Muut ryhmät

Tällä sivulla ilmoitamme muusta ryhmätoiminnastamme (esim. yhteistyöryhmät ja opiskelijoiden ohjaamat teemaryhmät). Teemat ja ryhmämuodot vaihtelevat kaudesta toiseen.


Keho, ruoka ja omannäköinen elämä – vertaistukiryhmä naisille

Ei toistaiseksi uusia ryhmiä.


  • 5 viikkoa kestävä naisten vertaistukiryhmä verkossa
  • ohjatut videotapaamiset
  • osallistujamäärä n. 10 henkilöä
  • ryhmä on maksuton

Teemat:

Viikko 1: Syöminen ja ajatukset itsestä
Viikko 2: Häpeän tunteet
Viikko 3: Rooliodotukset ja ympäristön paineet
Viikko 4: Kehorauha ja itsemyötätunto
Viikko 5: Omannäköinen elämä

Joka viikko keskitytään tietyn teeman ympärille, mutta kaikki teemat ja näihin sisältyvät asiat kulkevat mukana koko ryhmän ajan. Jokainen teema auttaa sinua ymmärtämään paremmin keho- ja ruokasuhdettasi suhteessa elinympäristöösi, tarjoaa keinoja löytää syömiseesi tasapainoa ja tukee matkallasi kohti itsemyötätuntoista ja omannäköistä elämää.

Ohjaajina toimivat Katja Näätänen (Ähky-hanke) ja Liisa Kiilunen (Naistenkartano).

Ryhmä tarjoaa tilaisuuden

  • tarkastella suhdetta omaan kehoon ja syömiseen
    tarkastella naisiin kohdistuvia rooliodotuksia ja ympäristöstä kumpuavia paineita
  • saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia samoja teemoja pohtivien naisten kanssa
  • harjoitella hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseen
  • suunnata kohti omannäköistä elämää ja tasapainoista syömistä.

Ryhmä järjestetään Naistenkartanon ja Ähky-hankkeen yhteistyönä.

Tanssi-liiketerapiaryhmä: Kehotietoisuus sisäisen voiman lähteenä

Ei toistaiseksi uusia ryhmiä.


Kehon kautta meillä on mahdollisuus löytää syvempi yhteys itseemme. Keho ja mieli kommunikoivat jatkuvasti keskenään vaikuttaen toinen toisiinsa. Ryhmään osallistuminen ei vaadi tanssitaitoa tai erityistä fyysistä kuntoa, jokainen liikkuu omalla ainutlaatuisella tavallaan.

Ryhmässä pohditaan yhdessä, miten keholliset reaktiotavat ovat yhteydessä tunteisiin, toimintaan ja ajatuksiin, sekä vahvistetaan yhteyttä kehollisiin voimavaroihin ja tutkitaan, miten niitä voisi käyttää apuna erilaisten tunne- ja vireystilojen säätelyssä.

Ryhmä kokoontuu 12 kertaa. Ohjaajana toimii luovan tanssin ohjaaja ja tanssi-liiketerapian ammattiopiskelija Minja Linnala (etunimi.sukunimi@naistenkartano.com)

Ohjaaja tapaa ennen ryhmän alkua kaikki osallistujat henkilökohtaisesti etäyhteydellä, jolloin voidaan kartoittaa yhdessä toiveita ryhmästä.

Paikka: Kalliolan setlementtitalo
Osoite: Sturenkatu 11, Helsinki
Ryhmään mahtuu: 8 osallistujaa
Osallistumismaksu: 20 €