Nainen & elämänhallinta: tunnista muutostarpeesi

Tälle sivustolle kootaan yleisöluentoihimme pohjautuvia artikkeleita naisen elämänhallintaan liittyvistä aiheista. Uusia tekstejä ja aihepiirejä lisätään säännöllisesti . Artikkelit käsittelevät mm. mielen hyvinvointia ja ihmissuhteita.


 

Sukupuolierityiset palvelut vahvistavat hyvinvointia ja kumppanuutta

Sukupuolten yhteiset ja erityiset piirteet ovat ihmisyyden rikkautta. Tarvitsemme toisiamme muun muassa ystävinä, työkavereina, kumppaneina ja vanhempina.

Lue lisää

Kannanotto vuoden 2021 talousarvioehdotukseen

Naistenkartanon, Maria Akatemian ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhtenäinen kannanotto: SOTE-järjestöjen avustusten leikkaaminen iskee kipeästi ennaltaehkäisevään ja elvyttävään työhön – ja tulevaisuuden hyvinvointiin Julkaistu 18.8.2020…

Lue lisää

Sisu

Luentotiivistelmä Sisulla tarkoitetaan yleensä suomen kielessä periksiantamattomuutta ja pinnistelyä jonkin asian eteen, ja yleensä se mielletään varsin positiiviseksi ja erityisen suomalaiseksi ominaisuudeksi.Väitöskirjatutkija ja aktivisti Emilia…

Lue lisää

Onko häpeän aika ohi?

Luentotiivistelmä Häpeä on yleisinhimillinen tunne, joka FT, tietokirjailija ja dosentti Satu Lidmanin mukaan mahdollistaa niin historiallisten muutosten kuin jatkumoidenkin tarkastelun. Häpeä on eri kulttuureissa kautta…

Lue lisää

Lievitä stressiä ja jännitystä

Jaksaminen ja elämänlaatu riippuvat kyvyistämme säädellä tunteita tilanteiden edellyttämillä tavoilla. Yleisin mielenterveyden tasapainoa horjuttava kokemus on stressi ja toiseksi yleisin on jännittäminen. Kehollisesti nämä tuntemukset…

Lue lisää

Omien tarpeiden ymmärtäminen

Voimme ymmärtää itseämme tiedon ja tunteen tasolla. Itsemme ymmärtäminen palvelee itsemme hyväksyntää ja tuottaa mielenterveyttä, kun tunnustamme ja tiedostamme omat kykymme.  On tärkeää muistaa, että…

Lue lisää

Naisen viha ja rajat

Naisen viha on jo kulttuurisesti vaikea asia. Useat naiset ovat oppineet olemaan kilttejä tyttöjä ja huolehtimaan toisista, mutta samalla unohtaneet omat tarpeensa. Myös vihan ilmaisuun…

Lue lisää

Omat rajat ja lähisuhteet

Rajat erottavat oman minuuden toisten minuuksista. Rajat ovat puolensa pitämisen ja hyvän läheisyyden välineitä lähi- ja parisuhteissa. Ne toimivat suojina sekä säätelevät etäisyyttä ja läheisyyttä…

Lue lisää

Itsensä hyväksyminen

Terapeutti ja kouluttaja Heli Janhosen mukaan aidoksi itseksi tuleminen lähtee omien tunteiden kohtaamisesta. Usein pidämme itsemme liian kiireisenä huomataksemme, mitä sisällämme on. Hyvä itsetuntemus on…

Lue lisää

Kehovihasta kehoiloon

Tyytyväisyys itseä kohtaan vaikuttaa tutkitusti hyvinvointiin. Useat naiset kokevat kuitenkin riittämättömyyttä ja kärsivät ulkonäköpaineista. Taustalla vaikuttavat monet tekijät, kuten media, joka korostaa kehon ja ulkonäön…

Lue lisää

Naisen alkoholinkäyttö

Miten paljon naiset käyttävät alkoholia ja millainen määrä on terveydelle haitallista? Naisten alkoholinkäyttö on kasvamassa, mutta edelleen naiset käyttävät käytetystä alkoholista vajaan kolmanneksen siitä, mitä…

Lue lisää

Äiti-tytär-suhde

Äiti-tytär-suhde on naisen elämään vaikuttava tärkeä suhde, jolla on vaikutusta myös naisen omaan kasvuun sekä läheisiin ihmissuhteisiin. Äidin ja tyttären välisessä suhteessa näkyy kulloisenakin aikana…

Lue lisää

Yksinäisyys

Yksinäisyys voi olla rauhoittavaa ja tarpeellista, mutta pahimmillaan se on kipeää eristäytymistä muista ihmisistä. Toimivat ihmissuhteet tuovat yleensä turvaa ja läheisyyden tunnetta, mutta ihmissuhteissakin on…

Lue lisää

Väkivalta

Väkivalta on valitettavan yleistä parisuhteissa ja perheissä. Se on pohjimmiltaan pyrkimystä hallita toista ihmistä aiheuttamalla hänelle pelkoa ja kipua. Väkivalta on aina rikos, eikä se…

Lue lisää

Unet tienä itsetuntemukseen

Me kaikki näemme unia, mutta eroavaisuuksia on siinä, miten muistamme uniamme. Psykoterapeutti Anne Lindholm-Kärki on hyödyntänyt unia työssään yli 30 vuotta ja auttanut ihmisiä tulkitsemaan…

Lue lisää

Tunne- ja lohtusyöminen

Syömisen sipulimalli Syömiskokemusta voi psykologi Lea Polson mukaan verrata sipuliin. Jokainen sipuli on erilainen ja ainutkertainen. Syömisen sipulimalli on viitteellinen, kokemuksellinen mielikuva. Kerrokset ovat erilaisia…

Lue lisää

Syyllisyys

Syyllisyys on erityisesti naisia yleisesti vaivaava tunne, joka voi pahimmillaan kuluttaa valtavasti voimavaroja. Syyllisyydentunteet liittyvät periaatteessa aina rajojen ylittämiseen: rikotaan käytöstapaa, normia tai sääntöä, jota…

Lue lisää

Stressi

Mitä stressi on? Stressi on kiihtymistila, joka alkaa psyykkisestä reaktiosta ja johtaa myös elimistön kiihtymiseen. Stressiä voivat aiheuttaa hyvin monenlaiset asiat, sekä positiiviset että negatiiviset….

Lue lisää