Kesto

32 tapaamiskertaa. Yhden tapaamisen kesto 1,5 tuntia (kaksi ensimmäistä tapaamista 2h).

Osallistumismaksu

120 €. Mahdollisuus maksaa erissä.

Kenelle

Ryhmä soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi ja työstää omia tavoitteitasi naisten kasvokkain tapaavassa vertaisryhmässä. Pitkä-NOVAT tarjoaa mahdollisuuden pidempikestoiseen muutostyöskentelyyn. Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä asiakaskoordinaattoreihimme.

Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta

Osallistujamäärä

8-10 henkilöä

Materiaali

NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä).

Toteutus

Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti itsenäisesti ilman ohjaajaa joko kasvokkain tai verkossa (näet toteutusmuodon ryhmäkohtaisista tiedoista).

Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Kokousjärjestys ja ryhmätyöskentelyn säännöt luovat tapaamisille turvalliset raamit.

NOVAT-työskentelyn vaiheet

Ryhmän käynnistys: 3 ohjattua tapaamista, alkukyselyn täyttäminen. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan kahdelle ensimmäiselle tapaamiskerralle tai vähintään toiseen niistä.

Itsenäinen kokoontuminen viikoittain ilman ohjaajaa, väliohjaus 1-3 kertaa kuulumiskierroksen yhteydessä.

Päätösohjaus, loppukyselyn/palautelomakkeen täyttäminen.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.

Lue lisää NOVAT-ohjelmasta!


Kasvuportaat

NOVAT-ohjelma etenee kuuden kasvuportaan avulla, jotka tukevat myönteisten muutosten ja omien tavoitteiden saavuttamista. Jokaisella portaalla käsitellään siihen kuuluvat aiheet.

NOVAT-tapaamisten rakenne

 

1. PORRAS

Hyväksyntä

AIHEET 1-2

Aihe 1. Kasvukohtien tai haasteiden tiedostaminen ja nimeäminen
Aihe 2. Tavoitteiden pohtiminen

2. PORRAS

Nykytilanteen tarkastelu

AIHEET 3-10

Aihe 3. Kielteiset ajatukset itsestä
Aihe 4. Elämänasenne
Aihe 5. Tunteet ja tarpeet
Aihe 6. Tunteet: häpeä, syyllisyys ja riittämättömyys
Aihe 7. Tunteet: ahdistus
Aihe 8. Tunteet: viha
Aihe 9. Tunteet: pelko ja huoli
Aihe 10. Menneisyys

3. PORRAS

Katseen kääntäminen voimavaroihin

AIHEET 11-14

Aihe 11. Myönteiset ajatukset ja tulkinnat
Aihe 12. Itsemyötätunto
Aihe 13. Kannustava sisäinen puhe
Aihe 14. Omaa hyvinvointia tukevat valinnat

4. PORRAS

Uudenlaiset asenteet arjessa

AIHEET 15-20

Aihe 15. Keskittyminen nykyhetkeen
Aihe 16. Pienet onnen hetket
Aihe 17. Innostuminen ja avoimuus
Aihe 18. Elämänilo ja huumori
Aihe 19. Altistuminen uusille asioille
Aihe 20. Ajankäytön tarkastelu

5. PORRAS

Toimivat ihmissuhteet

AIHEET 21-26

Aihe 21. Ystäväksi itselle
Aihe 22. Ihmissuhteet
Aihe 23. Omat ja muiden tarpeet
Aihe 24. Rakkaus ja haavoittuvaisuus
Aihe 25. Kaunasta irti päästäminen
Aihe 26. Avun ja välittämisen vastaanottaminen

6. PORRAS

Rohkeasti ainutlaatuinen

AIHEET 27-32

Aihe 27. Omat arvot ja tavoitteet
Aihe 28. Vastuun ottaminen ja sitoutuminen
Aihe 29. Vastuun ottaminen ja omat rajat
Aihe 30. Haasteet osana elämää
Aihe 31. Muutos
Aihe 32. Päätöstapaaminen


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Tutustuthan ryhmän sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti, eikä ryhmän asioista puhuta ryhmätapaamisten ulkopuolella.
 2. Yksityisyyden kunnioittamien. Kunnioitetaan jokaisen oikeutta pitää ryhmässä käyminen yksityisasiana. On hienoa, jos ryhmässä syntyy ystävyyssuhteita, mutta jokaisella on halutessaan myös oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä. Jokainen määrittelee itse, minkä verran haluaa ryhmässä kertoa itsestään.
 3. Erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Jokainen osallistuja sitoutuu kunnioittamaan toisen osallistujan oikeutta erilaisiin näkemyksiin. NOVAT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ohjelma.
 4. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa. Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat yhtä tärkeitä.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa, eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Puheenvuoroissa käytetään ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka puheenvuoroissa keskitytään oman kokemuksen jakamiseen, voi toisille oman puheenvuoron alussa osoittaa myötätuntoa ja kannustusta, esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä, eikä tämän murheita ottaa omaksi taakakseen. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen.
 7. Kokousjärjestyksen noudattaminen. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit, siksi sitä on tärkeää noudattaa. Omaa pohdintaa usein helpottaa, jos ajatuksiaan kirjaa etukäteen hieman ylös, esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Kynä ja paperia kannattaa varata eteensä myös tapaamisen ajaksi.
 8. Aikataulujen noudattaminen. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Näin tapahtuu siinäkin tapauksessa, jos ryhmä päättää perua tapaamisen vähäisen osallistujamäärän takia. Tällöin jokainen voi käsitellä aiheen itsenäisesti ja palata siihen lyhyesti seuraavan tapaamisen kuulumiskierroksella. Arkipyhinä ei ole ryhmätapaamista. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä kokousjärjestyksen mukaan ollaan menossa.
 9. Ryhmät ovat päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta vapaita tiloja. Tapaamiseen ei voi osallistua päihtyneenä.

Toimintaperiaatteet

 1. NOVAT-ryhmässä käsitellään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään tavoitteellisesti etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy ryhmän aikana, olisi tärkeää ottaa yhteyttä Naistenkartanon työntekijään ja hakea myös muuta apua.
 2. NOVAT-ryhmä on vertaisryhmä, joka kokoontuu pääsääntöisesti ilman ohjaajaa joko kasvokkain (lähitapaamiset) tai videosovelluksen välityksellä (etätapaamiset). Alkutapaamiset ja päätöstapaaminen ovat ohjattuja, ja väliohjauksia järjestetään tarpeen mukaan, yleensä 1-3 kertaa ryhmätoiminnan aikana. Naistenkartanon työntekijät toimivat koko työskentelyn ajan ryhmän taustatukena. Tämä tarkoittaa, että ryhmäläiset voivat olla kynnyksettömästi yhteydessä Naistenkartanon työntekijään ryhmään liittyvissä kysymyksissä, pohdinnoissa ja huolissa. Naistenkartanon työntekijä tukee ryhmää turvallisen ja rakentavan yhdessäolon rakentamisessa. Siksi työntekijä puuttuu tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista.
 3. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Oma puheenvuoro ajastetaan itse ryhmän käyttöön varatulla ajastimella tai omalla puhelimella tai sitten ryhmässä on ns. kiertävä kellotusvuoro. Jos ajastamiseen käyttää puhelinta, on tärkeää laittaa se ryhmän ajaksi lentotilaan, jotta se ei häiritse keskittymistä.Puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain. Puheenvuoron voi kuitenkin myös jättää väliin, jos siltä joskus tuntuu. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta.Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 4. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 5. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on erityisen tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan kahdelle ensimmäiselle tapaamiskerralle tai vähintään toiseen niistä.
 6. Poissaoloista ilmoittaminen. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Poissaoloilmoituksia varten ryhmälle perustetaan Whatsapp-tai Signal-ryhmä. Naistenkartanon työntekijä perustaa ryhmän ja on itse siinä mukana, jolloin sovellusta voidaan käyttää myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Jos et halua liittyä ryhmään, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle. Poissaolosta voi silloin ilmoittaa Naistenkartanon työntekijän kautta. Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi.
 7. Läsnäololista. Kasvokkain tapaavassa ryhmässä kiertää läsnäololista, johon merkitään etunimi (ja sukunimen ensimmäinen kirjain, jos ryhmässä on kaksi samannimistä henkilöä). Jokainen merkitsee paikallaolonsa ruksilla läsnäololistaan. Poissaolo merkitään listaan ympyrällä. Naistenkartano järjestää ryhmän tavaroille (mm. läsnäololista, ajanottokello) paikan joko ryhmätapaamistilasta tai sen lähettyviltä. Tavaroita säilytetään sovitussa paikassa. Etänä tapaavassa ryhmässä sähköistä läsnäololistaa ylläpitää tehtävään vapaaehtoiseksi tarjoutunut ryhmäläinen.
 8. Ryhmä valitsee itselleen nimen. NOVAT-ryhmän nimeäminen luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vuosien aikana on toiminut esimerkiksi sellaisia ryhmiä kuin Timanttikerho, Supernovat, Kokonaiset, Torstain toiveikkaat ja Avattaret.
 9. Ryhmätoiminnan keskeyttäminen. Jos elämäntilananteesi muuttuu ja ryhmässä käyminen syystä tai toisesta keskeytyy, ilmoitathan siitä ryhmälle ja Naistenkartanon henkilökunnalle.