Vertaistukea

NOVAT-ohjelma

NOVAT on Naistenkartanon kehittämä naisille suunnattu vertaistukiohjelma. NOVAT on lyhenne sanoista “Naiset Ovat”. Se viittaa naisten itsemääräämisoikeuteen määritellä itse oma naiseutensa. NOVAT-ohjelman tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän hallinnan tunnetta, auttaa naisia tunnistamaan omia voimavarojaan ja ottamaan ne käyttöön, sekä tukea naisia myönteisen muutoksen ja omien tavoitteidensa saavuttamisessa.

Keskeistä ohjelmassa

NOVAT-ohjelma on rakennettu naisten tarpeisiin tukemaan omaan itseen tutustumista yhdessä muiden naisten kanssa. NOVAT-ryhmässä työstetään suhdetta itseen pohtien monille naisille tyypillisiä tai hankalia tunteita, kuten esimerkiksi riittämättömyyden, syyllisyyden ja vihan tunteita. Lisäksi ohjelman avulla voi työstää omaan kasvuun ja elämänhallintaan liittyviä asioita, opetella itselle haitallisista ajattelu- ja toimintatavoista luopumista sekä pohtia arjen jaksamiseen vaikuttavia asioita yhdessä muiden naisten kanssa. Ohjelma ei kuitenkaan korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä.

NOVAT-ohjelma nojaa muun muassa voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun, positiiviseen psykologiaan ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon periaatteisiin. Alun perin ohjelman juuret ovat yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla kehittämässä naisille suunnatussa itsehoito-ohjelmassa (ks. lisää womenforsobriety.org).

Keskeisiä teemoja NOVAT-ohjelmassa ovat oman ajattelun vaikutukset, nykyhetkessä elämisen taito, itsensä hyväksyminen, vastuunotto omasta elämästä sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Ryhmätyöskentely perustuu Naistenkartanon laatimille materiaaleille ja ryhmät saavat tukea Naistenkartanon työntekijöiltä ryhmätyöskentelyn eri vaiheissa. Ohjelma sisältää ryhmätapaamisia sekä omatoimista opiskelua. Kukin ryhmäläinen päättää itse, mitä elämänsä asioita haluaa työstää.

Vertaisuus syntyy naiseudesta (siten kuin kukin sen itse määrittelee), halusta kasvaa ja toteuttaa myönteisiä muutoksia elämässä sekä mahdollisuudesta kokea yhteenkuuluvuutta ja saada oivalluksia muiden kokemuksista. Ryhmiin ovat tervetulleita kaikki naiset (jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen), jotka haluavat pohtia elämäänsä ja tutustua itseensä yhdessä muiden naisten kanssa.

NOVAT-ohjelman eri muodot

NOVAT-ohjelman voi käydä monessa eri muodossa sekä kasvokkain että verkossa. Pitkä-NOVAT on ohjelmista pisin ja ohjelman ns. “alkuperäinen” muoto. Lyhyt-NOVAT on kehitetty verkkokurssin pohjalta, mutta kokoontumiset tapahtumat kasvokkain. Etä-NOVAT toimii samalla periaatteella kuin lyhyt-NOVAT mutta kokoontuu verkossa. NOVAT-verkkokurssi on ainoa NOVAT-ohjelmamuoto, jossa jakaminen tapahtuu kirjoittamalla.

Tapaamisten osuessa arkipyhien tai yleisten lomakausien kohdalle sovitaan ryhmän kanssa erikseen lomatauoista.

PITKÄ-NOVAT

 • vuoden pituinen ohjelma
 • kokoontuvat kasvokkain
 • tapaamisia kerran viikossa
 • ryhmiä Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla
 • Hinta: 125 €

LYHYT-NOVAT

 • 15 tapaamiskertaa
 • kokoontuvat kasvokkain
 • tapaamisia kerran viikossa
 • ryhmiä Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla
 • Hinta: 30 €

ETÄ-NOVAT

 • 14 tapaamiskertaa
 • kokoontuvat verkossa etäyhteyden avulla kasvokkain
 • valtakunnallinen
 • Hinta: 30 €

NOVAT-VERKKOKURSSI

 • 14 viikon pituinen kurssi
 • kokoontumiset verkossa
 • jakaminen tapahtuu kirjoittamalla
 • valtakunnallinen
 • Maksuton

NOVAT-ohjelman keskeiset periaatteet

 • Tullaan tietoiseksi ajattelun vaikutuksista tunteisiin ja toimintaan.
 • Hyväksytään se, että kaikenlaisia ajatuksia tulee ja menee. Ihminen keskittyy helposti negatiiviseen, se on kehityshistoriallinen ominaisuus (englanniksi tähän viitataan termillä negativity bias). Opetellaan itsemyötätuntoa sekä taitoa kääntää katsetta positiiviseen ja omiin voimavaroihin.
 • Opetellaan hyväksymään kaikenlaiset tunteet ja suhtautumaan niihin tärkeänä informaationa omista tarpeista.
 • Ei kielletä menneisyyden ja nykytilanteen asettamia haasteita, mutta ei jäädä niiden vangiksi. Opetellaan tunnistamaan ero niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa ja niihin, joihin ei (murehtimisesta irtautuminen). Opetellaan elämään nykyhetkessä.
 • Otetaan vastuu omasta hyvinvoinnista (mm. omat rajat, puolensa pitäminen) ja opetellaan elämään rohkeasti omannäköistä elämää. Tunnistetaan, että pienillä arjen teoilla on suuri merkitys omaan hyvinvointiin. Annetaan tilaa innostumiselle, avoimuudelle ja luovuudelle.
 • Opetellaan myötätuntoista suhtautumista itseen ja muihin ihmisiin.

NOVAT-ajatukset

NOVAT-ohjelma perustuu 13 NOVAT-ajatukselle, jotka tukevat myönteisten muutosten ja omien tavoitteiden saavuttamista.

 1. Vaikeudet eivät enää hallitse minua.
 2. Kielteiset ajatukset itsestäni ovat minulle vahingollisia.
 3. Se, miten ajattelen ongelmistani vaikuttaa ahdistukseeni.
 4. Menneisyyden ei tarvitse hallita tulevaisuuttani.
 5. Tunnistan ajatusteni yhteydet tunteisiini ja toimintaani.
 6. Olen kyvykäs nainen ja minulla on paljon annettavaa.
 7. Haluan löytää rauhan ja hyvän olon.
 8. Yritän opetella innostumista ja luovuutta joka päivä.
 9. Arkinen elämäni on hyvää ja rikasta.
 10. Itseni hyväksyminen voi muuttaa elämäni.
 11. Haluan jakaa hyvyyttä ympärilleni ja olen myös valmis vastaanottamaan sitä muilta.
 12. Olen sitoutunut kasvamaan ihmisenä ja huolehtimaan hyvinvoinnistani.
 13. Olen vastuussa itsestäni ja teoistani.