Teema-NOVAT ja muut ryhmät

Tällä sivulla ilmoitamme tulevista Teema-NOVAT -vertaistukiryhmistä sekä muusta ryhmätoiminnastamme (esim. yhteistyöryhmät ja opiskelijoiden ohjaamat teemaryhmät). Teemat ja ryhmämuodot vaihtelevat kaudesta toiseen. Lue lisää ryhmäkohtaisista tiedoista.

Alkavat ryhmät

Keho, ruoka ja omannäköinen elämä etänä verkossa, 27.8.-24.9.

Kokoontumiset tiistaisin 27.8.-24.9.2024 klo 13.00-14.45

Keho, ruoka ja omannäköinen elämä on Ähkyn ja Naistenkartanon yhteistyönä järjestämä vertaistukiryhmä naisille. Ryhmä kokoontuu ohjattuihin videotapaamisiin viikoittain yhteensä viisi kertaa.

Ryhmässä tarkastellaan suhdetta omaan kehoon ja syömiseen suhteessa ympäristöön ja naisiin kohdistuviin rooliodotuksiin.

 • 5 viikkoa kestävä naisten vertaistukiryhmä verkossa
 • ohjatut videotapaamiset
 • osallistujamäärä n. 10 henkilöä
 • ryhmä on maksuton

Teemat:

Viikko 1: Syöminen ja ajatukset itsestä
Viikko 2: Häpeän tunteet
Viikko 3: Rooliodotukset ja ympäristön paineet
Viikko 4: Kehorauha ja itsemyötätunto
Viikko 5: Omannäköinen elämä

Joka viikko keskitytään tietyn teeman ympärille, mutta kaikki teemat ja näihin sisältyvät asiat kulkevat mukana koko ryhmän ajan. Jokainen teema auttaa sinua ymmärtämään paremmin keho- ja ruokasuhdettasi suhteessa elinympäristöösi, tarjoaa keinoja löytää syömiseesi tasapainoa ja tukee matkallasi kohti itsemyötätuntoista ja omannäköistä elämää.

Ohjaajina toimivat Katja Näätänen (Ähky-hanke) ja Liisa Kiilunen (Naistenkartano).

Ryhmä tarjoaa tilaisuuden

 • tarkastella suhdetta omaan kehoon ja syömiseen
  tarkastella naisiin kohdistuvia rooliodotuksia ja ympäristöstä kumpuavia paineita
 • saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia samoja teemoja pohtivien naisten kanssa
 • harjoitella hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseen
 • suunnata kohti omannäköistä elämää ja tasapainoista syömistä.

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2024 klo 9.00 Ähky-hankkeen sivuilla.

Taide-NOVAT: Voimavaroja arkeen, verkossa, 2.9.-30.9.2024

Kokoontumiset maanantaisin 2.9.-30.9.2024 klo 18-19.30

Sisältö tarkentuu lähipäivinä!

Ilmoittaudu mukaan

Vauva-NOVAT Kangasala, 4.9.-2.10.2024

Keskiviikkoisin 4.9.-2.10.2024 klo 9.30-11.30

Äidiksi tuleminen – oli kyse sitten ensimmäisestä tai seuraavasta lapsesta – on aina muutos omassa elämässä. Vauva tarvitsee paljon huomiota, ja saatammekin unohtaa itsemme arjen pyörityksessä, usein asiaa sen kummemmin edes ajattelematta. Tämä saattaa vaikuttaa muiden asioiden ohella omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vauva-NOVATissa voit jakaa ajatuksiasi turvallisessa ympäristössä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vauvat ovat lämpimästi tervetulleita tapaamisiin, mutta tapaamisen keskiössä olet kuitenkin sinä itse.

Ilmoittaudu mukaan

 

Ilmastotunteiden kanssa eläminen, Helsinki, 5.9.-3.10.2024

Torstaisin 5.9.-3.10.2024 klo 17.30–19

Ilmastokriisiin ja tulevaisuuteen liittyviä tunteita on usein vaikeaa tunnistaa. Ne saattavat jäädä sisällämme jumiin ja vaikuttaa jaksamiseemme arjessa. Usein puhutaan ilmastoahdistuksesta, mutta tunteiden kirjo saattaa todellisuudessa olla paljon laajempi.

Ilmastotunteiden kanssa eläminen -ryhmässä tarkastellaan omia tunteita yhteisen jakamisen ja erilaisten harjoitusten avulla. Ryhmän tarkoituksena ei ole hankkiutua tunteista eroon vaan antaa tukea tunteiden kohtaamisessa ja hyväksymisessä. Tämä ryhmä tarjoaa mahdollisuuden etsiä itselleen sopivia tapoja käsitellä sekä säädellä omaan sekä planeettamme tulevaisuuteen liittyviä vaikeitakin tunteita. Myötätunto omaa itseä sekä muita kohtaan, levon ja palautumisen merkitys ja omien arvojen mukainen toiminta ovat tapaamisten keskeisiä teemoja.

Vertaisryhmä on luottamuksellinen paikka, jossa jokaisella on lupa olla oma itsensä kaikkine tunteineen. Ryhmä on suunnattu kaikille naisille jokaisen itsemäärittämisoikeutta kunnioittaen. Noudatamme ryhmässä Naistenkartanon turvallisemman tilan periaatteita. Ryhmä on maksuton ja kokoontuu viisi kertaa. Osallistujia mahtuu mukaan korkeintaan kymmenen.

Ilmoittaudu mukaan

Tunteet kuviksi, Tampere, 17.9.-19.11.2024

Kokoontumiset tiistaisin 17.9.-19.11 klo 13–15.

Tunteet kuviksi on kuvataideterapeuttinen ryhmä, joka tukee omaa itsetuntemusta ja hyvinvointia. Tässä luottamuksellisessa pienryhmäkurssissa tehdään sekä kuvallisia että kirjallisia tehtäviä. Tapaamiskertoihin kuuluu myös läsnäolo- ja rentoutumistuokioita ja jokainen tapaamiskerta rakentuu oman teeman ympärille. Ryhmään osallistumista varten et tarvitse aiempaa harrastuneisuutta kuvataiteesta – avoin mieli riittää!

Ryhmän ohjaa Sari Koskinen, joka on ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti.

Ilmoittaudu mukaan

Puolensa pitäminen, Tampere, 24.9-15.10.2024

Kokoontumiset tiistaisin 24.9-15.10 klo 18.15-20.15

Puolensa pitäminen -NOVAT on neljän kerran ryhmäkokonaisuus, jossa keskitytään omien rajojen asettamiseen ja omien tarpeiden tunnistamiseen. Ryhmässä pohditaan, mitä puolensa pitäminen tarkoittaa ja millaisissa tilanteissa sitä esiintyy. Sen lisäksi pohditaan omia käyttäytymistapoja ristiriita- ja ongelmatilanteissa. Ryhmäkokonaisuuteen kuuluu myös harjoituksia, joiden avulla opetellaan puolensa pitämistä.

Ilmoittaudu mukaan

Tranquil Readers Circle, Tampere, 1.10.-12.11.2024

Meetings every Tuesday from 16.30 to 18.00

Are you looking for a serene space to immerse yourself in your favourite books? Imagine sharing that experience with a community of supportive, like-minded women?

Our Tranquil Readers Circle is a safe, inclusive, and welcoming haven for all women to come together and enjoy the beauty of reading in silence. We warmly welcome all expressions of female identity, creating a space where everyone can feel comfortable and valued.

Read more and register here

KokoNainen, Tampere, 22.10.-4.2.2025

Tiistaisin 22.10.2024-4.2.2025 klo 18.15-20.15

Ryhmässä voit tutkia rauhassa ja turvallisesti, millainen naiseus on sinulle omannäköistä, luontevaa sekä iloa tuottavaa tai toisaalta epäsopivaa tai haavoittavaa. Naiseutta pohditaan kuuden eri teeman ja osion kautta:

 • Elämänvaiheet: mitä minulle kuuluu naisena
 • Naisen mallit ja esikuvat
 • Naiseuden haavat
 • Suhde omaan kehoon
 • Seksuaalisuus
 • Omannäköinen naiseus

Ilmoittaudu mukaan

Vauva-NOVAT Helsinki, 12.11.-10.12.2024

Tiistaisin 12.11.-10.12.2024 klo 10.00-11.45

Äidiksi tuleminen – oli kyse sitten ensimmäisestä tai seuraavasta lapsesta – on aina muutos omassa elämässä. Vauva tarvitsee paljon huomiota, ja saatammekin unohtaa itsemme arjen pyörityksessä, usein asiaa sen kummemmin edes ajattelematta. Tämä saattaa vaikuttaa muiden asioiden ohella omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vauva-NOVATissa voit jakaa ajatuksiasi turvallisessa ympäristössä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vauvat ovat lämpimästi tervetulleita tapaamisiin, mutta tapaamisen keskiössä olet kuitenkin sinä itse.

Ilmoittaudu mukaan

Tanssi-NOVAT, etänä verkossa

Ryhmä suunnitteilla syksylle 2024, tiedot vahvistuvat myöhemmin.


Tanssi-NOVAT etänä verkossa on toiminnallinen vertaisryhmämuoto, jossa kerätään voimaa yhdessä tanssien sekä jaetaan iloja ja suruja toisten tanssijoiden kanssa. Ryhmän tavoitteena on tanssin ja liikkeen kautta saada yhteys omiin tunteisiin ja tutustua itseen lempeästi.

Liikkeen kautta nousee usein tunteita tai muistoja, joita emme välttämättä tule ajatelleeksi arjessa. Tanssi-NOVAT-ryhmässä perinteinen vertaistuki yhdistyy luovaan itseilmaisuun, jonka kautta on mahdollista käsitellä itselle tärkeitä asioita liikkeen avulla. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä.

Liikeharjoitteet ovat lempeitä ja liikuntarajoitteisenakin voit osallistua ja toteuttaa liikeharjoitteet omalla tavallasi. Emme opeta tanssiliikkeitä vaan tarjoamme ohjeistuksen, mitä kautta voit tutustua itseesi ja ehkä oppia tavan kohdata vaikeitakin tunteita.

Seksuaalisuus-NOVAT, etänä verkossa

Ryhmä suunnitteilla syksylle 2024, tiedot vahvistuvat myöhemmin.Seksuaalisuus on meissä jokaisessa koko elämämme ajan. Seksuaalisuus muuttuu eletyn elämän ja elämänkaaren mukana. Seksuaalisuutta ei voi määritellä kovin tiukasti tietynlaiseksi, eikä kukaan muu voi määritellä seksuaalisuutta toisen puolesta.

Seksuaalisuuteen liittyy mm. oman sukupuolen tiedostaminen, seksuaalinen identiteetti ja seksuaalisuuden ilmentäminen.

Ilmoittaudu mukaan oman itsesi tutkimusmatkalle, seksuaalisuuden äärelle. Tämä ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa jokainen keskittyy omaan kasvuun. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioitamme toisiamme, jokaisen yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista tilaa ketään syrjimättä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Puhumme toisillemme arvostavaan sävyyn.
 • Teemme parhaamme tunnistaaksemme toisista ihmisistä tekemämme ennakko-oletukset.
 • Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja ihmisten moninaisuutta.
 • Kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua, joten annamme tilaa ja mahdollistamme osallistumisen kaikille. Jokainen saa osallistua itselleen sopivissa määrin.
 • Luomme kaikki yhdessä turvallista tilaa toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa puutumme mahdolliseen epäkunnioittavaan puheeseen ketään häpäisemättä.
 • Saamme harjoitella, kysyä ja erehtyä. Olemme avoimia palautteelle ja oppimiselle.

Ryhmän säännöt (Teema-NOVAT)

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti.
 2. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 3. NOVAT-ryhmässä meillä on lupa olla itseämme varten. Annamme jokaiselle tilaa tehdä omat pohdintansa. Käytämme puheenvuoroissa ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa.
 4. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Voimme kuitenkin osoittaa toisillemme myötätuntoa ja kannustusta kuuntelemalla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein.
 5. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin.
 6. Ryhmä etenee sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Ryhmässä noudatetaan ennalta sovittua järjestystä (ks. ryhmätapaamisen kulku). Se luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää.
 7. Poissaoloista ilmoittaminen: Poissaoloilmoituksia ja muita käytännön asioita varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Ilmoitathan poissaoloista joko Whatsapp-ryhmässä tai ohjaajalle. Jos joudut keskeyttämään ryhmässä, ilmoita siitä ohjaajalle.
 8. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa (mahdollista vertaisohjaajaa lukuun ottamatta), mutta työntekijät toimivat ryhmän taustatukena ja puuttuvat tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.