fbpx

Olet hyvän arvoinen – tee pieniä hyviä tekoja itsellesi

Olet hyvän arvoinen – tee pieniä hyviä tekoja itsellesi

Vieraskynäblogi | Julkaistu 29.4.2022

Itsemyötätunto on hyväksyvää, ystävällistä ja lämminhenkistä suhtautumista itseen ja tekoja itsen hyväksi. Kun pysähdymme olemaan läsnä itsellemme ja kuulostelemaan sitä, miltä meistä tuntuu, mitä tarvitsemme ja mikä on meille tärkeää, voimme pitää huolta itsestämme ja toimia itsemme hyväksi.

Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ei ole läheskään kaikille luontaista ja helppoa. Suurin osa ihmisistä sanoo, että heidän on helpompi suhtautua myötätuntoisesti toisiin kuin itseensä. Olemme usein itsemme pahimpia kriitikoita. Itsekritiikillä on hyvä tarkoitus – se yrittää pohjimmiltaan auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan, mutta jos se on kovin ankaraa, se paremminkin lamauttaa kuin auttaa meitä eteenpäin. Jos toisaalta suhtaudumme epäonnistumisen kokemuksiimme hyväksyvästi ja myötätunnolla, olemme valmiimpia yrittämään uudelleen kuin jos arvostelisimme ja soimaisimme itseämme siitä, että kaikki ei mennyt suunnitelmien mukaan.

Itsemyötätunto on onneksi taito, jota voi harjaannuttaa. Itsemyötätunnon kehittämisessä auttaa esimerkiksi se, että mietimme, miten suhtautuisimme hyvään ystävään tai ihmiseen, josta välitämme – erityisesti silloin, kun hän on hankalassa tilanteessa tai kun hän on epäonnistunut jossain. Moittisimmeko ja arvostelisimmeko häntä? Vai haluaisimmeko tukea ja kannustaa, sanoisimmeko, että hän on arvokas ja tärkeä, ja että haluamme auttaa ja tukea häntä?

Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ei tarkoita tavoitteista luovuttamista tai sitä, että emme ponnistelisi itsellemme tärkeiden asioiden eteen. Se tarkoittaa armollisuutta itseä kohtaan silloin kun tarvitsemme lepoa, huolenpitoa tai taukoa. Toisinaan se on määrätietoista toimintaa itselle tärkeiden asioiden saavuttamiseksi. Kannustamme itseämme tekemään asioita, jotka ovat meille hyväksi ja vievät meitä eteenpäin, vaikka se olisi välillä vaikeaakin, ja vaikka se tarkoittaisi toisinaan hetkellisistä mielihaluista luopumista. Se on tekoja itsen hyväksi.

Itsemyötätunto auttaa tulemaan toimeen vaikeiden tunteiden kanssa, kannattelemaan ja rohkaisemaan itseä vaikeina aikoina ja kannustamaan itseä eteenpäin myönteisellä tavalla. Se auttaa muistamaan, että olemme kaikki keskeneräisiä ja epätäydellisiä, ja juuri sellaisina riittäviä ja rakastamisen ja hyvän arvoisia. Hyväksyvä ja lempeä suhtautuminen itseemme tuo meille turvan tunnetta. Se antaa voimia ja uskallusta pitää puoliamme tarvittaessa ja auttaa suhtautumaan myötätunnolla myös muiden kärsimykseen.

Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihin ja taitoihin saavuttaa haluttuja tavoitteita. Se auttaa meitä olemaan rohkeampia asettamaan itsellemme tavoitteita ja ponnistelemaan niiden eteen. Luottaessamme itseemme kohdallemme osuvat pettymykset tai epäonnistumiset eivät lamaannuta meitä, vaan luotamme siihen, että pääsemme uudelleen eteenpäin. Elämän eri tilanteissa itseluottamuksemme voi vaihdella ja ympärillämme olevat olosuhteet voivat vaikuttaa siihen. Perusluottamus itseemme auttaa meitä kuitenkin kohtelemaan itseämme hyvin, mikä lisää mahdollisuuksiamme saada onnistumisia elämässämme.

Millaisia onnistumisen kokemuksia sinulla on viime aikoina ollut? Huomaatko näitä hetkiä? Voi olla, että arjen keskellä hyvän huomaaminen ja pienetkin onnistumiset jäävät meiltä huomaamatta. Voimme lisätä onnistumisen hetkiä päiviimme pienin askelin: pieniä tekoja, jotka sopivat meidän nykyiseen elämäntilanteeseemme. Mikä voisi olla sinun pieni hyvä teko itsellesi tänään? Muistathan myös kiittää itseäsi pienistäkin onnistumisista!

Huomion kiinnittäminen vahvuuksiimme auttaa meitä lisäämään onnistumisen kokemuksia ja saavuttamaan tavoittelemiamme asioita elämässä. Vahvuudet ovat luontaisia taipumuksia, mutta niitä voi harjoitella. Ne voivat liittyä taitoihimme (esimerkiksi musikaalisuus) tai luonteenvahvuuksiimme (kuten rohkeus ja sinnikkyys). Vahvuuksien tunnistaminen ei ole aina helppoa, mutta voit oppia huomaamaan niitä miettimällä, mistä asioista nautit, mitä opit helposti? Vahvuuksia voi myös tunnistaa muistelemalla, miten on aikaisemmin selvinnyt haasteellisista tilanteista elämässä.

Voimavaroja saa asioista, jotka tuovat hyvää mieltä ja auttavat meitä jaksamaan. Samatkin asiat voivat antaa meille voimavaroja tai kuormittaa meitä, kuten esimerkiksi työ voi olla antoisaa, mutta välillä myös kuluttavaa. Kyse on voimavaroja tuovien ja vievien asioiden tasapainosta. Omien voimavarojen huolehtimisen kannalta keskeistä on myös omien rajojen tunnistaminen ja terve itsekkyys. Miten sinä huolehdit omista voimavarojen lähteistäsi pieninkin teoin säännöllisesti?


Kirjoittajat: Merja Matilainen ja Teija Eskola, Mielenterveyden keskusliitto

Jos haluat työstää aihetta työpajassa ilmoittaudu mukaan Naistenkartanon ja Mielenterveyden keskusliiton yhteisiin työpajoihin: Itsemyötätunto ja itsensä hyväksyminen (ma 9.5. klo 17.30-19.30) & Itseluottamus ja omat vahvuudet (to 12.5. klo 17.30-19.30).

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan