fbpx

Antaisinko itselleni anteeksi?

Moni kantaa mukanaan menneitä muistoja, jotka painavat kuin fyysinen taakka harteilla. Lääkäri ja psykoterapeutti Tuulikki Saariston mukaan merkittävää onkin, miten taakkaa voi opetella keventämään yksinkertaisen, anteeksiantoon tähtäävän harjoittelun avulla. Pienikin kevennys kuormaan vapauttaa merkittävästi arjen elämiseen tarvittavia voimia. Samalla sidoksissa ollut tunne-elämä elävöityy ja hyvään tulevaisuuteen suuntaavat ratkaisut löytyvät helpommin.

Tunteiden merkitys

Tunteiden tehtävänä on ylläpitää yhteyttä sekä ulkoiseen ympäristöömme että kehon sisäisiin järjestelmiin, joiden varassa fyysinen hyvinvointimme lepää. Tunteet toimivat vahvistimina ja auttavat ihmistä kulkemaan kohti päämääriään. Ne suuntaavat meitä elämässä tiettyyn suuntaan.
– Tunteita ilman ei voi elää. Tunteet ja järki eivät myöskään ole toistensa vastakohtia, vaan ne tukevat toisiaan ja molempia tarvitaan tasapainoiseen elämään, Saaristo korostaa.

Useat tunteet voidaan kuitenkin kokea itselle vieraiksi ja jopa pelottaviksi. Saatamme yrittää kokonaan unohtaa tai kieltää niiden olemassaolon. Tällöin yhteys tunteisiin estyy.
Yksi tunteiden torjumisen käytäntö on kiertää ajatuksissa loputtomiin kehää jonkin tunteen esiin nostaman ajatuksen ympärillä. Näin syntyy niin sanottu tunnekoukku eli -loukku.

Itselleen anteeksiantaminen tunnekoukusta irtautumisen tukena

– Kiertäessämme tunnekoukkua tietyn tunteen ympärillä, olemme ”turvassa” myös muilta tunteilta, jolloin koukusta tulee torjuntakeino, Saaristo kertoo. Silti toivottomat ajatukset lisääntyvät, mistä seuraa itsensä moittimista.
Tällaisessa tilanteessa tulisi pyrkiä toimivaan ratkaisumalliin, johon sisältyy sekä tunteen hallinta, ymmärtäminen, tunteen edellyttämä toiminta että parempi tasapaino elämässä. Näin itseluottamus sekä luottamus ratkaisujen löytymiseen lisääntyvät, masentunut mieliala vähenee ja kyky ratkaista ongelmia paranee.
Anteeksianto itselle irrottaa tunnekoukusta ja opettaa tunnehallintaa. Tällä tavoin myös ne piilotetut tunteet, joita emme olisi halunneet tuntea, purkautuvat. Tuulikki Saariston mukaan anteeksianto onkin ennemmin tekemistä kuin tietämistä.
Anteeksianto sekä aloittaa prosessin että on itsessään prosessi, johon on tartuttava tunnetasapainon löytämiseksi. Anteeksianto johtaa rentoutumisreaktioon, sillä ilo on rentoutumista ja rentoutuminen tuntuu ilona. Jos pystymme saamaan ilon tunnetta itsessämme, voimme nimittää itseämme onnellisiksi ihmisiksi. Näin anteeksiannon kautta saatu ilo on onnellisuuden perustana.

Itselleen anteeksiantaminen käytännössä

Anteeksiantaminen tähtää siihen, että hyväksymme itsemme sellaisena kuin olemme, valiten kuitenkin itse käyttäytymisemme tavat.

Anteeksiantaminen on:
– asenteen mukauttamista myönteisemmäksi sitä kohtaan, joka on toiminut väärin
– sitä, mitä alkaa tapahtua ihmisessä itsessään ja hänen ympäristössään kun hän harjoittaa anteeksiantamista eli tekee anteeksiantoa
– itse prosessi sekä tila, jossa ihminen kokee voineensa antaa anteeksi

Anteeksiantaminen ei sen sijaan tarkoita:
– armahtamista
– väärän teon sallimista
– unohtamista
– kieltämistä
– haluttomuutta ymmärtää itselle aiheutettua vahinkoa

Anteeksi antamisen harjoittelua

Anteeksiantoa voi harjoitella lausumalla ääneen rauhallisesti ja luontevasti itselleen 2-3 kertaa ennen unen tuloa ajatuksen ”Minä annan itselleni anteeksi”. Anteeksiannon voi kohdistaa myös toiseen henkilöön: ”Maija/Matti, minä annan sinulle anteeksi”.

Anteeksi-harjoittelun aikana on hyvä pitää esimerkiksi yöpöydällä pientä kirjaa tai vihkoa, johon voi kirjoittaa mieluiten joka aamu muistiin seuraavat asiat

– Mitä tapahtuu minussa itsessäni anteeksiantoharjoittelun aikana?
– Mitä tapahtuu mahdollisissa muissa anteeksiannon kohteissa?
– Lisäksi vihkoon voi kirjata muistiin näkemänsä unet

Kirjattuja ajatuksia on hyvä jakaa esimerkiksi kahden viikon välein ryhmässä tai jonkun läheisen kanssa.

Tällöin voi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

– Miltä harjoituksen tekeminen on tuntunut?
– Miten harjoituksen tekeminen on vaikuttanut unen määrään ja laatuun?
– Onko harjoituksen tekeminen muuttanut minua? Kuka tämän muutoksen on huomannut?
– Tuntuvatko muut ihmiset elämässäni muuttuneen?

Anteeksiantoharjoittelun ja itselleen anteeksi antamisen vaikutuksia

Tuulikki Saariston mukaan anteeksiantoharjoittelun vaikutuksina:
– Nukahtaminen helpottuu
– Unia on enemmän
– Tunteita (myös kielteisiä) koetaan selvemmin ja syvemmin
– Tunteet (myös vaikeana koetut) tuntuvat paremmin hallittavilta
– Tunteet tulevat koettaviksi

Näin opimme antamaan anteeksi sille asialle, että me olemme juuri sitä mitä me olemme. Kaikki tapahtuu loppujen lopuksi meissä itsessämme. Jos annamme anteeksi tiettyjä ominaisuuksia toisillemme, annamme anteeksi samat piirteet myös itsessämme.

Lähde: Tuulikki Saariston luento ”Antaisinko itselleni anteeksi?” Naistenkartanon luentosarjassa 8.3.2012 sekä Tuulikki Saaristo: Taikasanat eli miksi antaisin anteeksi.