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta.
 5. Ryhmässä noudatetaan kokousjärjestystä. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit.
 6. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Näin tapahtuu siinäkin tapauksessa, jos ryhmä päättää perua tapaamisen vähäisen osallistujamäärän takia. Tällöin jokainen voi käsitellä aiheen itsenäisesti ja palata siihen lyhyesti seuraavan tapaamisen kuulumiskierroksella. Arkipyhinä ei ole ryhmätapaamista. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä kokousjärjestyksen mukaan ollaan menossa.
 7. Ilmoitathan poissaoloista. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi. Toivomme kuitenkin, että ilmoitat ryhmälle ja Naistenkartanon työntekijälle, mikäli joudut keskeyttämään ryhmässä.
 8. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä.
 9. Mikäli sinua huolettaa tai mietityttää jokin ryhmän työskentelyyn liittyvä asia, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään.  Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä toimintaperiaatteisiin ja sääntöihin sitoutumista.