Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kasvokkaisista NOVAT-ryhmistä.

Mikäli et kuitenkaan löytänyt vastausta kysymykseesi tältä sivulta, ota yhteyttä Naistenkartanon henkilökuntaan.

Mitä NOVAT tarkoittaa? 

NOVAT on lyhenne sanoista “Naiset Ovat”. Se viittaa naisten itsemääräämisoikeuteen määritellä itse oma naiseutensa. Alunperin NOVAT on ollut lyhenne sanoista Naisen Omat Vaatteet, mutta uudistettaessa ohjelman sisältöä, nimeä haluttiin muuttaa paremmin sisältöä kuvaavaksi. 

NOVAT-ryhmä on naisten keskinäinen vertaistukiryhmä, jossa naiset voivat työstää omaa elämäänsä NOVAT-menetelmän ja -käsikirjan avulla.

Mihin NOVAT-ohjelma perustuu?

NOVAT-ajattelun alkujuurena on amerikkalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla Yhdysvalloissa perustama Women for Sobriety -liike sekä naisille suunnattu itsehoito-ohjelma. Naistenkartano toi mallin Suomeen ja muokkasi siitä Suomessa asuvien naisten tarpeita paremmin vastaavan NOVAT-ohjelman. NOVAT-ohjelma perustuu kuudelle kasvuportaalle ja kolmelletoista NOVAT-ajatukselle. Kolmetoista NOVAT-ajatusta löydät NOVAT-ohjelma -sivun lopusta.

Mitä on naiserityisyys? 

Naiserityisyydellä tarkoitetaan sitä, että huomioidaan naisten erityinen rooli yhteiskunnassa ja ne kulttuuriset roolioletukset ja paineet, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin. 

Miksi NOVAT-toimintaa tarjotaan vain naisille?

NOVAT-ohjelma on luotu vastaamaan naisten erityisiin tarpeisiin. Naisiin  kohdistuu yhteiskunnassa erilaisia ristiriitaisia rooleja ja odotuksia, esimerkiksi suhteessa ulkonäköön, äitiyteen ja suorittamiseen.  Kulttuuri ja media luovat usein myös kapeaa kuvaa naiseudesta. Erilaiset elämänkriisit, kuten sairastuminen, avioero tai työttömyys voivat myös saada pohtimaan suhdetta omaan naiseuteen.  

Mitä vertaisuudella tarkoitetaan?

Vertaisuus syntyy naiseudesta (siten kuin kukin sen itse määrittelee), halusta kasvaa ja toteuttaa positiivisia muutoksia elämässä sekä mahdollisuudesta oppia muiden kokemuksista.

NOVAT-ryhmien vertaistoiminnan ytimessä ovat:

  • hyväksyvä, kunnioittava, luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri
  • oman kokemuksen jakaminen
  • muiden kuunteleminen
  • omien kokemusten peilaaminen muiden kokemuksiin:
    • en ole haasteideni kanssa yksin
    • voin käsitellä naiseuteen liittyviä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia yhdessä muiden naisten kanssa
  • muilta oppiminen ja oivaltaminen
  • tuen osoittaminen ja sen vastaanottaminen

Kenelle ryhmä sopii? Pitääkö ryhmään tullakseen olla jokin tietty asia tai ongelma jota työstää tai muita vaatimuksia?

Ryhmätoiminta sopii kaikille täysi-ikäisille naisille. Kenenkään ei odoteta tunnustautuvan minkään tietyn ongelman kantajaksi. Toimintaan mukaan tuloon riittää oma motivaatio, halu sitoutua ryhmään sekä halu henkiseen kasvuun ja oman elämän työstämiseen. Ryhmään voi kuitenkin tulla myös työstämään jotain tiettyä oman elämän asiaa tai ongelmaa.

Milloin NOVAT-ryhmät alkavat?

Uusia NOVAT-ryhmiä perustetaan Helsingissä ja Tampereella tammi-helmikuussa sekä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syys- ja marraskuussa. Ryhmien ajankohtaiset käynnistämisaikataulut löydät aina NOVAT-ryhmät -sivulta.

Miten pääsen mukaan?

Mukaan pääsee osallistumalla NOVAT-infotilaisuuteen tai ottamalla yhteyttä oman alueesi asiakaskoordinaattoriin. Asiakaskoordinaattorien yhteystiedot löytyvät NOVAT-ryhmät -sivulta sekä Yhteystiedot-sivulta. NOVAT-infojen aikataulut löytyvät Ajankohtaista-sivulta. NOVAT-infot ovat maksuttomia.

Missä ryhmät kokoontuvat?

Tällä hetkellä Helsingin ryhmät kokoontuvat Kalliolan Setlementtitalolla (os. Sturenkatu 11) ja Tampereen ryhmät Kumppanuustalo Arttelissa (os. Salhojankatu 42). 

Voinko tulla samaan ryhmään kuin ystäväni/äitini/tuttavani tms?

Ryhmän toimivuuden ja oman yksilöprosessin takia ystävät, tuttavat ja perheenjäsenet eivät voi osallistua samaan ryhmään. 

Pitääkö minun heti sitoutua käymään ryhmä loppuun?

NOVAT-infossa ja ensimmäisessä käynnistystilaisuudessa käyminen ei sido vielä mihinkään, ja voit rauhassa miettiä halukkuuttasi sitoutua ryhmään. Toisen käynnistyskerran jälkeen ryhmä sulkeutuu eikä ryhmään oteta enää uusia jäseniä.

Miten pitkään NOVAT-ohjelma kestää?

NOVAT-ohjelma kestää n. 1,5 vuotta. Ryhmätoiminta on tauolla yleisinä loma-aikoina joulun aikaan sekä kesällä. Lisäksi ryhmäläiset voivat yhdessä päättää, pitävätkö he esimerkiksi juhlapyhinä kokoontumista vai ei.

Kuka ohjaa ryhmää?

Ryhmänohjaus on sisäänrakennettu NOVAT-ohjelmaan.Uuden ryhmän kaksi ensimmäistä kokoontumiskertaa opetellaan NOVAT-menetelmää asiakaskoordinaattorien johdolla. Ryhmän sulkeuduttua ryhmät kokoontuvat itseohjautuvasti oma-apuperiaatteella, käyttäen apunaan NOVAT-käsikirjaa. Ohjelma noudattaa selkeää struktuuria ja kokousjärjestystä, jonka mukaan ryhmä toimii. Lisäksi ryhmään valitaan yhdyshenkilö, jolla on tiettyjä tehtäviä mutta joka on ryhmän tasavertainen jäsen. Naistenkartanon henkilöstö tukee ja opastaa  ryhmää prosessin eri vaiheissa.

Paljonko NOVAT-ryhmään osallistuminen maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

Osallistumismaksu on 125 €. Maksuun sisältyvät ammatillinen tuki, tilat, ryhmätoiminta ja NOVAT-käsikirja, jota ryhmässä työstetään. NOVAT-ryhmäläiset pääsevät myös maksutta kaikille Naistenkartanon luennoille. Osamaksuun on mahdollisuus, josta voi sopia Naistenkartanon henkilökunnan kanssa. Voit myös tiedustella sosiaalitoimesta, olisiko osallistumismaksuun mahdollisuutta saada maksusitoumusta. Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä, voit pyytää apua asiakaskoordinaattoreilta. 

Mitä etuja NOVAT-naiset saavat?

NOVAT-naiset pääsevät maksutta kaikille Naistenkartanon luennoille jäsenkorttia näyttämällä. NOVAT-naiset voivat myös osallistua Naistenkartanon järjestämään räätälöityyn virkistystoimintaan ryhmäprosessin aikana. NOVAT-naiset voivat myös osallistua Naistenkartanon toimintaan vapaaehtoisena, esimerkiksi osallistua messuille tai kirjoittaa blogia.

Voiko NOVAT-ryhmässä käydä ammattilaisavun tai muun ryhmätoiminnan ohella?

Voi käydä, ja ryhmässä mukanaolo voi tukea osaltaan oman elämän käsittelyä. Ennen ryhmään tuloa on kuitenkin hyvä pohtia omia voimavaroja ja jaksamista. Vertaistuki ei korvaa ammattiauttajia eikä kriisityötä eikä ole terapiaa.

Kumpaan minun kannattaa osallistua, kasvokkaiseen ryhmään vai verkkokurssille?

Suosittelemme kasvokkaista ryhmää toimintamuotona kaikille niille, joiden asuinpaikkakunnalla tai sen lähistöllä järjestetään ryhmiä. 1,5 v. kestävässä ryhmäprosessissa on mahdollisuus syventyä rauhassa omien asioiden työstämiseen. NOVAT-verkkokurssit on suunnattu erityisesti niille naisille, joiden asuinpaikkakunnalla ei järjestetä kasvokkaisia ryhmiä tai joiden on elämäntilanteensa takia vaikea osallistua niihin. 

Mitä jos joudun jättämään ryhmätoiminnan kesken?

Jos joudut keskeyttämään ryhmätoiminnan ennen ohjelman päättymistä, voit aloittaa uudessa ryhmässä ilman lisäkustannuksia vuoden sisällä maksun suorittamisesta.