Ryhmätoiminnan taustaa

Naistenkartanon NOVAT-vertaistukiryhmiä on pyörinyt Suomessa 1990-luvulta lähtien. Sisällöltään ryhmät nojaavat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun, positiiviseen psykologiaan ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon periaatteisiin. Ryhmätoiminnan juuret ovat yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla kehittämässä naisille suunnatussa itsehoito-ohjelmassa. (ks. lisää womenforsobriety.org). Naistenkartano on jatkokehittänyt tästä NOVAT-ryhmätoimintamallin, joka on suunnattu kaikille naisille oman kasvun ja muutostavoitteiden työstämiseen.

Naiserityisyys ryhmätoiminnassa

NOVAT on lyhenne sanoista ”Naiset Ovat”. Sillä viitataan siihen, että jokaisella on oikeus määritellä itse oma naiseutensa – naiset ovat siis moninaisia ja monenlaisia. NOVAT-sisällöissä otetaan huomioon niin tutkimus- kuin kokemustieto naisena elämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Naiserityisyydellä tarkoitetaan sukupuolen merkityksen huomioimista ja naisten tarpeet huomioivia palveluita ja tiloja. Yhteisistä piirteistä huolimatta jokaisen naisen kokemus ja identiteetti naisena on ainutlaatuinen.

Toimintamalli

Keskeistä NOVAT-ryhmätoimintamallissa on ajatus naisten keskinäisestä voimaantumisesta. Siksi ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti itsenäisesti tai vertaisohjaajan tuella. Ryhmätoiminnalle on luotu selkeä toimintatapa ja pelisäännöt. Ryhmät käynnistetään aina ohjatusti ja työntekijät toimivat koko ajan ryhmän taustatukena.

NOVAT-ajatukset ja kasvuportaat

NOVAT-ohjelma perustuu 13 NOVAT-ajatukselle ja kuudelle kasvuportaalle. Ne tukevat matkalla kohti tasapainoisempaa arkea, itsetuntemuksen lisääntymistä ja omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista.

NOVAT-tapaamisten kulku

Tapaamiset etenevät sovitussa järjestyksessä, mikä luo niille selkeät raamit.