Naistenkartanon strategia 2023-2025

Avaa strategia 2023-2025 erillisenä tiedostona.

Naistenkartanon strategian keskiössä on visio siitä, että kaikilla olisi iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena.

Missio

Missiomme on, että naisilla on vapaus olla oma itsensä. He tiedostavat ja kyseenalaistavat heille asetetut odotukset, olettamukset ja määritelmät. Naisten mielen hyvinvointi ja arjen
hallinnan tunne ovat parantuneet sekä kokemukset omista vaikutus mahdollisuuksista ovat lisääntyneet. Naisten yhteys itseen ja ympäristöön parantavat sosiaalista kestävyyttä.

Palvelulupaus

Naistenkartanon toiminnassa mukana olevat kokevat, että arjen hallinnan tunne on omissa käsissä ja he eivät olekaan yksin. Toimintaan saa tulla sellaisena kuin on. Toiminta auttaa pitämään huolta itsestä ja ympäristöstä ja tarjoaa yhteisön, johon kuulua. (=sosiaalinen kestävyys).

Miten toimimme?

Vapaaehtoistoiminta ja jäsenet

Naistenkartano tarjoa mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan vapaaehtoisena ja/tai jäsenenä. Vapaaehtoisuus ja jäsenyys ovat usein jatkumoa NOVAT-toimintaan osallistumiselle, mutta eivät niiden edellytys.

Vapaaehtois- ja jäsentoiminnalle on selkeä struktuuri ja heistä pidetään hyvää huolta. Järjestön jäsenten ja vapaaehtoisten määrä kasvaa.

Varsinainen toiminta

Kaikille naisille suunnattu NOVAT-vertaistuki on ydintoimintaa. Sitä jatkokehitetään tarvelähtöisesti, liikaa rönsyilemättä.

Toiminnassa ovat mukana myös erityisen haavoittuvassa asemassa elävät naiset.

”NOVAT – ohjelma tarjoaa naisille turvallisen vertaisyhteisön oman kasvun työstämiseen, auttaa naisia nimeämään haasteet, sanoittamaan tunteet ja tunnistamaan voimavarat ja ottamaan ne käyttöön, tukee naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa sekä vahvistaa naisten hallinnan tunnetta käytännön harjoitusten ja vertaistuen avulla.”

Yhteisö

Naistenkartano on hyvä paikka työskennellä, olla jäsen ja vapaaehtoinen. Yhteisöllä on kestävän kehityksen suunnitelma. Se tarjoaa jatkuvuutta ja rakentavaa vuorovaikutusta.

Yhteistyö on vakiintunut tapa toimia. Naistenkartanolla on laaja yhteistyöverkosto, jossa tehdään sekä varsinaista toimintaa että vaikuttamistyötä.

Vaikuttaminen

Keskeiset vaikuttamisen foorumit on tunnistettu alueellisesti ja valtakunnallisesti ja vaikuttamistyö osataan kohdistaa resurssiviisaalla tavalla tukemaan Naistenkartanon työtä ja kumppanuuksia.

Naistenkartanon asema sukupuolierityisen työn ja ennaltaehkäisevän työn osaajana vakiintuu.

Viestintä

Naistenkartanon ydinviestit on kirkastettu. Brändi on lempeä, salliva sekä iloa ja toivoa tuova.

Naistenkartanon viestintä kiinnostaa olemalla selkeää ja ajankohtaista. Se ottaa rohkeasti kantaa naisten puolesta ja nojaa tutkimus- ja kokemustietoon.

Varainhankinta

Rahoituspohja on laajentunut. STEA on keskeinen rahoittaja ja yhteistyö sinne on hoidettu hyvin.

Omavaraisuus on vahvistunut oman varainhankinnan avulla. Oman varainhankinnan viisaimmat keinot on tunnistettu ja vakiinnutettu käyttöön.