fbpx

Pohdintoja vertaisuudesta

Julkaistu 5.9.2019

Jos vertaisuuden kokemus pitäisi tiivistää kolmeen sanaan, kiteyttäisin sen kirjailija ja sosiaalityön tutkimusprofessori Brené Brownia mukaillen näin: en olekaan yksin.[i] Tällainen kokemus syntyy, kun toisen ihmisen kertomuksesta löytää jotakin yhteistä ja jaettua; sellaista, jonka tunnistaa myös omasta elämästään. Tätä kuvaa hyvin englanninkielinen lausahdus ”this really resonates with me”.

Fysiikan ilmiönä resonanssilla tarkoitetaan myötävärähtelyä, joka tässä yhteydessä ymmärretään kuvaannollisesti.  Toisen kertomus resonoi, myötävärähtelee, jää soimaan minussa, mikä saa minut vastavuoroisesti jakamaan oman kokemukseni toiselle. Tämä edellyttää luottamusta, tasavertaisuutta ja kuuntelemisen taitoa. Samalla yhteenkuuluvuuden tunne voimistuu: en ole kokemusteni kanssa yksin.

Naistenkartanon NOVAT-ohjelma perustuu oman kasvun ja positiivisen muutoksen työstämiseen naisten vertaisryhmässä. Mikä on se jaettu kokemus, jolle vertaisuus tällöin rakentuu? Voiko pelkkä sukupuoli, jonka määritelmä on hyvin laaja ja monisyinen, taata kokemuksen vertaisuudesta? Näin ei varmasti automaattisesti ole, mutta asiakaspalautteemme perusteella turvallisen tilan tarjoaminen naisten keskinäiselle vertaistuelle on koettu hyvin tärkeäksi. Samalla kun esimerkiksi häpeän, riittämättömyyden ja ahdistuksen tunteisiin liittyvät kysymykset ovat universaaleja, ne ovat myös sukupuolittuneita. Sukupuolisensitiivistä työtä tarvitaan, koska sukupuoli ei yhteiskunnassamme ole neutraali asia. Samaan aikaan haluamme Naistenkartanolla korostaa, ettei yhtä naiseuden muottia ole olemassa, vaan jokaisella on oikeus määritellä naiseutensa itse. Siksi olemme lokakuussa järjestämässä paneelikeskustelua aiheesta Moninainen naiskuva yhteiskunnassa.  Myös Tyttöjen Talo on avannut sukupuolisensitiivisen työn merkitystä hienosti verkkosivuillaan.

NOVAT-ryhmässä ei tarvitse määritellä itseään minkään ongelman kautta. Ryhmään osallistumisen motiiviksi riittää halu tutkiskella omia ajattelu- ja toimintatapojaan yhdessä muiden naisten kanssa. Vertaisuuden kokemus syntyy myös tästä yhteisestä motiivista kasvaa ja kehittyä. Ryhmissä työstetään elämänhallintaan, arjen jaksamiseen, omien voimavarojen etsimiseen ja nykyhetkessä elämiseen liittyviä kysymyksiä NOVAT-käsikirjan avulla. Samalla opetellaan itselle haitallisista ajattelu- ja toimintatavoista luopumista. Vaikka vertaisuus ei kietoudu yhden ja saman ongelman tai välttämättä edes samankaltaisen elämäntilanteen ympärille, voi olla tärkeää ja merkityksellistä oivaltaa, että yhteistä löytyy tästä huolimatta. Omien kokemusten jakaminen ja toisten kuunteleminen hyväksyvässä ja kunnioittavassa ilmapiirissä voi parhaimmillaan tarjota yhteenkuuluvuuden tunteen, joka jää soimaan ja kannattelee pitkälle.

Pimenevistä illoista huolimatta valoisin terveisin

Liisa Kiilunen
Asiakaskoordinaattori, pääkaupunkiseutu

P.S. Syyskuussa alkavissa NOVAT-ryhmissä on vielä tilaa (erityisesti Tampereen ryhmissä ja Helsingin päiväryhmässä)! Voit myös ilmoittautua varasijalle tai marraskuussa alkaviin ryhmiin olemalla yhteydessä oman alueesi asiakaskoordinaattoriin.

[i] Brené Brown (2012) En olekaan yksin. Totuus perfektionismista ja riittämättömyyden tunteista. Helsinki: Basam Books.