fbpx

Naisen seksuaalisuus

Naisen kehoon ja seksuaalisuuteen kohdistuu paljon ulkopuolelta asetettuja määritelmiä ja rajoituksia. Naisen on syytä pohtia omaa suhdettaan ruumiiseensa ja tarpeisiinsa, esimerkiksi kysymällä kuka omistaa ruumiini ja kenen tarpeita ruumiini palvelee. Oman kehon haltuunotto ja omien rajojen hahmottaminen vaatii pysähtymistä kuuntelemaan itseään, tarpeitaan ja tunteitaan.

Suhdetta kehoonsa ja seksuaalisuuteensa voi lähteä käsittelemään kysymällä itseltään seuraavat kysymykset:
* Kuka omistaa ruumiini?
* Kenen tarpeita suoritan?
* Kuka kunnioittaa rajojani?

Monien naisten on vaikea tunnistaa omia tarpeitaan ja sitä, mitä he itse haluavat. Tämä johtaa helposti siihen, että seksuaalisuudessaan nainen suorittaa nautintoa miehelle. Psykoterapeutti ja seksologi Leena Hattunen muistuttaa, että naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus on meidänkin kulttuurissamme uusi asia. Naimisissa oleva nainen on voinut omistaa oman ruumiinsa vasta vuodesta 1994 alkaen, jolloin raiskauksesta tuli rikos avioliitossa.

Nainen olla aito itsensä vain silloin, kun hänellä on lupa olla juuri sitä, mitä on – kokonaisena ihmisenä, kehon ja mielen ollessa yhteydessä. Yksilön identiteetin syntyminen perusedellytys on ruumiin rajojen eriytyminen, selkeytyminen ja eheytyminen.

Oman ruumiin haltuunotto ja omien rajojen hahmottaminen eivät ole helppoja taitoja. Oman reviirin kunnioittaminen on yhteydessä itsensä, tarpeidensa ja tunteidensa kuunteluun.
-Kun muutan omaan kehooni asumaan rakkaudellisesti, voin valita tai olla valitsematta, haluta tai olla haluamatta, liittyä tai olla liittymättä, olla osallisena tai vetäytyä tarkkailijaksi, kuulla itseäni ja kuulla toista. Voin tehdä selkeitä omia rajoja – ei tai kyllä, Hattunen tiivistää. Silloin voi kiireen ja hälinän, toiveiden ja odotusten keskellä rauhoittua ja nähdä omat tarpeensa, halunsa ja nautintonsa.

Huora tai madonna – vai omannäköinen seksuaalisuus

Juutalais-kristillinen kuva naisesta on jakautunut kahteen malliin. Nainen on joko alati seksiä haluava, yliseksuaalinen, mutta katuva huora tai epäseksuaalinen ja haluton madonna ja äiti. Naisen seksuaalisuudella on nähty olevan kaksi tarkoitusta: miehen halujen tyydyttäminen ja jälkeläisten tuottaminen. Tässä jaottelussa naisen oma ääni jää jalkoihin.

– Tarvitsisimme tasapainoisesti seksuaalisuutensa kantavan naisen mallin, Hattunen korostaa. Seksuaalisuus on osa ihmisenä olemisen kokemusta. Jokaisella on omannäköinen seksuaalisuus. Seksuaalisuuden ymmärtäminen ja oivaltaminen vaatii aina omakohtaisen kokemuksen. Ilman oman seksuaalisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä ei voi hyväksyä tai ymmärtää toistenkaan seksuaalisuutta.

Seksuaalisuuteen kuuluu terveet rajat. Liian höttöiset rajat sallivat mitä vain, kun taas liian paksut rajat ovat kuin muuri ihmisten välissä. Kilttien tyttöjen ongelmana on usein rajattomuus. He ovat rakkauden kerjäläisiä, joilla ei ole omaa tahtoa. On mahdollista, että rajattomuus koskettaa vain yhtä tiettyä ihmistä, vaikka muille rajat osattaisi asettaa.

Hattunen haastaa naiset pohtimaan sitä, mitkä asiat tuottavat mielihyvää seksuaalisuudessa ja mitkä taas ovat epämukavia ja häiritseviä, jotka estävät toteuttamasta omaa seksuaalisuutta. Jokaisen on itse tiedostettava, millainen on minun seksuaalisuuteni ja mikä estää minua toteuttamasta sellaista seksuaalisuutta, kuin toivoisin.

Intiimi yhteys ihmisten välillä

Seksuaalisuus on muutakin kuin seksiä ja sitä voi toteuttaa joko yksin tai yhteydessä toiseen. Useille seksuaalisuuteen liittyy kuitenkin tarve yhteyteen toiseen ihmiseen ja seksuaalisuuden jakamiseen toisen kanssa. Intiimiys on läheisin yhteys ihmisten välillä. Se on mahdollisuus kohdata itsessään omaa elämäänsä ja paljastaa sitä toiselle. Hattusen mukaan intiimiyttä on neljänlaista.

* Fyysinen intiimiys: tunne oma kehosi ja anna myös kumppanisi tietää, tuntea ja tulla tutuksi kehosi kanssa.
* Emotionaalinen intiimiys: tunnista tunteitasi ja anna kumppanisi olla tietoinen tunteistasi ja tunnemaailmastasi.
* Psykologinen intiimiys: anna kumppanisi tietää, mitä mielessäsi liikkuu, mukaan luettuna arvosi, tavoitteesi ja toiveesi, mielipiteesi, uskomuksesi, unelmasi, mielihalusi, odotuksesi ja fantasiasi.
* Seksuaalinen intiimiys: oman eroottisuuden ja seksuaalisuuden kohtaamista ja paljastamista sekä itselle että toiselle.

Minulla on oikeus

* omaan nautintooni
* omaan eroottisuuteeni ja seksuaalisuuteeni
* omiin rajoihini
* omaan kehollisuuteeni
* omaan hengitykseeni
* omiin tunteisiini
* omiin ajatuksiini
* omaan tapaani olla se, mikä olen

Lähteet: Naistenkartanon luentosarjassa psykoterapeutti ja seksologi Leena Hattusen luennot “Kohti seksuaalista tietoisuutta” 7.5.2009 ja ” ”Itsensä hyväksymisen esteet” 12.3.2014