fbpx

Naistenkartano ennaltaehkäisevänä toimijana

Julkaistu 19.9.2019

Ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä puhutaan erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Tutkimukset osoittavat ehkäisevän työn olevan kustannustehokasta: kustannukset ovat pääsääntöisesti huomattavasti alhaisempia verrattuna korjaaviin palveluihin. Tämä on kyllä totta, mutta mielestäni ennaltaehkäisevä työ on ennen kaikkea huolenpitoa: kaikkien meidän ihmisten sekä elinympäristömme hyvinvoinnin turvaamista. Ehkäisevää työtä tulisi tehdä kaikkialla: osana kaikkien työtä; riippumatta toimialasta, paikasta tai asemasta, jossa työtä tehdään.

Mutta mitkä ihmeen ennaltaehkäisevä ja korjaava?

Yleisesti ottaen ennaltaehkäisevä työ tähtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja niissä esiintyvien erojen kaventamiseen. Ennaltaehkäisevää työtä voi olla esimerkiksi vertaistukiryhmät, tukihenkilötoiminta, kohtaamispaikkatoiminta, yksilökeskustelut, toiminnallinen vertaisuus, terveys- ja sosiaalineuvonta sekä palveluohjaus. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat pääosin kynnyksettömiä ja helposti lähestyttäviä palveluja, joiden käyttäjän ei tarvitse profiloitua mitenkään: riittää, että on jokin tunne, joka ohjaa etsimään kyseisiä palveluja. Ehkä saattaa haistaa savun, mutta tulipalon syttyminen voi olla vielä kaukana.

Korjaava työ on puolestaan työtä, jossa koitetaan sammuttaa jo syttynyttä tulipaloa ja etsiä palon lähdettä. Kun palo on saatu hallintaan, voi jälkisammutustöissä hyödyntää myös ennaltaehkäiseviä palveluja.

(Uus)tamperelaisena olen innoissani ja ylpeäkin Tampereen kaupungin uudesta strategiasta. Pormestari Lauri Lyly alustaa strategiaa muun muassa näin: ”Tulevissa tehtävissä painottuvat myös vastuu hyvästä elinympäristöstä, kumppanuuksien luomisesta ja osallisuuden tukemisesta. Kaupungin ydintehtävä on edelleen tamperelaisten hyvinvoinnin edistäminen (…) Haluamme huolehtia kaikkien asukkaiden kiinnittymisestä kotikaupunkiinsa ja ylläpitää Tampereen henkeä. Se rakentuu yhdenvertaisuudelle, yhdessä tekemiselle ja sille, että jokainen kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä.” Strategiassa on huomioitu myös ennaltaehkäisevät palvelut ja varhaisen tuen merkitys.

Meillä Naistenkartanossa ennaltaehkäisevä työ tarkoittaa muun muassa niitä toimia, joiden avulla voimme lisätä naisten itsetuntemusta, hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Samalla tavoin kuin Tampereen kaupungin strategia, rakentuu meidänkin toimintamme yhdenvertaisuudelle, yhdessä tekemiselle, merkityksellisyydelle ja osallisuudelle.

Rakennetaan yhdessä toimintaamme ja ennaltaehkäistään osaltamme tulipaloja: NOVAT-ryhmin, verkkoauttamispalveluin, luennoin, vapaaehtoistoimin… Onko Sinulla ehdotuksia, miten?

Terveisin

syysflunssaa ulkoillen ennaltaehkäisevä

Pirkanmaan asiakaskoordinaattori Sini