Artikkelit

Nainen & elämänhallinta: tunnista muutostarpeesi

Tälle sivustolle kootaan yleisöluentoihimme pohjautuvia artikkeleita naisen elämänhallintaan liittyvistä aiheista. Uusia tekstejä ja aihepiirejä lisätään säännöllisesti . Artikkelit käsittelevät mm. mielen hyvinvointia ja ihmissuhteita.

Kannanotto vuoden 2021 talousarvioehdotukseen

Naistenkartanon, Maria Akatemian ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhtenäinen kannanotto: SOTE-järjestöjen avustusten leikkaaminen iskee kipeästi ennaltaehkäisevään ja elvyttävään työhön - ja tulevaisuuden hyvinvointiin Julkaistu 18.8.2020 Valtiovarainministeriön...

Sisu

Luentotiivistelmä Sisulla tarkoitetaan yleensä suomen kielessä periksiantamattomuutta ja pinnistelyä jonkin asian eteen, ja yleensä se mielletään varsin positiiviseksi ja erityisen suomalaiseksi ominaisuudeksi.Väitöskirjatutkija ja aktivisti Emilia Lahden mukaan...

Onko häpeän aika ohi?

Luentotiivistelmä Häpeä on yleisinhimillinen tunne, joka FT, tietokirjailija ja dosentti Satu Lidmanin mukaan mahdollistaa niin historiallisten muutosten kuin jatkumoidenkin tarkastelun. Häpeä on eri kulttuureissa kautta aikojen esiintyvä yleinen tunne, jonka...

Lievitä stressiä ja jännitystä

Jaksaminen ja elämänlaatu riippuvat kyvyistämme säädellä tunteita tilanteiden edellyttämillä tavoilla. Yleisin mielenterveyden tasapainoa horjuttava kokemus on stressi ja toiseksi yleisin on jännittäminen. Kehollisesti nämä tuntemukset saattavat tuntua samalta, mutta...

Omien tarpeiden ymmärtäminen

Voimme ymmärtää itseämme tiedon ja tunteen tasolla. Itsemme ymmärtäminen palvelee itsemme hyväksyntää ja tuottaa mielenterveyttä, kun tunnustamme ja tiedostamme omat kykymme.  On tärkeää muistaa, että olemme itse vastuussa siitä, että saamme, mitä tarvitsemme....

Naisen viha ja rajat

Naisen viha on jo kulttuurisesti vaikea asia. Useat naiset ovat oppineet olemaan kilttejä tyttöjä ja huolehtimaan toisista, mutta samalla unohtaneet omat tarpeensa. Myös vihan ilmaisuun voi liittyä vaikeuksia. Lapsuudessa opittuihin vihan ilmaisutapoihin on saattanut...

Omat rajat ja lähisuhteet

Rajat erottavat oman minuuden toisten minuuksista. Rajat ovat puolensa pitämisen ja hyvän läheisyyden välineitä lähi- ja parisuhteissa. Ne toimivat suojina sekä säätelevät etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa toisiin. Rajat ovat sekä ulkoisia (fyysiset rajat) että...

Itsensä hyväksyminen

Terapeutti ja kouluttaja Heli Janhosen mukaan aidoksi itseksi tuleminen lähtee omien tunteiden kohtaamisesta. Usein pidämme itsemme liian kiireisenä huomataksemme, mitä sisällämme on. Hyvä itsetuntemus on kykyä tunnistaa omia tunteitaan ja niihin liittyviä tarpeita...

Kehovihasta kehoiloon

Tyytyväisyys itseä kohtaan vaikuttaa tutkitusti hyvinvointiin. Useat naiset kokevat kuitenkin riittämättömyyttä ja kärsivät ulkonäköpaineista. Taustalla vaikuttavat monet tekijät, kuten media, joka korostaa kehon ja ulkonäön merkitystä. Lisäksi naisen eri...

Naisen alkoholinkäyttö

Miten paljon naiset käyttävät alkoholia ja millainen määrä on terveydelle haitallista? Naisten alkoholinkäyttö on kasvamassa, mutta edelleen naiset käyttävät käytetystä alkoholista vajaan kolmanneksen siitä, mitä miehet juovat määrien vaihdellessa paikkakunnittain....

Äiti-tytär-suhde

Äiti-tytär-suhde on naisen elämään vaikuttava tärkeä suhde, jolla on vaikutusta myös naisen omaan kasvuun sekä läheisiin ihmissuhteisiin. Äidin ja tyttären välisessä suhteessa näkyy kulloisenakin aikana ja kussakin kulttuurissa vallitsevat naiseuteen kohdistuvat...

Yksinäisyys

Yksinäisyys voi olla rauhoittavaa ja tarpeellista, mutta pahimmillaan se on kipeää eristäytymistä muista ihmisistä. Toimivat ihmissuhteet tuovat yleensä turvaa ja läheisyyden tunnetta, mutta ihmissuhteissakin on mahdollista kokea myös yksinäisyyttä. Yksinäisyyden eri...

Väkivalta

Väkivalta on valitettavan yleistä parisuhteissa ja perheissä. Se on pohjimmiltaan pyrkimystä hallita toista ihmistä aiheuttamalla hänelle pelkoa ja kipua. Väkivalta on aina rikos, eikä se koskaan ole uhrin syy. Väkivalta ei ole koskaan oikeutettua eikä se kuulu...

Unet tienä itsetuntemukseen

Me kaikki näemme unia, mutta eroavaisuuksia on siinä, miten muistamme uniamme. Psykoterapeutti Anne Lindholm-Kärki on hyödyntänyt unia työssään yli 30 vuotta ja auttanut ihmisiä tulkitsemaan omia uniaan. Lindholm-Kärki kehottaa jokaista kirjoittamaan uniaan muistiin,...

Tunne- ja lohtusyöminen

Syömisen sipulimalli Syömiskokemusta voi psykologi Lea Polson mukaan verrata sipuliin. Jokainen sipuli on erilainen ja ainutkertainen. Syömisen sipulimalli on viitteellinen, kokemuksellinen mielikuva. Kerrokset ovat erilaisia ja erivahvuisia. Ne ovat eri tavoin...

Syyllisyys

Syyllisyys on erityisesti naisia yleisesti vaivaava tunne, joka voi pahimmillaan kuluttaa valtavasti voimavaroja. Syyllisyydentunteet liittyvät periaatteessa aina rajojen ylittämiseen: rikotaan käytöstapaa, normia tai sääntöä, jota itse arvostetaan tai jota...

Stressi

Mitä stressi on? Stressi on kiihtymistila, joka alkaa psyykkisestä reaktiosta ja johtaa myös elimistön kiihtymiseen. Stressiä voivat aiheuttaa hyvin monenlaiset asiat, sekä positiiviset että negatiiviset. Jos stressi on lyhytkestoista, se voi kannustaa toimimaan ja...

Naisen seksuaalisuus

Naisen kehoon ja seksuaalisuuteen kohdistuu paljon ulkopuolelta asetettuja määritelmiä ja rajoituksia. Naisen on syytä pohtia omaa suhdettaan ruumiiseensa ja tarpeisiinsa, esimerkiksi kysymällä kuka omistaa ruumiini ja kenen tarpeita ruumiini palvelee. Oman kehon...

Läheisriippuvuus

Lähisuhderiippuvuus on laaja ilmiö, johon liittyy hyväksynnän hakemista ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Lähisuhderiippuvainen kokee, että kaikki johtuu hänestä ja sen takia hän joutuu kantamaan muiden huolia. Tutkija ja työnohjaaja Mari Huusko nostaa esiin joitakin...

Liiallinen kiltteys

Liiallisen kiltteyden määrittelyä Teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaaran mukaan liiallinen kiltteys on usein lähellä huonoa itsetuntoa ja häpeän tunteita, jolloin kiltteys on usein kaunis kuori niiden päällä. Liialliselle kiltteydelle on ominaista sekä tahtoon,...

Itsetunto

Pystytkö katsomaan itseäsi peiliin, sanomaan ääneen ”Olen hyvä, olen arvokas” ja uskomaan siihen mitä sanot? Kun katsot itseäsi peilistä, näetkö siinä persoonallisen mutta kauniin naisen? Onko sinulla rimpsuja, tiikerinraitoja, turkissomisteita ja iloviiruja, vai...

Itsensä hyväksymisen esteet

Elinvoimaisen elämän juuret ovat itsensä rakastamisessa ja hyväksymisessä. Esteenä tähän voivat olla tilanteet, jossa nainen on oppinut piilottamaan omat tarpeensa, tunteensa sekä erityisesti suhteen vaistonvaraiseen ja intuitiiviseen naiseen itsessään. Hän piilottaa...

Isä-tytär-suhde

Isän ja tyttären suhteella on keskeinen merkitys naisen elämässä. Isä-suhde voi olla hyvä tai vähemmän hyvä. Hyvä isä jaksaa kannustaa ja antaa pohjan tyttärensä itseluottamuksen kehittymiselle naisena. Suomalaisessa kulttuurissa isän kaipuu on kuitenkin tavallista....

Naisen irtautuminen uhriutumisesta

- Uhriutuminen on juuttumista johonkin asiaan, tapahtumaan tai olosuhteisiin siten, että siitä tulee elämänasenne, kuvaa psykoterapeutti Pepi Reinikainen. Uhriutunut ihminen ei pysty ottamaan itse vastuuta omasta elämästään, vaan löytää syyn vaikeuksiinsa aina...

Antaisinko itselleni anteeksi?

Moni kantaa mukanaan menneitä muistoja, jotka painavat kuin fyysinen taakka harteilla. Lääkäri ja psykoterapeutti Tuulikki Saariston mukaan merkittävää onkin, miten taakkaa voi opetella keventämään yksinkertaisen, anteeksiantoon tähtäävän harjoittelun avulla. Pienikin...

Ystäväksi itselleni

Voidakseen kohdata itsensä täytyy osata pysähtyä nykyhetkeen. Liika tulevaan tai menneeseen suuntautuminen vie pois tästä hetkestä. Yksi keino saada kiinni itsestään juuri tässä hetkessä on kuunnella omaa hengitystään. Hengittämällä tehdään selväksi myös oman itsen...