Vertaistukea

Mitä Naistenkartanon vertaistoiminta on?

Naistenkartanon NOVAT-ryhmät ovat naisille suunnattuja vertaistukiryhmiä. Vertaisuus syntyy naiseudesta (siten kuin kukin sen itse määrittelee), halusta kasvaa ja toteuttaa positiivisia muutoksia elämässä sekä mahdollisuudesta oppia muiden kokemuksista.

NOVAT-ryhmien vertaistoiminnan ytimessä ovat

  • hyväksyvä, kunnioittava, luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri
  • oman kokemuksen jakaminen
  • muiden kuunteleminen
  • omien kokemusten peilaaminen muiden kokemuksiin:
    • en ole haasteideni kanssa yksin
    • voin käsitellä naiseuteen liittyviä ajatuksia, tunteita ja kokemuksia yhdessä muiden naisten kanssa
  • muilta oppiminen ja oivaltaminen
  • tuen osoittaminen ja sen vastaanottaminen

Vertaistukiryhmä ei kuitenkaan korvaa ammattiauttajia eikä kriisityötä eikä ole terapiaa, mutta se voi auttaa oman elämän haasteiden käsittelemisessä.

Vertaistukeen nojaavan NOVAT-toiminnan keskeinen ajatus on, että ryhmässä naiset voivat oppia jakamista ja tukea toisiaan erilaisista taustoista, elämäntilanteista tai koetuista ongelmista riippumatta.

NOVAT-vertaistukiryhmät

Ryhmät on tarkoitettu kaikille naisille, jotka haluavat tutkia omia ajattelu- ja toimintatapojaan yhdessä muiden naisten kanssa. Ryhmään osallistumisen motiiviksi riittää halua kasvaa, kehittyä ja voida paremmin. Ryhmissä opetellaan omien kasvukohtien ja haasteiden nimeämistä ja haitallisista ajattelu- ja toimintatavoista luopumista (esimerkiksi liiallinen murehtiminen, miellyttämisenhalu, suorittaminen, ongelmallinen syöminen tai päihteidenkäyttö). Ryhmätyöskentely voi ehkäistä ongelmien pahenemista ja myös auttaa mahdollisista riippuvuuksista irtautumisessa.

NOVAT-verkkokurssit

Kurssit soveltuvat naisille, jotka haluavat työstää arkielämäänsä ja ihmissuhteisiin liittyviä haasteita sekä omaan kasvuun liittyviä asioita. Verkkokurssit on tarkoitettu erityisesti niille naisille, joiden asuinpaikkakunnalla ei ole kasvokkaista NOVAT-toimintaa tai jotka eivät muista syistä pysty niihin osallistumaan.

Voit tutustua tarkemmin verkossa tarjottaviin toimintamuotoihin Nettikartano -palvelussamme.