fbpx

Voimavaroja omasta naiseudesta

Lehdistötiedote 4/2019.
Julkaistu: 17.04.2019, 13:00.
Naistenkartano ry

Naiseuteen liittyy ristiriitaisia rooleja ja odotuksia. Media ja kulttuuri luovat tietynlaista kapeaa kuvaa siitä mitä naiseus on. Naisiin kohdistuu paineita suhteessa ulkonäköön, äitiyteen ja suorittamiseen. Oma naiseus voi tuntua olevan hukassa, jos yrittää sopeutua ulkoisiin vaatimuksiin ja keskittyy tavoittelemaan täydellisyyttä. Erilaiset elämänkriisit, kuten sairastuminen, avioero tai työttömyys voivat myös saada pohtimaan suhdetta omaan naiseuteen. Hyvä olo ja onnellisuus on kuitenkin mahdollista saavuttaa kääntämällä katse aluksi omaan sisimpään.

– Minäkuvalla on keskeinen vaikutus siihen, miten aitoja olemme, miten naiseutemme koemme ja kuinka vapaita olemme naiseuteen liittyvien haitallisten uskomusrakennelmien seurauksena syntyneistä epäaidoista rooleista, toteaa terveysvalmentaja Sirkka Santapukki.

Santapukki on kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena, naisesta naisena ja naisen roolista sekä suhteesta muihin ihmisiin. Hän kertoo kokeneensa omakohtaisesti, kuinka naiseuteen liittyvät haasteet ovat löytäneet tarkotuksensa niiden työstämisen myötä.

– Naiseus merkitsee minulle haasteita, voimavaroja ja varavoimia yhtä aikaa. Rakkaus sekä herkkyyteni synnyttämä myötätunto ovat pakottaneet kohtaamaan haasteet, jotta olen voinut alkaa elää omannäköistä elämää elinvoimaisena naisena. Naiseuden merkitys on kuitenkin jokaiselle yksilöllinen ja jokaisella on omanlaisensa matka naiseksi, toteaa Santapukki.

Oman naiseuden vahvistaminen

Santapukin mukaan omannäköistä naiseutta voi vahvistaa ottamalla vastuun omasta itsestä ja valinnoistaan sekä hyväksymällä itsensä aidosti omana itsenään.

Hän kutsuu itsestä vastuun ottamisen voimaa minuusvoimaksi, joka on avain muutokseen. Sen lisäksi tarvitaan vapausvoimaa, joka on rohkeutta elää minuusvoima todeksi tuntematta häpeää tai syyllisyyttä. Nämä yhdessä motivoivat ottamaan omasta naiseudesta löytyviä voimavaroja käyttöön.

-Uni, liikunta, ravinto sekä levon ja toiminnan tasapaino ovat myös tärkeitä, ja niihin liittyvän tasapainon voi löytää myös itse.

Terveysvalmentaja Sirkka Santapukki puhuu naiseudesta voimavarana ja vahvuutena Naistenkartanon järjestämässä luentotilaisuudessa Kampin Palvelukeskuksessa keskiviikkona 24.4. klo 18. Luento tarjoaa työkaluja omien oivallusten tekemiseen ja omanlaisen naiseuden vahvistamiseen.

Lisätiedot luennosta: Yleisöluennot
Lisätietoja yhdistyksestä: Naistenkartano ry
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: info@naistenkartano.com / p. 045 138 5110

Naistenkartano ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten hyvinvointia, ehkäistä varhaisvaiheen riippuvuuksia sekä tuoda esiin naisen ääntä yhteiskunnassa.  Yhdistys järjestää luentotilaisuuksien lisäksi koulutusta sekä ammatillisesti tuettua vertaistukitoimintaa. Naistenkartano ry:n toimintaa rahoittaa STM:avustusosasto STEA sekä Helsingin ja Tampereen kaupunki.