Naistenkartanon turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan ajatus tarkoittaa kaikkien paikalla olevien henkilöiden pyrkimystä luoda toimintatapoja, jotta jokaisella paikalla olevalla ihmisellä olisi tilanteessa turvallinen olo. Pyrkimykseen tehdä tilasta turvallinen sitoudutaan yhteisöllisesti kaikessa järjestön toiminnassa.

Kunnioitamme toisiamme, jokaisen yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista tilaa ketään syrjimättä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Puhumme toisillemme arvostavaan sävyyn.

Teemme parhaamme tunnistaaksemme toisista ihmisistä tekemämme ennakko-oletukset.

Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja ihmisten moninaisuutta.

Kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua, joten annamme tilaa ja mahdollistamme osallistumisen kaikille. Jokainen saa osallistua itselleen sopivissa määrin.

Luomme kaikki yhdessä turvallista tilaa toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa puutumme mahdolliseen epäkunnioittavaan puheeseen ketään häpäisemättä.

Saamme harjoitella, kysyä ja erehtyä. Olemme avoimia palautteelle ja oppimiselle.