fbpx

Oppimiskokemuksia vertaisuuden voimalla

Julkaistu 21.11.2019

Hakeutuessani Naistenkartanoon harjoitteluun puhutteli minua erityisesti Naistenkartanon toiminnan naiserityinen näkökulma. Olin jo sosionomiopintojeni alusta asti pohtinut kuinka hienoa olisi päästä tekemään työtä naisten hyvinvoinnin, naiskuvan moninaisuuden, naisten oikeuksien ja tasa-arvotyön parissa. Itselleni on tärkeää tehdä työtä sen eteen, että me kaikki saisimme olla juuri sellaisia kuin itse tahdomme olla. Ainutlaatuisia yksilöitä, omine valintoinemme -vapaina ulkopuolelta tulevista rooleista ja oletuksista.

Naistenkartanon tavoite naisten arkipäivän elämänhallinnan vahvistajana, sekä tarjoama tuki matkalla positiivisen muutoksen savuttamiseksi näkyy joka päivä Naistenkartanon henkilökunnan toiminnassa. Naistenkartanolla todella eletään niin kuin opetetaan. Työympäristönä Naistenkartano onkin ollut mitä lämpimin, inhimillisin ja edistyksellisin työyhteisö, ja olen niin iloinen, että olen saanut olla harjoitteluni ajan osa tätä huippuporukkaa, joka tekee työtään aina asiakaslähtöisesti ja koko sydämellään.

Kuluneiden viikkojen aikana olen saanut tutustua Naistenkartanon eri toimintamuotoihin ja osallistua Naistenkartanon strategia- ja kehittämistyöhön, joka on ollut todella mielenkiintoinen lisä harjoittelukokemukseeni. Olen päässyt myös osallistumaan Naistenkartanon viestintään blogitekstien muodossa, sekä toteuttanut tukimuotojen kartoittamistyötä asiakkaiden palveluohjausta varten. Novat- ryhmän käynnistyksissä mukana oleminen oli itselleni todella tärkeä ja hieno kokemus vertaisuuden äärellä, ihmisiä oli myös mahtavaa päästä tapamaan I love me-messuilla haastatteluiden ja muun messutoiminnan tiimoilta. Harjoittelu Naistenkartanossa on myös tuonut itselleni järjestötyötä tutummaksi, minkä koen tärkeäksi opiksi opintoihini liittyen.

Itselleni tämä kymmenen viikkoa kestänyt harjoittelu on ollut ensikosketukseni sosiaalialan työpaikkaan. Olen hyvin otettu siitä lämpimästä vastaanotosta ja mittakaavasta, jolla minut on otettu mukaan Naistenkartanon toimintaan, ja kuinka laaja-alaisen oppimiskokemuksen olen saanut tämän harjoitteluni aikana. Koen että olen saanut tästä hienon pohjan jatkaa opintojani ja matkaani kohti sosiaalialan ammattilaisuutta.

Lopuksi haluan vielä kiittää Naistenkartanon Anninaa, Liisaa, Siniä, Katria, Jonnaa ja Veeraa, sekä Novat-naisia kuluneesta syksystä ja tästä tärkeästä kokemuksesta.

Anni