fbpx

Lehdistötiedote 01/2018: Itsensä hyväksymistä edistävää toimintaa naisille

Tiedote. Julkaistu: 18.01.2018

Naistenkartano ry

Naistenkartano järjestää keväällä 2018 naisille suunnattuja yleisöluentoja teemalla “Itsensä hyväksyminen”. Luennoilla pohditaan eri näkökulmista miten itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja lisäämällä voi oppia rakastamaan itseään, parantaa omaa elämänlaatuaan ja saada uutta merkityksellisyyden tunnetta elämään. Omaehtoista elämää ja itsensä hyväksymistä on mahdollista opetella.

Kevään ensimmäisellä luennolla 29.1. Helsingissä Naistenkartanon toiminnanjohtaja VTL Helena Palojärvi puhuu omista rajoista ja lähisuhteista.  1.2. Tampereella psykoterapeutti ja luova uniohjaaja Anne Lindholm-Kärki luennoi aiheesta Mitä unet kertovat meille itsestämme?  28.2. psykologi Satu Lähteenkorvan luennolla Kehovihasta kehoiloon saa mm. vinkkejä miten muuttaa suhtautumista omaan kehoonsa myönteisemmäksi. Kevään luentosarjan päättää 17.4. terapeutti Heli Janhosen luento itsetuntemuksesta ja itsehyväksynnästä.

– Meillä on monia rajoja suhteissa muihin ihmisiin, kuten fyysisiä, sosiaalisia, omaan mieleen liittyviä, seksuaalisia ja taloudellisia rajoja, Helena Palojärvi kertoo. Omat rajat täytyy tunnistaa, jotta niistä tulee tietoiseksi ja niitä voi tietoisesti muokata.

NOVAT-ryhmä naisten hyvinvoinnin tukena

Naistenkartano käynnistää naisille helmikuussa uusia NOVAT-vertaisryhmiä Helsingissä ja Tampereella. NOVAT-ryhmissä työstetään omaan kasvuun, elämänhallintaan ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä asioita yhdessä muiden naisten kanssa. Lyhenne NOVAT tulee sanoista naisen omat vaatteet, sillä ryhmän tarkoituksena on auttaa jokaista hyväksymään itsensä ja opettelemaan tekemään elämäänsä koskevia valintoja omista lähtökohdista. NOVAT-ryhmä kokoontuu viikoittain puolentoista vuoden ajan. Tässä ajassa ryhmä kasvaa turvalliseksi ja hyväksyväksi yhteisöksi, jossa voi alkaa tehdä muutoksia ajatteluunsa ja toimintaansa.

– Omista asioista, vaikeuksistakin, puhuminen auttaa rajaamaan ja ottamaan niitä haltuun. Toisten naisten tuki ja muihin peilaaminen antavat uusia näkökulmia omaan elämään, Palojärvi toteaa.

Naisille on tarjolla myös valtakunnallisesti 14-viikkoinen tavoitteellinen, vertaistukeen perustuva NOVAT-verkkokurssi, jolla on mahdollisuus käydä läpi ammattilaisen ohjauksessa omaa elämäntilannettaan ja suhdetta omaan itseen. Kevään verkkokursseille voi ilmoittautua 22.1.–4.2. Naistenkartanon verkkosivujen kautta.

Naistenkartano ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa, ehkäistä varhaisvaiheen riippuvuuksia ja tuoda esiin naisen ääntä näiden ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Yhdistys järjestää koulutusta sekä ammatillisesti tuettua vertaistukitoimintaa. Naistenkartano ry:n toimintaa rahoittaa STM: avustusosasto STEA sekä Helsingin ja Tampereen kaupunki.