fbpx

Pekingin julistus naisten ja tyttöjen asemasta – missä ollaan 25 vuotta myöhemmin?

Julkaistu 10.10.2019

Vuonna 2020 tulee 25 vuotta täyteen YK:n järjestämästä maailmankonferenssista Pekingissä, jonka aiheena oli naisten aseman edistäminen. Pekingin konferenssi oli YK:n neljäs maailmankonferenssi tästä aiheesta, mutta vuonna 1995 järjestettävä konferenssi oli ensimmäinen laatuaan, jossa naisten aseman lisäksi käsiteltiin myös tyttöjen oikeuksia. Konferenssin tuloksena YK:n jäsenvaltiot kirjoittivat Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, jonka tavoitteena on naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen.

Pekingin julistuksen toteutumista on seurattu viiden vuoden välein. Valtioneuvoston laatiman maaraportin lisäksi kansalaisjärjestöt ovat laatineet oman rinnakkaisraportin, joka kokoaa yhteen kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta. Suomessa Naisjärjestöjen Keskusliitto on ollut vastuussa järjestöraportin koostamisesta, mutta raportin kokoamiseen on osallistunut yli 40 kansalaisjärjestöä, Naistenkartano mukaan lukien.

Raportissa, joka julkaistiin ja luovutettiin valtioneuvostolle viime viikolla, käy ilmi, että myös Suomessa naisten ja tyttöjen asemassa on vielä parantamisen varaa.  Hoivavastuu on edelleen sukupuolittunutta ja naiset kantavat suurimman vastuun lastenhoidosta. Tämä näkyy palkkaerojen lisäksi pitkällä tähtäimellä myös ikääntyneiden naisten eläkkeissä. Muita raportissa esiin nostettuja epäkohtia ovat esim. naisiin kohdistuva väkivalta, naisten suurempi köyhyysriski, naisten määräaikaiset työt ja nollatuntisopimukset sekä erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluviin naisiin kohdistuva syrjintä.

Sukupuoli tuottaa ja siihen liitetään myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti erilaisia rakenteita ja käytäntöjä, oletuksia, odotuksia ja asenteita. Ne määrittävät yksilöiden toimintamahdollisuuksia, ja niiden seurauksena esimerkiksi vanhemmuus, hoiva, työelämä ja väkivallan kokemukset ovat vahvasti sukupuolittuneita. Merkittävä osa ihmisistä ei koe, että perinteiset ja kaavamaiset sukupuoliroolit määrittelisivät heitä ihmisinä. Päinvastoin ne pakottavat ihmiset muotteihin, joissa heidän toimintaansa, mahdollisuuksiaan ja ajatteluaan rajoitetaan.”, raportin esipuheessa sanotaan.

Me Naistenkartanolla koemme, että on todella tärkeää nostaa esiin, miten paljon sukupuoli vaikuttaa elämässämme, halusimme tai emme. Omassa toiminnassamme emme halua määrittää naiseutta kenenkään puolesta tai toistaa sukupuolirooleja. Jokaisen tulisi saada määritellä itse itsensä. Toimintaamme ovatkin tervetulleet kaikki naiset, naisoletetut sekä itsensä naisiksi määrittelevät taustasta riippumatta.

Ensi vuonna tulee myös 25 vuotta kuluneeksi siitä, kun ensimmäinen NOVAT-ohjelma toteutettiin Suomessa. Ohjelma on kehitetty tukemaan naisten elämänhallintaa ja hyvinvointia naisten tarpeista lähtien. Sen keskiössä on nainen itse, jokainen oman elämäntarinansa, tavoitteidensa ja unelmiensa kanssa.

Syksyisin terveisin

Jonna
Järjestökoordinaattori

P.S. Uudet NOVAT-ryhmät alkavat marraskuussa Helsingissä sekä Tampereella. Olethan yhteydessä oman alueesi asiakaskoordinaattoriin mikäli haluat mukaan ryhmään!