Teema-NOVAT ja muut ryhmät

Tällä sivulla ilmoitamme tulevista Teema-NOVAT -vertaistukiryhmistä sekä muusta ryhmätoiminnastamme (esim. yhteistyöryhmät ja opiskelijoiden ohjaamat teemaryhmät). Teemat ja ryhmämuodot vaihtelevat kaudesta toiseen. Lue lisää ryhmäkohtaisista tiedoista.


Alkavat ryhmät

Vauva-NOVAT, Tampere (30.4.–28.5.2024)

Äidiksi tuleminen – oli kyse sitten ensimmäisestä tai seuraavasta lapsesta – on aina muutos omassa elämässä. Vauva tarvitsee paljon huomiota, ja saatammekin unohtaa itsemme arjen pyörityksessä, usein asiaa sen kummemmin edes ajattelematta. Tämä saattaa vaikuttaa muiden asioiden ohella omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Vauva-NOVAT-ryhmässä voit jakaa ajatuksiasi turvallisessa ympäristössä muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vauvat ovat lämpimästi tervetulleita tapaamisiin, mutta tapaamisen keskiössä olet kuitenkin sinä itse.

Vauva-NOVAT on ohjattu vertaistukiryhmä, joka on suunnattu odottaville ja alle 1,5-vuotiaiden vauvojen äideille.

Sisällöltään ja toteutustavaltaan Vauva-NOVAT on samanlainen kuin Mini-NOVAT-ryhmä.

 • Aika: tiistaisin 30.4.–28.5.2024 klo 10-11.45
 • Paikka: Tampere
 • Osallistumismaksu: 20 €

Ilmoittaudu mukaan

Ilmastotunteet minussa, Tampere (23.5.-30.5.2024)

Ilmaston lämpeneminen, luontokato, ääri-ilmiöt säässä sekä näiden kaikkien yhteiskunnalliset vaikutukset aiheuttavat meissä monenlaisia tunteita. Kuten mitä tahansa tunteita, myös ilmastotunteita on usein vaikeaa tunnistaa ja jäsennellä. Tässä teemaryhmässä tarkastellaan omia tunteita yhteisen jakamisen ja myötätuntoharjoitusten avulla.

Lämpimästi tervetuloa mukaan tämän tärkeän aiheen äärelle! Ryhmä on suunnattu kaikille naisille, jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen. Lisätietoja saat Tampereen asiakaskoordinaattorilta Saijalta (saija.savolainen@naistenkartano.com).

  • Ryhmä on maksuton

  • Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa. Tapaamiskerrat muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Osallistuthan siis molemmille kerroille.

  • Aika: torstaisin 23.5. ja 30.5. klo 13.00-15.00

  • Paikka: Naistenkartanon tiloissa Itsenäisyydenkatu 12–14, 33500 Tampere.

  • Ohjaajina toimivat sosionomiharjoittelija Kia ja Saija.

  • Osallistujamäärä: max. 8 henkilöä.

Ilmoittaudu mukaan

KokoNainen, Tampere (15.4.-2.9.2024)

 • maanantaisin 15.4.-10.6. ja 5.8.-2.9.2024 klo 10-12
 • 13 tapaamiskertaa
 • Yhden tapaamisen kesto 2 t
 • Ryhmä kokoontuu Naistenkartanon ryhmätilassa Tampereella, os. Itsenäisyydenkatu 12-14 LT 9a, 33500 Tampere
 • Ryhmän ohjaa KokoNainen-materiaalin kehittäjä Henna Lammasaitta-Korhonen yhdessä vertaisohjaajien kanssa. Lisätietoja antaa Sini Astrén, etunimi.sukunimi@naistenkartano.com

Ryhmässä voit tutkia rauhassa ja turvallisesti, millainen naiseus on sinulle omannäköistä, luontevaa sekä iloa tuottavaa tai toisaalta epäsopivaa tai haavoittavaa. Naiseutta pohditaan kuuden eri teeman ja osion kautta:

 • Elämänvaiheet: mitä minulle kuuluu naisena
 • Naisen mallit ja esikuvat
 • Naiseuden haavat
 • Suhde omaan kehoon
 • Seksuaalisuus
 • Omannäköinen naiseus.

Ilmoittaudu mukaan

Tanssi-NOVAT, etänä verkossa

Ryhmä suunnitteilla syksylle 2024, tiedot vahvistuvat myöhemmin.


Tanssi-NOVAT etänä verkossa on toiminnallinen vertaisryhmämuoto, jossa kerätään voimaa yhdessä tanssien sekä jaetaan iloja ja suruja toisten tanssijoiden kanssa. Ryhmän tavoitteena on tanssin ja liikkeen kautta saada yhteys omiin tunteisiin ja tutustua itseen lempeästi.

Liikkeen kautta nousee usein tunteita tai muistoja, joita emme välttämättä tule ajatelleeksi arjessa. Tanssi-NOVAT-ryhmässä perinteinen vertaistuki yhdistyy luovaan itseilmaisuun, jonka kautta on mahdollista käsitellä itselle tärkeitä asioita liikkeen avulla. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä.

Liikeharjoitteet ovat lempeitä ja liikuntarajoitteisenakin voit osallistua ja toteuttaa liikeharjoitteet omalla tavallasi. Emme opeta tanssiliikkeitä vaan tarjoamme ohjeistuksen, mitä kautta voit tutustua itseesi ja ehkä oppia tavan kohdata vaikeitakin tunteita.

Seksuaalisuus-NOVAT, etänä verkossa

Ryhmä suunnitteilla syksylle 2024, tiedot vahvistuvat myöhemmin.Seksuaalisuus on meissä jokaisessa koko elämämme ajan. Seksuaalisuus muuttuu eletyn elämän ja elämänkaaren mukana. Seksuaalisuutta ei voi määritellä kovin tiukasti tietynlaiseksi, eikä kukaan muu voi määritellä seksuaalisuutta toisen puolesta.

Seksuaalisuuteen liittyy mm. oman sukupuolen tiedostaminen, seksuaalinen identiteetti ja seksuaalisuuden ilmentäminen.

Ilmoittaudu mukaan oman itsesi tutkimusmatkalle, seksuaalisuuden äärelle. Tämä ryhmä on vertaistukiryhmä, jossa jokainen keskittyy omaan kasvuun. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioitamme toisiamme, jokaisen yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista tilaa ketään syrjimättä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Puhumme toisillemme arvostavaan sävyyn.
 • Teemme parhaamme tunnistaaksemme toisista ihmisistä tekemämme ennakko-oletukset.
 • Kunnioitamme jokaisen itsemäärittelyoikeutta ja ihmisten moninaisuutta.
 • Kaikilla on yhtäläinen oikeus osallistua, joten annamme tilaa ja mahdollistamme osallistumisen kaikille. Jokainen saa osallistua itselleen sopivissa määrin.
 • Luomme kaikki yhdessä turvallista tilaa toimimalla näiden periaatteiden mukaisesti. Tarvittaessa puutumme mahdolliseen epäkunnioittavaan puheeseen ketään häpäisemättä.
 • Saamme harjoitella, kysyä ja erehtyä. Olemme avoimia palautteelle ja oppimiselle.

Ryhmän säännöt (Teema-NOVAT)

 1. Toimimme ryhmässä luottamuksellisesti.
 2. Annamme jokaisen määritellä itse yksityisyytensä rajat ja sen, kuinka paljon haluaa ryhmässä kertoa itsestään. Jokaisella on oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä.
 3. NOVAT-ryhmässä meillä on lupa olla itseämme varten. Annamme jokaiselle tilaa tehdä omat pohdintansa. Käytämme puheenvuoroissa ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa.
 4. Jaamme omaa kokemustamme muita neuvomatta. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Hyvääkin tarkoittava neuvominen voi tuntua toisesta ikävältä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Voimme kuitenkin osoittaa toisillemme myötätuntoa ja kannustusta kuuntelemalla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein.
 5. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain tai sen voi jättää kokonaan väliin.
 6. Ryhmä etenee sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Ryhmässä noudatetaan ennalta sovittua järjestystä (ks. ryhmätapaamisen kulku). Se luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää.
 7. Poissaoloista ilmoittaminen: Poissaoloilmoituksia ja muita käytännön asioita varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Ilmoitathan poissaoloista joko Whatsapp-ryhmässä tai ohjaajalle. Jos joudut keskeyttämään ryhmässä, ilmoita siitä ohjaajalle.
 8. Pyydämme Naistenkartanon työntekijältä apua Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa (mahdollista vertaisohjaajaa lukuun ottamatta), mutta työntekijät toimivat ryhmän taustatukena ja puuttuvat tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. NOVAT-ryhmä on vertaistukiryhmä, eikä se korvaa ammattiauttajaa. Jos elämäntilanteesi kriisiytyy ryhmän aikana, olethan yhteydessä Naistenkartanon työntekijään.
 9. Pidämme ryhmät vapaina päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta.