fbpx

Kevään luento-ohjelma on julkaistu!

Rohkeasti ainutlaatuinen

Rohkeutta määritellään usein uskallukseksi tehdä asioita välittämättä pelosta, vaarasta tai arvostelusta. Rohkeus on itsen ja elämän arvostamista juuri sellaisena, kuin sitä haluaa elää. Ainutlaatuisuus on sitä, että on vain yksi, jonka kaltaisia ei ole muita. Rohkeasti ainutlaatuinen sanaparina on siis uskallusta määritellä itsensä juuri sellaisena kuin itsensä kokee ja näkee.

Naistenkartanon missiona on, että naisilla olisi vapaus olla oma itsensä ja että he tiedostavat ja kyseenalaistavat heille asetetut odotukset, olettamukset ja määritelmät. Itseen kohdistuvat olettamukset, omat pelot, sisäistetyt tai ulkoapäin annetut normit ja roolit saattavat estää meitä olemasta sellaisia ainutlaatuisia naisia mitä sisimmässämme olemme.

Kevään 2020 luentosarjan tavoitteena on avata niitä asioita, jotka saattavat meitä estää (kuten häpeä) ja toisaalta myös niitä, jotka auttavat meitä eteenpäin: sisu, rohkeus ja puolensa pitäminen. Luentojemme aiheet on poimittu suoraan saamastamme palautteesta sekä ihmisten esittämistä toiveista. Puhujina on moninainen joukko taitavia asiantuntijoita, ja jokaisella luennolla on myös mahdollisuus käydä keskustelua aiheesta niin halutessaan.

Lämpimästi tervetuloa mukaan yleisöluennoillemme! Tutustu luentosarjan aiheisiin.