fbpx

Moninaisesta naiseudesta

Julkaistu 17.10.2019

Naiskuvalla yhteiskunnassa viitataan siihen, minkälaisella kuvastolla naiseutta kuvataan yhteiskunnassa ja miten naiseudesta puhutaan. Vaikka ihmisten välinen keskinäinen erilaisuus on tavallista ja luonnollista, yhteiskunnassamme on yhä paljon kulttuurisia rooleja, paineita ja odotuksia, jotka kohdistuvat ihmisen sukupuoleen. Media saattaa esittää ja välittää naiseudesta kapeaa tai yksipuolista kuvaa. Sukupuolen moninaisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että sukupuolen fyysinen kehitys ja sukupuolen kokeminen ihmisillä vaihtelee. Sukupuolen moninaisuus on osa luonnon ja ihmisen monimuotoisuutta. (lähde: Setan sukupuolen moninaisuus –opas).

Entä jos naiseus saisikin olla jokaisen itse määrittelemä asia, joka saisi merkitä kaikille omaa ainutlaatuista yksilöllisyyttä? Kuinka paljon enemmän voisimme edistää toistemme hyvinvointia, mikäli jokainen voisi määritellä naiseutensa itse, vailla vertailua tai ulkopuolelta asetettuja odotuksia?

Moninainen naiskuva yhteiskunnassa onkin yksi Naistenkartanon toiminnan tavoitteista. Me haluamme, että jokaisella naisella on yhteiskunnassa hyvä olla sellaisena kuin on –  ainutlaatuisena yksilönä. Moninaisen naiskuvan ytimessä on, että jokaisella on oikeus määritellä itsensä ja oma sukupuolensa. Itse määriteltynä, omasta itsestä lähtevänä valintana, naiseus voi toimia elämässä kantavana voimavarana.

Naistenkartano järjestää syksyn I Love Me –messuilla Helsingin Messukeskuksessa sunnuntaina 20.10. klo 15 Forum-lavalla paneelikeskustelun aiheesta moninainen naiskuva yhteiskunnassa. Paneelissa keskustellaan siitä, miksi monipuolinen representaatio naiseudesta on yhteiskunnan eri osa-alueilla tärkeää. Aiheesta ovat keskustelemassa neljä loistavaa panelistia: Vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra, kirjailija ja teatterintekijä Saara Turunen, Slushin entinen pääkuraattori ja Inklusiiv-kampanjan perustaja Katja Toropainen sekä nuorten mielenterveysseura Yeesin puheenjohtaja ja kansalaisaktivisti Senni Moilanen. Keskustelua moderoi Naistenkartanon oma toiminnanjohtaja Annina Laaksonen. Tervetuloa kuuntelemaan keskustelua ja keskustelemaan aiheesta kanssamme!

P.S. Tule myös vierailemaan ja tervehtimään meitä messuosastollemme, joka sijaitsee hallissa 6, käytävällä M (messuosasto 6M2)!

Veera
Järjestöassistentti

Lähteet:
Seta ry: Sukupuolen moninaisuuden opas, 3. korjattu painos. Luettavissa osoitteessa https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/