Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin NOVAT-ryhmistä

Mikäli et kuitenkaan löytänyt vastausta kysymykseesi tältä sivulta, ota yhteyttä Naistenkartanon henkilökuntaan.

 

Mitä NOVAT tarkoittaa?

NOVAT on lyhenne sanoista “Naiset Ovat”. Se viittaa naisten itsemääräämisoikeuteen määritellä itse oma naiseutensa. NOVAT-ryhmä on naisten keskinäinen vertaistukiryhmä, jossa naiset voivat työstää omaa elämäänsä NOVAT-menetelmän ja -käsikirjan avulla.

Mihin NOVAT-ohjelma perustuu?

NOVAT-ajattelun alkujuurena on amerikkalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla Yhdysvalloissa perustama Women for Sobriety -liike sekä naisille suunnattu itsehoito-ohjelma. Naistenkartano toi mallin Suomeen ja muokkasi siitä Suomessa asuvien naisten tarpeita paremmin vastaavan NOVAT-ohjelman. NOVAT-ohjelma perustuu kuudelle kasvuportaalle ja kolmelletoista NOVAT-ajatukselle. Kolmetoista NOVAT-ajatusta löydät vertaistuen sivulta.

Mitä on naiserityisyys?

Naiserityisyydellä tarkoitetaan sitä, että huomioidaan naisten erityinen rooli yhteiskunnassa ja ne kulttuuriset roolioletukset ja paineet, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin.

Lue blogikirjoitus aiheesta.

Miksi NOVAT-toimintaa tarjotaan vain naisille?

NOVAT-ohjelma on luotu vastaamaan naisten erityisiin tarpeisiin. Naisiin kohdistuu yhteiskunnassa erilaisia ristiriitaisia rooleja ja odotuksia, esimerkiksi suhteessa ulkonäköön, äitiyteen ja suorittamiseen. Kulttuuri ja media luovat usein myös kapeaa kuvaa naiseudesta. Erilaiset elämänkriisit, kuten sairastuminen, avioero tai työttömyys voivat myös saada pohtimaan suhdetta omaan naiseuteen. Täältä voit lukea lisää siitä, miksi toimintamme on vain naisille.

Minkälaista on NOVAT-vertaistuki?

NOVAT-vertaistuki on omien ajatusten ja kokemusten jakamista muiden ryhmäläisten kanssa joko puhumalla kasvokkain tai videoalustan välityksellä tai kirjoittamalla (Kirjoittaen-NOVAT). NOVAT-ohjelman rakenne perustuu luottamuksen, turvallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksen vahvistamiseen. Tästä syystä NOVAT-työskentelylle on luotu selkeät säännöt ja kasvokkain tapaaville ryhmille kokousjärjestys.

Työskentelyä raamittavat NOVAT-alustustekstit ja pohdintakysymykset, joihin jokainen vastaa omasta kokemuksestaan käsin. Kasvokkaisissa tapaamisissa ei keskustella ristiin, vaan jokaiselle on varattu mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Toisten neuvominen ei kuulu NOVAT-vertaistukeen, mutta muiden jakamat kokemukset voivat herättää myös itsessä uusia oivalluksia sekä kokemuksen siitä, ettei ole yksin. NOVAT-vertaisryhmässä on lupa olla vain itseään varten.

Mihin vertaisuus perustuu, jos ryhmäläisten elämäntilanteet vaihtelevat?

NOVAT-ryhmässä vertaisuus syntyy naiseudesta (siten kuin kukin sen itse määrittelee) ja halusta pohtia omaa elämää yhdessä muiden naisten kanssa. Usein NOVAT-ryhmään tulon taustalla on halu muuttaa omia ajattelu- ja toimintatapoja myönteisempään suuntaan. Monille on tärkeää saada kokea, ettei muutostoiveiden tai haasteiden kanssa olekaan yksin. Myös naiseuteen liittyvien ajatusten, tunteiden ja kokemusten jakaminen on monille tärkeää.

Minkälainen on kasvokkaisen NOVAT-ryhmätapaamisen kokousjärjestys?

NOVAT-tapaaminen on kolmivaiheinen: Tapaaminen alkaa kehukierroksella, jonka tavoitteena on orientoitua tapaamiseen ja muistuttaa mieleen, että jokaisella meistä on vahvuuksia ja voimavaroja. Kuulumiskierroksella jokainen voi vuorollaan kertoa ajatuksia ja mietteitä edellisen viikon aiheesta. Tämän jälkeen siirrytään uuteen aiheeseen. Työskentelyä raamittavat NOVAT-alustustekstit ja pohdintakysymykset, joihin jokainen vastaa puheenvuorokierroksilla omasta kokemuksestaan käsin.

Kenelle ryhmä sopii? Pitääkö ryhmään tullakseen olla jokin tietty asia tai ongelma jota työstää tai muita vaatimuksia?

Ryhmätoiminta sopii kaikille täysi-ikäisille naisille. Kenenkään ei odoteta tunnustautuvan minkään tietyn ongelman kantajaksi. Toimintaan mukaan tuloon riittää oma motivaatio, halu sitoutua ryhmään sekä halu kasvuun ja oman elämän työstämiseen. Ryhmään voi myös tulla työstämään jotain tiettyä oman elämän asiaa tai ongelmaa. Huomioithan kuitenkin, että vertaistuki ei korvaa ammattiauttajia eikä kriisityötä eikä ole terapiaa.

Olen transtaustainen nainen. Voinko osallistua Naistenkartanon ryhmiin?

Jokaisen itsemäärittelyoikeus on meille tärkeä arvo. Emme määritä naiseutta kenenkään puolesta, eikä transtaustainen nainen ole yhtään vähemmän nainen kuin kukaan muukaan. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki naiset, jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen.

Milloin NOVAT-ryhmät alkavat?

Uusia NOVAT-ryhmiä perustetaan pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla sekä verkossa keväällä ja syksyllä. Ryhmien ajankohtaiset käynnistämisaikataulut löydät aina kunkin ryhmämuodon omalta alasivulta. Ryhmämuodot ovat listattuna vertaistukea -alasivulla.

Miten pääsen mukaan?

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä oman alueesi asiakaskoordinaattoriin. Asiakaskoordinaattorien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.  Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen, joka löytyy kunkin ryhmämuodon omalta alasivulta. Ryhmämuodot ovat listattuna vertaistukea-alasivulla.

Missä ryhmät kokoontuvat?

Ryhmien kokoontumispaikat löytyvät kunkin ryhmämuodon omalta alasivulta.

Pitkä-NOVAT
Lyhyt-NOVAT
Mini-NOVAT
Vauva-NOVAT
Teema-NOVAT

Voinko tulla samaan ryhmään kuin ystäväni/äitini/tuttavani tms?

Ryhmän toimivuuden ja oman yksilöprosessin takia suosittelemme, että ystävät, tuttavat ja perheenjäsenet eivät osallistu samaan ryhmään.

Miten pitkään NOVAT-ohjelma kestää?

NOVAT-ohjelman kesto riippuu ryhmämuodosta. Tutustu ryhmämuotoihin tästä:

Pitkä-NOVAT
Lyhyt-NOVAT
Mini-NOVAT
Vauva-NOVAT
Teema-NOVAT

Onko ryhmällä ohjaajaa? Miten ryhmiä tuetaan?

NOVAT-ryhmät toimivat pääasiassa itsenäisesti ilman ohjaajaa (etä- ja kirjoittaen -ryhmiä lukuun ottamatta). Naistenkartanon työntekijät mm. vetävät ryhmien alku- ja loppuohjaukset ja toimivat ryhmien taustatukena koko työskentelyn ajan. Heihin voi olla kynnyksettömästi yhteydessä, jos jokin ryhmätyöskentelyssä mietityttää. Ks. myös: Minkälaista on NOVAT-vertaistuki?

Etä-NOVAT-ryhmässä Naistenkartanon työntekijä on mukana ryhmätapaamisissa ja ohjaa puheenvuoroja.

Miten puheevuorojen kestoista huolehditaan, jos kasvokkaisessa ryhmässä ei ole ohjaajaa?

Ryhmillä on käytössään digitaalinen ajastin. Jokaiselle on varattu mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon.

Paljonko NOVAT-ryhmään osallistuminen maksaa ja mitä hintaan sisältyy?

Pitkä-NOVAT: 96 €
Lyhyt-NOVAT: 36 €
Mini-NOVAT: maksuton
Vauva-NOVAT: 15 €
Teema-NOVAT: 0-50 €

Hinta määräytyy kokoontumiskertojen mukaan (3 € / kerta).

Maksuun sisältyvät ammatillinen tuki, mahdolliset ryhmätilat, ryhmätoiminta ja NOVAT-käsikirja, jota ryhmässä työstetään. Osamaksuun on mahdollisuus, josta voi sopia Naistenkartanon henkilökunnan kanssa. Voit myös tiedustella sosiaalitoimesta, olisiko osallistumismaksuun mahdollisuutta saada maksusitoumusta. Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä, voit pyytää apua asiakaskoordinaattoreilta.

Voiko NOVAT-ryhmässä käydä ammattilaisavun tai muun ryhmätoiminnan ohella?

Voi käydä, ja ryhmässä mukanaolo voi tukea osaltaan oman elämän käsittelyä. Ennen ryhmään tuloa on kuitenkin hyvä pohtia omia voimavaroja ja jaksamista. Vertaistuki ei korvaa ammattiauttajia eikä kriisityötä eikä ole terapiaa.

Kumpaan minun kannattaa osallistua, kasvokkain kokoontuvaan ryhmään vai verkossa toteutettavaan ryhmään?

Kasvokkain toimivat ryhmämuodot ovat Pitkä-NOVAT ja Lyhyt-NOVAT. Etä-NOVAT ja Kirjoittaen-NOVAT toimivat verkossa.

Pitkä-NOVAT soveltuu erityisesti sinulle, joka kaipaat pidempikestoista muutostyöskentelyä (32 tapaamiskertaa).

Lyhyt-NOVAT soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat työstää omia tavoitteitasi tiivimpään tahtiin (12 tapaamiskertaa).

Kirjoittaen-NOVAT soveltuu erityisesti sinulle, joka koet luontevaksi ilmaista itseäsi kirjoittamalla ja haluat työstää omia tavoitteitasi ja lisätä itsetuntemusta anonyymissä ryhmässä ajasta ja paikasta riippumatta.

Mitä jos joudun jättämään ryhmätoiminnan kesken?

Jos joudut keskeyttämään ryhmätoiminnan ennen ohjelman päättymistä, ilmoitathan keskeyttämispäätöksestä ryhmästäsi vastaavalle Naistenkartanon työntekijälle.