fbpx

Ulossulkeminen jättää jäljen – viisi vinkkiä meille jokaiselle

Vieraskynäblogi

Julkaistu 16.12.2020

Ulossulkeminen ja ulkopuolelle jättäminen voi jättää meihin syvän jäljen. Hienovaraiset ilmiöt jäävät kuitenkin helposti huomaamatta. Halusimme pysähtyä ilmiön äärelle, joten keräsimme esimerkkejä ulossulkemisesta Arvokas-ohjelmaan kuuluvien eriarvoisuutta vähentävien ja osallisuutta lisäävien järjestöjen hankkeiden väeltä.

“16-vuotiaalla tytöllä on ollut irrallisuuden ja ulkopuolisuuden kokemus vertaisryhmästä jo 6-vuotiaasta alkaen. “Muut olettavat, että haluan olla yksin, vaikka totuus on ihan toista. Haluaisin kaikkein eniten kuulua kaveriporukkaan tai löytää edes yhden kaverin.”, hän on kertonut. “En osaa liittyä muiden ikäisteni seuraan. En tiedä miten kuuluu olla. Muut eivät ymmärrä minua.”“Asiakkaat ovat pettyneet yhteiskuntaan niin monesti, että kokevat sen turvallisemmaksi sulkea itseään sen ulkopuolelle ja luottaa vain itseensä ja omiinsa.”

“Ihmisten erilaisuus pelottaa – toiminnassa ja erilaisissa ryhmissä valitaan, kenen kanssa toimitaan ja osa jää ulkopuolelle.”

“Leimaantuminen kestää pitkään, vaikka elämäntilanne on muuttunut.”

Ulossulkemisella tarkoitamme yksilöiden ja ryhmien kokemuksia kiusatuksi tulemisesta sekä sellaisia rakenteellisia mekanismeja, jotka jättävät jotkin yksilöt tai ryhmät ulos yhteiskunnasta tai sosiaalisesta elämästä. Ulossulkemisen rinnalla voidaan puhua myös ostrakismista. Antiikin kreikasta kumpuavalla sanalla tarkoitetaan tahallista, mutta myös tahatonta sosiaalisen ryhmän ulkopuolelle sulkemista.

Arvokas-ohjelmassa nostamme esiin eriarvoisuuden kysymyksiä, joiden yhtenä merkittävänä juurisyynä on ulossulkeminen. Olemme tasa-arvoinen ja arvokas osa yhteiskuntaa vain, jos tulemme nähdyiksi.

Mitä ulossulkemiselle sitten voi tehdä? Koostimme viisi vinkkiä meille jokaiselle:

  1. Reagoi, älä sivuuta. Ulossulkeminen ja ostrakismi ovat näennäisen sivistyneitä keinoja hiljentää ja rangaista. Niissä myös pääsee itse helpommalla. Kaikkein parasta olisi kohdata myös negatiiviset tilanteet.
  2. Laajenna elinpiiriäsi. On rikkaus tuntea monenlaisia ihmisiä. Aito kohtaaminen lisää kokemusta osallisuudesta.
  3. Kiinnitä huomiota sanavalintoihin. Sanojen voima on valtava. Voisiko syrjäytymisen sijaan puhua ulossulkemisesta?
  4. Hanki tietoa. Tieto kohtaamisen hyvistä vaikutuksista saa toimimaan paremmin. Ymmärryksen lisääminen vaikuttaa käytökseemme.
  5. Tunnista oma käytös. Jokainen meistä toimii silloin tällöin ulossulkevasti. Tämä on hyvä tiedostaa ja tunnistaa omat pelot ja ennakkoluulot.

Joulukuussa 2020 olemme halunneet haastaa kaikki miettimään, miten ulossulkemisen sijaan löytäisimme keinot kohdata toisemme. Tervetuloa seuraamaan myös ulossulkemisen teeman ympärillä pyörivää joulukalenteriamme Instagramissa @sinaoletarvokas.

Kirsti Kuusterä
Ohjelmakoordinaattori, Arvokas-ohjelma
Setlementtiliitto

Lisää aiheesta voi lukea Arvokas-ohjelman blogista.

www.sinaoletarvokas.fi