fbpx

Nettikartanosta apua ja tukea naisille

Julkaistu 28.11.2019

Naistenkartano on tarjonnut naisille apua ja tukea internetin kautta jo vuodesta 2007, jolloin Nettikartano-auttamispalvelu avattiin.

Virtuaalisilla auttamispalveluilla on tutkitusti lukuisia hyötyjä. Ne muun muassa madaltavat ihmisten kynnystä hakea apua. Monet kokevat helpommaksi käsitellä esimerkiksi häpeää ja syyllisyyttä aiheuttavia asioita anonyymisti. Verkossa järjestettyyn toimintaan osallistuminen on myös joustavaa, eikä osallistumista ole sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Alaan liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa on tuotu esiin, että verkossa tapahtuva vuorovaikutus on myös tasa-arvoisempaa ja neutraalimpaa kuin kasvokkain tapahtuva viestintä. Esimerkiksi ihmisen luonteenpiirteet, fyysinen olemus tai ilmaisun tempo eivät vaikuta vuorovaikutuksen luonteeseen samalla tavalla kuin kasvokkain.[1]

Nettikartano on vakiintunut kuluneiden vuosien aikana tärkeäksi osaksi Naistenkartanon toimintaa. Etenkin 14-viikkoiset NOVAT-verkkokurssit ovat olleet todella suosittuja. Niille on osallistunut useita satoja naisia ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta ja haja-asutusalueilta. Kursseille on osallistunut myös esimerkiksi vuorotyötä tekeviä ja pienten lasten äitejä, joiden elämäntilanteeseen verkossa järjestetty vertaisryhmätoiminta on soveltunut kasvokkaista ryhmää paremmin.

Olen työskennellyt Nettikartano-toiminnan parissa vuodesta 2016. On ollut todella palkitsevaa nähdä, kuinka moni nainen on voimaantunut NOVAT-verkkokursseilla, saanut niistä vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, tehnyt uusia oivalluksia oman itsen ja elämänsä suhteen sekä ottanut ratkaisevia askeleita kohti positiivisia elämänmuutoksia.

Vuonna 2018 käynnistyi kolmivuotinen STEA:n rahoittama Naisille apua netissä NETTA -hanke, jossa toimin projektipäällikkönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää Nettikartano-kokonaisuutta nykyaikaisemmaksi asiakkaidemme toiveet ja tarpeet huomioon ottaen niin toiminnan sisältöjen, toimintamuotojen kuin teknisten ratkaisujen osalta.

Nettikartanon chat avautuu alkuvuodesta

Lanseeraamme tammikuussa naisille suunnatun chat-palvelun. Kutsumme juuri sinut osallistumaan 23.1.2020 klo: 16-18 järjestettävään chattiin, jossa voit esittää toiveitasi ja ehdotuksiasi chattin liittyen. Minkälaisia aiheita chateissa tulisi mielestäsi käsitellä? Entä minkälaisia asiantuntijoita toivoisit niihin mukaan?

Keväällä käynnistyvät myös uudet NOVAT-verkkokurssit, joille voi ilmoittautua verkkosivujemme kautta 20.1.-2.2. välisellä ajalla. Lisää Nettikartano-toiminnasta voit lukea täältä.

Katri
Projektipäällikkö, NETTA-hanke 2018-2020

[1] Marttunen & Laurinen 2001, 153-156 sit. Ukkola 2012