fbpx

Isä-tytär-suhde

Isän ja tyttären suhteella on keskeinen merkitys naisen elämässä. Isä-suhde voi olla hyvä tai vähemmän hyvä. Hyvä isä jaksaa kannustaa ja antaa pohjan tyttärensä itseluottamuksen kehittymiselle naisena. Suomalaisessa kulttuurissa isän kaipuu on kuitenkin tavallista. Tämä voi aiheuttaa sen, että nainen etsii parisuhteessaan läsnä olevaa isää ja hänen hyväksyntäänsä. Nainen saattaa kokea miessuhteissaan arvottomuuden ja riittämättömyyden tunteita. Kun nainen törmää käsittelemättömän isäsuhteen aiheuttamiin ongelmiin, hän voi lähteä kasvun tielle, tutkimusmatkalle omaan elämään ja itseensä.

Hyvä isä–tytär-suhde tarkoittaa sitä, että isä jaksaa olla murrosikäisenkin tyttärensä rinnalla hyväksyen tyttärensä sellaisenaan. Isän arvostelu tai väheksyntä tyttären ulkonäköä kohtaan voi vaurioittaa tytärtä.  Hyvä isä jaksaa myös kannustaa tytärtään ja kuunnella hänen surujaan, ja hän myös tasoittaa äidin ja tyttären välisiä jännitteitä. Näin isä antaa pohjan tyttärensä itseluottamuksen kehittymiselle naisena. Samalla tytär myös saa kokemuksen miesten suhtautumisesta naisiin. Isä antaa tyttärelleen ikään kuin luvan kasvaa aikuiseksi naiseksi. Käsittelemätön isä—tytär-suhde vaikuttaa muun muassa naisen suhtautumiseen omaan seksuaalisuuteensa sekä tämän miessuhteisiin tulevaisuudessa.

Isän kaipuu

Suomalaisessa kulttuurissa isän kaipuu on tavallista ja tyttäret kasvavat useimmiten äitiensä kanssa. Äidit ottavat edelleen pääasiallisen huolenpito ja kasvatusvastuun lapsistaan, kun isät ottavat enemmän omaa aikaa panostaen työhönsä ja/tai harrastuksiinsa.

Naisella voi olla epärealistisia odotuksia parisuhteistaan.  Isän kaipuu voi aiheuttaa sen, että nainen etsii parisuhteessakin läsnä olevaa isää ja hänen hyväksyntäänsä. Äärimmillään tytär voi kuvitella isän hahmoksi, joka ei vastaa lainkaan todellisuutta. Mielikuva miehestä voi muuntua unelmien prinssiksi, joka tulee ja pelastaa. Vaikeudet ja haasteet lähi- ja parisuhteissa aktivoivat aikuisen naisen isä—tytär-suhteen. Isän vaikutusta on kuitenkin vaikea tiedostaa isän etäisyyden vuoksi.

Isän kaipuusta seuraa monia asioita.  Erilaisten tutkimustulosten mukaan useat naiset kokevat omissa miessuhteissaan arvottomuuden ja riittämättömyyden tunteita. He saattavat tavoitella sellaisia miehiä, joita eivät voi saada (esim. naimisissa olevat miehet) tai hakevat seksin kautta rakkautta. Nainen voi välttää miessuhteita kokonaan ja hänellä voi olla vaikeuksia luottaa miehiin. Hän haluaa ehkä lohduttaa itseään päihteillä.  Naiset hakevat parisuhteessaan isää. Lisäksi käsittelemätön isä—tytär-suhde voi vaikuttaa siten, että naisesta tulee supersuorittaja, joka pärjää kaikessa ilman apua. Nainen saattaa myös olla riippuvainen miehestään ja kokea, että hänen täytyy muuttua, jotta mies voi rakastaa häntä. Mikäli naisella on tämänkaltaisia tuntemuksia, olisi hänen hyvä tarkastella omaa isä—tytär-suhdettaan. Suhdettaan selvittämällä nainen voi välttää toistamasta parisuhteissaan haitallisia tapoja kerta toisensa jälkeen.

Eheytymisen askeleita

Naisen törmättyä käsittelemättömän isäsuhteen aiheuttamiin ongelmiin lähi- ja parisuhteissaan hän päätyy useimmiten kasvun tielle. Tällöin lähdetään tutkimusmatkalle omaan elämään ja itseen. Tutkimusmatka herättää voimakkaita tunteita, kuten vihaa ja syyllisyyttä, mutta ne on kohdattava, jotta eheytyminen voi tapahtua.

Jotta päästäisiin kiinni nykyhetkeen ja eheytymisen tielle, on välttämätöntä selvittää omia lähi- ja parisuhteita samalla, kun käydään läpi lapsuuden isä-tytärsuhdetta. Omaa lapsuusaikaansa voi käydä läpi esimerkiksi yhdessä isän ja/tai sukulaisten kanssa muistelemalla, millainen suhde isään oli aiemmin tai millä tavalla isä oli mukana elämässä. Suhdetta voi esimerkiksi pohtia kysymällä; miltä tuntui olla niissä tilanteissa, kun olin isäni kanssa; millainen oli hänen asennoitumisensa minuun; millainen oli oma suhteeni häneen?
Asenteista ja käyttäytymismalleista isää kohtaan voi laatia listan ja samalla voi pohtia, onko näitä tapoja olemassa vielä aikuisuudessakin. Lapsuudessa nämä käyttäytymismallit toimivat puolustusmekanismeina, mutta aikuisuudessa ne eivät enää toimi.

Eheytyminen käynnistyy tekemällä työtä itsensä hyväksi ja tutkimalla lapsuuden isäsuhteen merkityksiä nykyhetkessä.  On selvitettävä sitä, mitä lapsuudessa tapahtui. Mikäli isän kanssa on mahdollista keskustella, tulisi hänen kanssaan puhua. Isää ei kuitenkaan pidä lähestyä syyttäen, koska hän on nyt eri ihminen. Jos isän kanssa ei voi enää puhua, voi puhua sisarusten ja sukulaisten kanssa. Jos isä on lapsuuden perheessä kärsinyt mielenterveys- tai päihdeongelmasta, voi suhdetta tarkastella esimerkiksi vertaisryhmissä. Näin voidaan jakaa huonoja kokemuksia ja saada hyväksyntää omalle elämälle. Samalla muutetaan suhdetta itseen. Eheytymisessä on tärkeää ajan ottaminen itselle sekä uusien toimintatapojen opettelu vanhojen puolustusmekanismien sijaan. Omien puolustusmekanismien tunnistaminen ja tiedostaminen sekä uusien toimintatapojen muuntaminen ovat avaimia eheytymiseen. Myös vertaisryhmistä voi olla tärkeä apu esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisessa perheessä kasvaneelle.

Lähde: Helena Palojärven luento 2.9.2015 ”Isä—tytär-suhteen merkitys naisena kasvamisessa” Naistenkartanon luentosarjassa