Naistenkartanon strategia 2020-2022

Naistenkartanon strategian keskiössä on visio siitä, että kaikilla olisi iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena.

Missio

Missiomme on, että naisilla on vapaus olla oma itsensä. He tiedostavat ja kyseenalaistavat heille asetetut odotukset, olettamukset ja määritelmät. Naisten mielen hyvinvointi ja hallinnan tunne ovat parantuneet sekä kokemukset omista vaikutusmahdollisuuksista ovat lisääntyneet.

Palvelulupaus

Naistenkartanon toiminnassa mukana olevat kokevat, että hallinnan tunne on lisääntynyt ja he eivät olekaan yksin. Toimintaan saa tulla sellaisena kuin on. Suhde itseen parantuu.

Miten toimimme?

Varsinainen toiminta

Keskeisin toimintamuotomme ovat ammatillisesti tuetut NOVAT – vertaisryhmät naisille niin kasvokkain kuin verkossa. NOVAT – ohjelma uudistuu ja monipuolistuu sekä palvelee yhä laajempaa joukkoa naisia. Järjestämme myös keväisin ja syksyisin yleisöluentoja ja muita tapahtumia naisten näkökulman esiintuomiseksi. Toiminnan keskiössä on asiakaslähtöisyys.

Viestintä

Pyrimme tavoittamaan uusia kohderyhmiä eri viestintäkanavissa, jotta mahdollisimman moni löytäisi meidät.

Varainhankinta

Pyrimme toimimaan taloudellisesti kestävällä ja resurssiviisaalla tavalla.

Yhteisö

Naistenkartano on hyvä paikka työskennellä, olla jäsen, asiakas ja vapaaehtoinen. Teemme laajasti yhteistyötä mm. muiden järjestöjen sekä kuntien kanssa.

Vapaaehtoistoiminta

Naistenkartano tarjoaa mahdollisuuden tulla mukaan toimintaan vapaaehtoisena NOVAT – ohjelman jälkeen. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhdessä vapaaehtoisten itsensä kanssa.

Vaikuttaminen

Tuomme esiin ennaltaehkäisevän päihde-ja mielenterveystyön merkitystä ja vaikuttavuutta. Toiminnan vaikutukset ovat todennettavissa kerätyn palautteen perusteella.