Vertaistukea

Vertaistukeen nojaavan NOVAT-toiminnan keskeinen ajatus on, että ryhmässä naiset voivat oppia jakamista ja tukea toisiaan erilaisista taustoista, elämäntilanteista tai koetuista ongelmista riippumatta. Naisia yhdistää NOVAT-ohjelma, joka ehkäisee riippuvuuksien kehittymistä varhaisessa vaiheessa ja auttaa niistä irtautumisessa.

NOVAT-vertaistukiryhmät

Ryhmät on tarkoitettu kaikille naisille, joita vaivaa jonkinlainen tyytymättömyys itseään tai elämäänsä kohtaan tai jotka kärsivät pakonomaisesta käyttäytymismallista tai jostain riippuvuudesta. Mukaan tulo ei kuitenkaan edellytä mitään konkreettista riippuvuutta tai ongelmaa. Ryhmässä on mahdollisuus pohtia omaa elämäänsä sekä käsitellä asioita, joita ei aiemmin ole ollut mahdollisuus käsitellä.

Ryhmätoimintaan osallistuminen ehkäisee ongelmien pahenemista sekä niiden mahdollista muuttumista riippuvuudeksi. Vertaisryhmän avulla on myös mahdollista päästä eroon elämään haitallisesti vaikuttavasta riippuvuudesta, joka voi olla kemiallinen (lääkkeet, alkoholi, tupakka), pakonomainen käyttäytymismalli (liiallinen kiltteys, miellyttämisenhalu, suorittaminen), ruoka tai toinen ihminen.

NOVAT-verkkokurssit

Kurssit soveltuvat naisille, jotka haluavat työstää arkielämäänsä ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita sekä omaan kasvuun liittyviä asioita. Verkkokurssit on tarkoitettu erityisesti niille naisille, joiden asuinpaikkakunnalla ei ole kasvokkaista NOVAT-toimintaa tai jotka eivät muista syistä pysty niihin osallistumaan.

Voit tutustua tarkemmin verkossa tarjottaviin toimintamuotoihin Nettikartano -palvelussamme.