fbpx

Lehdistötiedote 04/2018: Itsensä hyväksyminen alkaa itseen tutustumisesta

Tiedote. Julkaistu: 10.4.2018

Naistenkartano ry

Terapeutti ja kouluttaja Heli Janhosen mukaan itsensä hyväksyminen lähtee siitä, että alkaa neutraloida elämässään hyvinvoinnin kannalta haitallisia toimintatapoja, kuten täydellisyyden tavoittelua, jatkuvaa kiirettä ja tiukkoja aikatauluja.

Itsensä hyväksymisen teema on aina tavalla tai toisella läsnä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Terapeutti Heli Janhosen mukaan kyse on siitä, hyväksymmekö sen mitä elämässämme on juuri nyt sekä omat tunteemme, elämmekö elämäämme jotakuinkin niin, että kunnioitamme itseämme ja muita.

Janhonen pohtii, miksi etenkin useat naiset kärsivät riittämättömyyden tunteista ja itsensä hyväksymisen ongelmista.

– Me naiset helposti palvelemme ja autamme muita omien tarpeidemme kustannuksella.  En tarkoita pelkästään äitiyttä vaan myös aikuisten välisiä ihmissuhteita. Saatamme esimerkiksi väsyttää itsemme hoitamalla muita ja vastaamalla muiden tarpeisiin. Toisaalta naisille ikään kuin tarjoillaan näitä tietynlaisia rooleja ja käyttäytymistä. Liialliset yleistykset voivat vaikuttaa siihen miten naiset ajattelevat itsestään. Olisikin keskeistä tunnistaa jokaisen oma tilanne tai tarina, sillä olemme kuitenkin yksilöitä, hän painottaa.

Hyvä itsetuntemus edellyttää itsensä ja oman historiansa tuntemista. Se on kykyä tunnistaa omia tunteitaan ja niihin liittyviä tarpeita sekä miten oma historia ja omat kokemukset elämän varrelta vaikuttavat. Hyvinvointimme kannalta on keskeistä omien tunteiden hyväksyminen, olivatpa ne millaisia tahansa.

– Aidoksi itseksi tuleminen lähtee omien tunteiden kohtaamisesta, toteaa Janhonen.

 

Itsemyötätuntoa kehon viestejä kuuntelemalla

Terapeutti Heli Janhonen puhuu aiheesta Itsetuntemus ja itsehyväksyntä Naistenkartano ry:n järjestämällä yleisöluennolla tiistaina 17.4.2018 klo 18 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa (os. Salomonkatu 21 B). Naistenkartanon luentosarjan teemana keväällä 2018 on itsensä hyväksyminen. Naistenkartanon luennot tarjoavat naisille turvallisen tilan pohtia suhdetta itseensä ja ovat siksi vain naisille.

Janhonen tulee puhumaan luennollaan mm. siitä, mikä merkitys oman kehon viestien kuuntelulla on itsetuntemuksen ja itsehyväksynnän kannalta.

-Epämiellyttäviä asioita kohdatessaan tulisi pysähtyä kuuntelemaan kehon viestejä ja hyväksyä tilanteen herättämät tunteet sellaisenaan. Sen oivaltaminen voi auttaa pääsemään kiinni iloon, sisäiseen tyytyväisyyteen, rakkauteen ja myötätuntoon.

Naistenkartano ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa, ehkäistä varhaisvaiheen riippuvuuksia ja tuoda esiin naisen ääntä näiden ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Yhdistys järjestää koulutusta sekä ammatillisesti tuettua vertaistukitoimintaa. Naistenkartano ry:n toimintaa rahoittaa STM:avustusosasto STEA sekä Helsingin ja Tampereen kaupunki.