fbpx

Naistenkartano ja VVA ry rekrytoivat!

Naistenkartano ry ja Vailla vakinaista asuntoa ry etsivät kokemusmentoria (kokemusasiantuntijaa) viiden hengen Supernovat -hanketiimiin!

Supernovat -hankkeen viiden hengen tiimi kaipaa vahvistusta! Oletko etsimämme kokemusmentori?

Supernovat on STEA:n rahoittama kolmevuotinen (2021-2023) hanke, jossa tuetaan päihdekulttuurissa, asunnottomana ja vankilassa elävien naisten hyvinvointia vertaistuen avulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla ammattilaisia. Hanke toimii Naistenkartanon Helsingin toimistolta käsin.

Kokemusmentorina (kokemusasiantuntijana) tehtäväsi on organisoida ja toteuttaa vertaistukiryhmiä vankiloissa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa eläville naisille parityönä ryhmänohjaajan kanssa, antaa yksilöohjausta sekä tehdä aktiivista ammattilaisyhteistyötä. Osallistut myös hankkeen kehittämistyöhön ja raportointiin yhdessä työparin ja tiimin kanssa.

Toivomme sinulta yhteistä kokemustaustaa ryhmiin osallistuvien naisten kanssa, vankkaa kokemusta ihmisten parissa työskentelystä sekä kiinnostusta työskennellä naisten asioiden edistämiseksi. Olethan
taitava vuorovaikuttaja ja paineensietokykyinen, täsmällinen tiimityöskentelijä. Työ sisältää matkustamista ja jonkin verran iltatyötä. Luvassa on merkityksellinen työ, huippu työporukka sekä kannustava ja joustava työyhteisö!

Lisätietoja tehtävistä antaa hankkeen projektipäällikkö Ira Selkälä puhelimitse: 7.10. klo 9-11, 8.10. klo 9-11, 11.10. klo 9-11. (puh. 050 553 2287), sekä sähköpostitse: ira.selkala@naistenkartano.com.

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi 17.10. klo 15 mennessä os. carole.brady@vvary.fi. Halutessasi voit liittää mukaan myös ansioluettelon. Haastattelut pidetään viikoilla 42 ja 43.

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsuhde solmitaan VVA ry:n kanssa.


Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton naisten erityiset tarpeet huomioon ottava ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kansalaisjärjestö, joka on perustettu jo vuonna 1922. Toimintamuotojamme ovat kaikille naisille avoimet NOVATvertaistukiryhmät sekä luennot, jotka käsittelevät naiserityisiä teemoja. Vaikuttamistyössä tuomme esiin sukupuolisensitiivisyyden ja ennaltaehkäisyn merkityksen päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

VVA ry on valtakunnallinen järjestö, joka toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana. Vaikutamme yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen ja yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön. Perimmäinen ajatuksemme on, että jokainen ihminen kykenee asumaan itsenäisesti, mikäli hän saa siihen riittävät olosuhteet ja tuen. Asunto on ihmis- ja perusoikeus, eikä sen puuttumista voida hyväksyä missään olosuhteissa. Vva ry:n kaiken toiminnan tavoitteena on, että jokaiselle järjestyy ihmisarvoinen asumispaikka kohtuullisessa ajassa.