Kesto

12 tapaamiskertaa. Yhden tapaamisen kesto 1 tunti 45 minuuttia (kaksi ensimmäistä tapaamista 2h).

Kenelle

Kaikille naisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kaipaavat arkeensa tukea. NOVAT-vertaisryhmät sopivat erityisesti silloin, kun ongelmat eivät vielä/enää ole kriisiytyneet.
Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä asiakaskoordinaattoreihimme.

Osallistujamäärä

8-10 henkilöä

Materiaali

NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä). Tuloste kasvokkaiselle ryhmälle, PDF-tiedosto etäryhmälle.

Osallistumismaksu

36 €

Toteutus

Ryhmän käynnistys: 2 ohjattua tapaamista kasvokkain tai verkossa (näet toteutusmuodon ryhmäkohtaisista tiedoista), alkukyselyn täyttäminen. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan vähintään yhteen ohjattuun tapaamiseen.

Ryhmä kokoontuu tämän jälkeen pääsääntöisesti itsenäisesti ilman ohjaajaa.

Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Kokousjärjestys ja ryhmätyöskentelyn säännöt luovat tapaamisille turvalliset raamit.

Ryhmän päätös: mitä NOVAT-ryhmä antoi? Pohditaan yhdessä ohjaajan kanssa ja täytetään loppukysely.

Linkkejä

Alkavat ryhmät

Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä 2024.

 • Lyhyt-NOVAT Helsinki, 9.9.-25.11.2024
 • Lyhyt-NOVAT  etänä, 23.9.-9.12.2024

Ilmoittaudu mukaan

Turvallisemman tilan periaatteet ja ryhmän säännöt

Naistenkartanon NOVAT-ryhmissä jokainen sitoutuu noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita ja ryhmän sääntöjä, jotta ryhmätilanteet olisivat kaikille mahdollisimman turvallisia. Tutustuthan niihin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioitamme toisiamme, jokaisen yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista tilaa ketään syrjimättä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Puhumme toisillemme arvostavaan sävyyn.
 • Teemme parhaamme tunnistaaksemme toisista ihmisistä tekemämme ennakko-oletukset.
 • Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja ihmisten moninaisuutta.
 • Kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua, joten annamme tilaa ja mahdollistamme osallistumisen kaikille. Jokainen saa osallistua itselleen sopivissa määrin.
 • Luomme kaikki yhdessä turvallista tilaa toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa puutumme mahdolliseen epäkunnioittavaan puheeseen ketään häpäisemättä.
 • Saamme harjoitella, kysyä ja erehtyä. Olemme avoimia palautteelle ja oppimiselle.

Ryhmän säännöt

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti.
 2. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 3. NOVAT-ryhmässä meillä on lupa olla itseämme varten. Annamme jokaiselle tilaa tehdä omat pohdintansa. Käytämme puheenvuoroissa ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa.
 4. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Voimme kuitenkin osoittaa toisillemme myötätuntoa ja kannustusta kuuntelemalla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein.
 5. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin.
 6. Ryhmä etenee sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Ryhmässä noudatetaan ennalta sovittua järjestystä (ks. ryhmätapaamisen kulku). Se luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää.
 7. Poissaoloista ilmoittaminen: Poissaoloilmoituksia ja muita käytännön asioita varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Ilmoitathan poissaoloista joko Whatsapp-ryhmässä tai ohjaajalle. Jos joudut keskeyttämään ryhmässä, ilmoita siitä ohjaajalle.
 8. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa (mahdollista vertaisohjaajaa lukuun ottamatta), mutta työntekijät toimivat ryhmän taustatukena ja puuttuvat tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.

Tapaamisten aiheet

1. PORRAS: HYVÄKSYNTÄ
Aihe 1: Mitä minulle kuuluu?
2. PORRAS: NYKYTILANTEEN TARKASTELU
Aihe 2: Tunteiden kohtaaminen
Aihe 3: Ajatusten voima
Aihe 4: Nykyhetkessä eläminen
3. PORRAS: KATSEEN KÄÄNTÄMINEN VOIMAVAROIHIN
Aihe 5: Omat vahvuudet ja voimavarat
Aihe 6: Itsemyötätunto – Oman epätäydellisyyden hyväksyminen ja itseen ystävystyminen
4. PORRAS: UUDENLAISET ASENTEET ARJESSA
Aihe 7: Pienet onnen hetket
Aihe 8: Innostuminen
5. PORRAS: TOIMIVAT IHMISSUHTEET
Aihe 9: Ihmissuhteet
Aihe 10: Omat rajat
6. PORRAS: ROHKEASTI AINUTLAATUINEN
Aihe 11: Vastuun ottaminen ja vaikutusmahdollisuudet
Aihe 12: Kasvuun sitoutuminen – Kohti itseni näköistä elämää