Regionalverksamhet

Regionalverksamhet finns i huvudstadsregionen och i Tammerfors. De huvudsakliga verksamhetsformerna är NOVAT -grupper, att bilda nätverk och rekreationsverksamhet för NOVAT-kvinnor.

Naistenkartano rf
Kalliolan setlementtitalo
Sturegatan 11
00510 Helsingfors, Finland

info(a)naistenkartano.com

Personalens kontaktuppgifter hittar du här.

Naistenkartano rf:s (grundat 1922) syfte är att med sin verksamhet förebygga och lindra beroendeproblem hos kvinnor i ett tidigt skede. Föreningen strävar till att stöda kvinnor i deras vardag och att fästa uppmärksamhet på kvaliteten av missbrukarservice som riktas till kvinnor. Naistenkartano har samarbetspartner i Sverige och USA.

Kvinnornas svårigheter kan bero på många omständigheter. Svårigheterna kan utvecklas så småningom och obemärkt gå för långt. Man kan bli beroende av olika ämnen, saker och människor.

De centrala principerna i föreningens verksamhet är:

  • kvinnonätverk
  • kvinnornas egna resurser
  • frivillighet

Naistenkartano främjar kvinnosynen genom att sprida information, ordna NOVAT –gruppverksamhet, föreläsningar och utbildningar för kvinnor. Till verksamheten hör också utbildning för personalen inom social- och hälsovårdssektorn.

NOVAT-programmet

Föreningen ansvarar för att utveckla NOVAT -gruppernas program. I gruppen får kvinnor stöd att själva ha kontroll över sina liv, att leva utan beroenden och att bygga upp egna stödnätverk. Grupperna sammankommer med självhjälpsprincipen, men får professionellt stöd vid behov. NOVAT-gruppverksamheten finns på två orter i Finland: i Helsingfors och i Tammerfors.
“NOVAT -gruppen hjälper en att se nya synvinklar i olika situationer och att få större självkänsla.”
Tiina, företagshälsovårdare

Publiktillfällen och skolningar

Publiktillfällen, som t.ex. föreläsningar, hjälper till sin del kvinnor att identifiera och namnge sina problem och ger på detta sätt redskap för att förebygga eller frigöra sig från dem. På begäran ordnar Naistenkartano även skilda skolningstillfällen för professionella och andra grupper.