fbpx

Moninaisuuden ymmärtäminen lähtee peilistä

Julkaistu 30.1.2020

Jokaisella meillä on monta ominaisuutta, roolia ja osa-aluetta, joista identiteettimme koostuu. Identiteettiä voisi kuvata vaikkapa kukkana, jonka terälehdet ovat noita eri ominaisuuksia tai rooleja. Itse laittaisin terälehtiin esimerkiksi naissukupuolen, äitiyden, puolisona olemisen, ”maailmanparantajuuden” ja vaikkapa yksinhuoltajaäidin tyttärenä kasvamisen. Jokaisella meillä on myös sellaisia identiteetin osia, joita ei aina koe luontevaksi kertoa ulospäin. Usein samastuminen on helpointa ihmisiin, jotka vaikuttavat olevan itsemme kanssa samankaltaisia.

”Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.”, avataan Kulttuuria kaikille – sivustolla.

Asia on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä – asiahan koskettaa meitä kaikkia. Julkaisimme viikko sitten Naistenkartanon turvallisemman tilan periaatteet ja niiden pyrkimys on huolehtia siitä, että jokaisella olisi toiminnassamme turvallinen olo – juuri sellaisena kuin on. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tulisi pyrkiä tunnistamaan omia ajattelun vinoumiaan eli oletuksiaan, ennakkoluulojaan ja asenteitaan niin itseään kuin muita kohtaan, jotta osaisi suhtautua jokaiseen ihmiseen uteliaisuudella ja hyväksyvästi. Tällaista ”hoksautusta” voi tehdä monin tavoin. Tällä viikolla julkaistiin Yksittäistapaus – lyhytelokuvia, joissa tuodaan esiin erilaisia tähän liittyviä ilmiöitä. Suosittelen niitä lämpimästi. Monesti toimimme syrjivästi ja ulossulkevasti huomaamattamme. Sen näkyväksi tekeminen auttaa myös muuttamaan omaa toimintaamme ja tekemään tilanteista mukaan ottavia. Vasta tämän jälkeen voidaan aidosti puhua yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä, avataan Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivustolla.

Kun moninaisuuteen pystyy suhtautumaan hyväksyvästi ja ymmärtää hiukan omia ennakkoluulojaan ja oletuksiaan, on helpompi pyrkiä yhdenvertaisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla. Tämän voi aloittaa vaikkapa omassa perhepiirissään. Millainen roolimalli olen lapselleni, jos niitä on? Millaisia olettamuksia liitän naiseuteen tai mieheyteen? Entäpä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin? Kulttuuriseen moninaisuuteen? Mitä voin itse tehdä sen eteen, että jokainen kokisi olevansa tervetullut sellaisena kuin on?

Annina

äiti, tytär, kiltti tyttö, puoliso, yhdenvertaisuusaktivisti, yksinhuoltajaäidin kasvattama, purjehtija