fbpx

Muutosvoimaa tähdeltä toiselle – Supernovat -hanke käynnistyy!

Julkaistu 29.6.2021

ryhmäkuva Supernovat -tiimistäNaistenkartanon ja Vailla vakinaista asuntoa ry:n yhteinen Supernovat -hanke on käynnistynyt! Seuraavien kolmen vuoden aikana Supernovat -hankkeessa luodaan uudenlaista vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa vankiloissa, asunnottomana tai päihdekulttuurissa eläville naisille. Supernovat -ryhmien pohjana toimii Naistenkartanon NOVAT -ohjelma, jota muokataan uusiin ympäristöihin sopivaksi yhdessä hankkeessa tavoitettujen naisten kanssa.

Avaruudessa supernova syntyy, kun tähti luovuttaa massaa toiselle tähdelle saaden aikaan uusia novapurkauksia. Supernova voi syntyä myös yksinäisestä tähdestä, jonka kehityskaaressa on tullut aika luhistua sisältä ja sitten räjähtää. Supernovat levittävät ympärilleen kultaa ja muita alkuaineita synnyttäen uusia tähtiä ja aurinkokuntia. Muutoksen jälkeen supernovat loistavat miljoona kertaa aiempaa kirkkaampina.

Meille supernovat ovat vertauskuva naisten sisällä olevalle muutoksen ja yhteisöllisyyden voimalle. Muutosprosessi ei yleensä ole ihmiselle helppo, mutta se voi synnyttää jotakin entistä kirkkaampaa, joka valaisee myös muita. Supernovat–toiminnassa erilaisissa vaiheissa ja tilanteissa olevat naiset voivat jakaa kokemuksiaan ja luoda toivoa muutoksesta myös niille, jotka vasta heräilevät pohtimaan keitä ovat ja mitä haluavat elämältään.

Supernovat-arvoja ovat yhdenvertaisuus ja naiseuden moninaisuus. Hanketiimissä työskentelee kaksi ryhmänohjaaja-kokemusmentori -työparia ja projektipäällikkö. Teemme töitä erilaisina, mutta tasavertaisina työpareina ja tiimiläisinä. Supernovat -ryhmiä kehitetään yhdessä niihin osallistuvien naisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hankkeen toiminta järjestetään mahdollisimman matalalla kynnyksellä, eikä ryhmiin osallistuminen edellytä mitään ennalta asetettuja tavoitteita, kuten päihteettömyyttä. Halu pysähtyä hetkeksi pohtimaan omaa itseä turvallisessa naisten ryhmässä riittää. Haluamme herätellä naisia ja heitä kohtaavia ammattilaisia pohtimaan naisen elämää, rooliodotuksia ja naisille tärkeitä tarpeita palveluissa. Hankkeessa tehdään myös vaikuttamisviestintää naisilta nousevien tarinoiden pohjalta sekä koulutetaan ammattilaisia kohtaamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia naisia.


Ensimmäiset Supernovat -ryhmät käynnistyvät elokuussa Vanajan vankilassa ja Suur-Helsingin Valkonauha ry:n Liisankodissa. Hanke on valtakunnallinen ja etäyhteyksin toimintaa voidaan toteuttaa kaikkialla Suomessa. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle tai työyksiköllesi sopiva ryhmä! Jos sopivaa tukiryhmää ei ole vielä käynnissä, Supernovat-työparit antavat myös yksilöllistä keskustelutukea naiseuteen, itsetuntemukseen ja oman elämän suunnitteluun liittyvissä teemoissa.

Kirjoittaja: Ira Selkälä, projektipäällikkö, Supernovat -hanke