fbpx

Tärkeimmät vaikutukset ovat mukana arjessa

Julkaistu 14.11.2019

Meiltä kysytään usein, että millaisia vaikutuksia vertaistukeen perustuvilla NOVAT – ryhmillämme mahtaa olla osallistujiin? Olen itse suuri tilastojen ja datan ystävä ja haluan kaiken kehittämistyön perustuvan tutkittuun tietoon, faktoihin sekä syvälliseen asiakasymmärrykseen. Olemme uudistamassa koko toimintaamme siten, että osallistujat ovat kaiken kehittämistyön keskiössä, kehittäjinä meidän työntekijöiden rinnalla. Kokosimme tätä uudistusta siivittämään parin vuoden ajalta tietoa siitä, miksi ihmiset tulevat mukaan toimintaamme.

Naistenkartanon NOVAT – toiminnan tavoitteina on tarjota naisille turvallinen vertaisyhteisö oman kasvun työstämiseen, auttaa naisia nimeämään haasteet, sanoittamaan tunteet ja tunnistamaan voimavarat sekä ottamaan ne käyttöön, tukea naisia positiivisen muutoksen saavuttamisessa  sekä vahvistaa hallinnan tunnetta käytännön harjoitusten ja vertaistuen avulla. NOVAT – toimintaa on kasvokkaisina ryhminä sekä verkkokursseina. Niiden lisäksi järjestämme kaikille naisille avoimia yleisöluentoja Helsingissä ja Tampereella erilaisista hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Vuosien 2018-2019 aikana 19% alkukyselyyn vastanneista kertoi kasvokkaiseen ryhmään osallistumisen syyksi kiinnostuksen itsetuntemuksen lisäämiseen, 19% omien ongelmien työstämisen, 17% tyytymättömyyden omaan elämään ja 11% määrittelemättömän epämiellyttävän olon. Syitä oli myös lukuisia muita – tilanteet kun ovat jokaisella yksilöllisiä. Vuonna 2018 jopa 76% osallistujista oli hakenut muualta apua huoliinsa mutta vain 32% koki sitä saaneensa.  Samaisena vuonna alkukyselyssä 77% koki elämäntilanteensa keskimääräiseksi ja 8% erittäin huonoksi. 38% vastanneista koki itseluottamuksensa keskimääräiseksi ja 31% huonoksi.

Miten ryhmätoiminta sitten auttoi? Loppukyselyssä 60% koki elämäntilanteena hyväksi. Itseluottamuksen osalta 60% vastaajista koki sen keskimääräiseksi ja 40% hyväksi.”Moni elämän palanen loksahti kohdalleen ja opin elämään itseni kanssa hieman paremmin”, kertoi eras osallistuja. Olen antanut itselleni luvan olla keskeneräinen”, sanoi toinen. Useampi vastaajista kertoi, että muiden elämäntarinat olivat mielenkiintoisia; ne kehittivät kuuntelu- ja empatiakykyä.  Myös tunne siitä, että on olemassa omana itsenä muista riippumatta, kehittyi.

NOVAT toimii kasvokkaisten ryhmien lisäksi verkkokurssina. Niille hakeudutaan pitkälti samankaltaisten syiden vuoksi kuin kasvokkaisiin ryhmiin mutta osallistujat ovat monesti sellaisessa elämäntilanteessa, ettei kasvokkainen ryhmä mahdu tai sovi arkeen mukaan tai he asuvat kaukana Helsingistä tai Tampereelta, jossa kasvokkaisia ryhmiä tällä hetkellä kokoontuu.

Verkkokurssista on sanottu muun muassa seuraavaa: Löysin kipupisteeni. Opin sanoittamaan ne asiat ja nyt minun on helpompi käsitellä niitä, kun ymmärrän tunteitani paremmin. Itsensä hyväksymistä ja armollisuutta olen opetellut joka päivä ja nyt entistä enemmän.”

Minä näytän muille miten minua saa kohdella. Menneisyyteni ei määritä minua. Minä olen hyvä tällaisena, pystyn jättämään menneen taakseni.”, kirjoitti toinen osallistuja.

Ihmisten positiiviset muutokset ja erilaisten kasvutarinoiden lukeminen on tietenkin ihan parasta palautetta meille. Mahtava seikka tilastojen ystävälle on ollut myös huomata, että toimintamme osallistujamäärät ovat  olleet syksyn aikana reippaassa kasvussa. Tänä vuonna NOVAT – ryhmissä on ollut 64 osallistujaa , joista 38 on aloittanut syksyllä. NOVAT – verkkokursseilla on ollut 58 osallistujaa. Yleisöluennoillamme on ollut kuluneen vuoden aikana 818 osallistujaa, joista keväällä 182 ja syksyllä 636. Vielä yksi yleisöluento on luvassa Helsingissä torstaina 28.11., ja väitän, että tuhannen osallistujan raja ylittyy. Vuoden viimeisen luennon otsikkona on ”Tunteet ovat tietoa itsestämme – herkkyys voimavarana” ja siinä käsitellään  tunteita ja varsinkin erityisherkkyyttä. Järjestämme luennon yhteistyössä HSP Suomen Erityisherkät ry:n kanssa.  Luennoitsijana on terapeutti ja tietokirjailija Marika Rosenborg. Samainen luento pidettiin Tampereella lokakuun lopussa ja paikalla oli niin paljon ihmisiä, etteivät kaikki mahtuneet pääkirjasto Metson suurimpaan luentosaliin sisään.  Tämän vuoden yleisöluennoista saadun palautteen keskiarvo on 4,4 (asteikolla 1-5).

Vuotta on vielä jäljellä, joten ihan kaikkea ei olla vielä ehditty tilastoimaan. Odotan innolla joulukuun loppua kun kaikki luvut ja palautteet ovat kasassa. Ensi vuotta suunnitellaan täyttä vauhtia ja olemme saaneet jo paljon palautetta ja toiveita esimerkiksi luentojen aiheiksi. Myös ryhmätoiminnasta on esitetty paljon erilaisia loistavia kehittämisideoita. Ihan mahtavaa!

Ja arvatkaas mitä? Tosi moni esitetty toive toteutetaan – kannattaa seurata tiedotustamme!

Annina

Kirjoittaja on Naistenkartanon toiminnanjohtaja ja fanittaa tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa