fbpx

Lehdistötiedote 08/2018: Viha on tunnistamaton voimavara monelle naiselle

Tiedote. Julkaistu: 29.08.2018

Naistenkartano ry

Tunnistamattomat vihan tunteet ja rajojen asettamisen vaikeudet kulkevat käsi kädessä. Tukahdutettuna viha on vaarallista, mutta oikein kanavoituna viha on voimavara, joka voimaannuttaa ja antaa jämäkkyyttä määritellä omat rajat suhteissa muihin.

Erityisesti naisten olisi hyödyllistä pohtia suhdettaan vihaan ja sen tuomaan energiaan, joka tunteen hyväksymisen ja sen rakentavan ilmaisun mukana tulee. Asia on vaikea, koska jo viha sanana herättää kielteisiä ajatuksia. Naisten odotetaan usein kantavan vastuuta muista ja asettavan toisten tarpeet etusijalle, käyttäytyvän ”kiltin tytön” tavoin, sanoo Naistenkartano ry:n toiminnanjohtaja Helena Palojärvi.

Palojärvi on perehtynyt naisten hyvinvointiin erityisesti riippuvuuksien näkökulmasta. Hän korostaa omien vihan tunteiden hyväksymistä ja niiden rakentavaa ilmaisua keskeisenä tekijänä naisen rajojen ylläpitämisessä.

– Viha on yksi tunne muiden tunteiden joukossa.  Se on energiaa, kuten ilo ja surukin ja sitä tulisi voida myös ilmaista ja purkaa, Palojärvi huomauttaa.

Vihasta energiaa ja rajoja lähisuhteisiin

– Jos vihan tunteita on vaikea tunnistaa tai ilmaista rakentavasti, niitä pyritään välttämään, kieltämään tai tukahduttamaan. Vihan ilmaukset saattavat tulla myös esiin väärään aikaan, väärässä paikassa ja hyvin kielteisellä tavalla. Naiset suuntaavat vihaa monesti myös itseen päin. He saattavat alkaa kokea esimerkiksi fyysisiä oireita, uupuvat tai kehittävät riippuvuuksia, Palojärvi kertoo.

Omaa hyvinvointia voi lisätä merkittävästi alkamalla tutustumaan omaan itseensä ja vihan ilmaisuunsa. Kun tunnistaa oman tapansa käsitellä vihan tunteita, voi myös alkaa opetella uusia rakentavampia tapoja ilmaista vihaa. Omiin vihan tunteisiin on usein vaikeaa päästä kiinni, ja vihaan johtavien ajatusten tai tilanteiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Siten uusien toimintatapojen opettelu vie aikaa.

Rakentava vihan ilmaisu on terveiden rajojen edellytys lähisuhteissa. Kun yhteys vihan tunteisiin on löytynyt, alkavat rajat lähisuhteissa myös selkiytyä. Terve vihan tunne siten varoittaa siitä, että omia rajoja ylitetään tai itse ylittää rajoja, jolloin on syytä pysähtyä ja pohtia, missä rajat ovat.

VTL, Naistenkartanon toiminnanjohtaja Helena Palojärvi puhuu aiheesta Rakentava viha ja rajat Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa 5.9. klo 18. Luennolta saa työkaluja omaan vihaan tutustumiseen ja sen rakentavaan ilmaisuun lähisuhteissa. Luennon yhteydessä järjestetään infotilaisuus NOVAT-vertaistukiryhmistä.

Naistenkartano ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa, ehkäistä varhaisvaiheen riippuvuuksia ja tuoda esiin naisen ääntä näiden ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Yhdistys järjestää koulutusta sekä ammatillisesti tuettua vertaistukitoimintaa. Naistenkartano ry:n toimintaa rahoittaa STM:n avustusosasto STEA sekä Helsingin ja Tampereen kaupunki.