fbpx

Itsetunto

Mitä itsetunto on?

Itsetunnolla tarkoitetaan ihmisen käsitystä itsestään. Jokaisella ihmisellä on itsetuntoa ja se voi vaihdella riippuen elämän eri vaiheista ja tilanteista. Joskus se saattaa olla heikompi, joskus taas vahvempi. Itsetunto sekoitetaan monesti itseluottamukseen – itseluottamus on usko siihen, että minä osaan ja pystyn. Hyvä itsetunto auttaa ymmärtämään, että on arvokas ja tärkeä ihminen, vaikka ei osaisi tai pystyisi. Hyvä itsetunto tukee ihmistä olemaan vertailematta itseään muihin ja tuntemaan, että riittää sellaisena kuin on.

Tarpeet

Monella naisella on elämässään vaiheita, jolloin hän joutuu asettamaan omat tarpeensa hetkeksi sivuun ja keskittymään toisten tarpeisiin. Mikäli kotona on lapsia, voi jopa vessaan pääsyä joutua odottamaan lasten vaatiessa huomiota. Omia ikääntyviä vanhempia voi joutua hoitamaan, ihmissuhteissa tulisi jaksaa olla läsnä, kodin askareet tulisi jaksaa tehdä ja samalla työelämän vaatimukset vaan jatkavat kasvamistaan. Huomaamattaan saattaa ajautua kierteeseen, jossa omat tarpeet ja niiden täyttäminen unohtuvat, kun pyritään suoriutumaan kaikesta täydellisesti.

Kiltteys

Useat meistä tunnistavat kiltin tytön roolin, johon meidät saatettiin lapsena kasvattaa. Tähän rooliin kuului esimerkiksi muiden etusijalle laittaminen ja omien tunteiden, varsinkin negatiivisten, piilottaminen. Monet meistä tuntevatkin aikuisena katkeruutta tätä roolia kohtaan, mutta jatkamme silti tunnollisesti arjen tehtävien hoitamista samalle roolille uskollisena. Me kannamme väsymiseen asti vastuuta muista, mutta harvoin pysähdymme kysymään, onko tämä sitä, mitä todella haluamme.

Onko sinun helppo asettaa rajoja? Pystytkö sanomaan ei sellaisille pyynnöille ja tehtäville, joita et pysty tai halua toteuttaa?

Epäonnistuminen

Saatamme vältellä uusien asioiden kokeilemista ja riskien ottamista epäonnistumisen pelossa.  Epäonnistuminen tarkoittaisi, että me emme ole riittävän hyviä. Päässämme voi soida pieni ääni, joka hokee sitkeästi, ettei meistä ole mihinkään, ei ole aikaa, emme osaa, emme pysty, emme voi. Mahdollisesti vähättelemme omaa osaamistamme, jonka vuoksi arkailemme pyytää tekemästämme työstä enemmän palkkaa tai jätämme ehkä kokonaan aloittamatta uuden harrastuksen. Näin saatamme jäädä paitsi uusista kokemuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista, koska emme uskalla edes yrittää.

Mikäli samaistuit tähän, pysähdy hetkeksi pohtimaan mitä yrittämisestä todella seuraisi? Nauraisiko joku sinulle, kun vasta opettelet? Ja olisiko se loppujen lopuksi niin vakavaa, vaikka niin tapahtuisi? Vai olisiko sittenkin mahdollista, että uusi kokemus avartaisi elämääsi tuoden siihen jopa iloa?

Älä jää yksin!

On luonnollista, että tarvitsemme tukea tällaisten ajatusten läpi käymiseen. Voit puhua luotettavalle läheiselle tai hakeutua esimerkiksi vertaisryhmään jakamaan kokemuksia. On tärkeää muistaa, että jokaisella meistä on oikeus voida hyvin ja olla onnellinen.