fbpx

Työpajat

Naistenkartanon työpajat – kevät 2022

Tule kuulemaan ja harjoittelemaan, miten vahvistaa ystävällisyyttä itseä kohtaan ja itseluottamusta. Työpajan alussa on lyhyt alustus illan aiheisiin, ja sen jälkeen teemme niihin liittyviä harjoituksia erilaisin osallistavin menetelmin*. Mahdollisuus jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä pienryhmässä että kirjoittamalla.

*Työpajassa tehdään

  • Pohdintatehtäviä itsenäisesti ja yhdessä.
  • Mentimeterissä tehdään mm. sanapilviä.
  • Padlet-alustalla ja pienryhmissä käydään keskustelua aiheista annettujen kysymysten avulla.

Kouluttajina Teija Eskola ja Merja Matilainen Mielenterveyden keskusliitosta.

Osallistumismaksu 20 € / työpaja.

Ilmoittaudu mukaan

Itsemyötätunto ja itsensä hyväksyminen

Ma 9.5. klo 17.30-19.30

Monien meistä on helpompi suhtautua myötätuntoisesti toisiin kuin itseemme. Itsemyötätunto on kuitenkin taito, jota voi kehittää.

Miten olla itsensä paras ystävä? Miten puhutella itseään lempeästi ja kannustavasti? Itsemyötätunnolla on monia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin.

Itseluottamus ja omat vahvuudet

To 12.5. klo 17.30-19.30

Itseluottamus tarkoittaa uskoa omiin kykyihin ja taitoihin saavuttaa haluttuja tavoitteita.

Tutustumme erilaisiin keinoihin tunnistaa voimia tuovia asioita ja omia vahvuuksia sekä huomata onnistumisen kokemuksia.