NOVAT-ohjelma

Mikä on NOVAT?

NOVAT on naisten tarpeisiin kehitetty vertaistukiohjelma, jolla halutaan tukea naisten hyvinvointia. NOVAT on lyhenne sanoista “Naiset Ovat”. Se viittaa jokaisen oikeuteen määritellä itse oma naiseutensa.

Keskeiset teemat

 • suhde itseen, omaan ajatteluun ja tunteisiin
 • itsensä hyväksyminen
 • sisäisen puheen merkitykset
 • nykyhetkessä elämisen taito
 • suhde muihin
 • omat rajat ja tarpeet

Kenelle?

Kaikille naisille (jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen), jotka haluavat pohtia elämänsä ja tutustua itseensä yhdessä muiden naisten kanssa. Jokainen määrittelee itse ne asiat, joita haluaa ryhmässä työstää. Ohjelma ei kuitenkaan korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai sovi vakavasti kriisiytyneeseen elämäntilanteeseen. Ryhmän toimivuuden vuoksi suosittelemme, että ystävät, tuttavat ja perheenjäsenet eivät osallistuisi samaan ryhmään.

Mitä NOVAT-ohjelma antaa?

Ohjelma auttaa tutustumaan omaan itseen, lisäämään itseymmärrystä, tunnistamaan omia voimavaroja ja ottamaan niitä käyttöön. Ryhmä voi tukea omien tavoitteiden (esim. elämäntapamuutoksen) toteuttamista, itselle haitallisista ajattelu- ja toimintatavoista luopumista ja vahvistaa kokemusta siitä, ettei olekaan yksin.

Mitä NOVAT-vertaistuki on ja miten se toimii?

NOVAT-vertaistuki on omien ajatusten ja kokemusten jakamista muiden ryhmäläisten kanssa joko puhumalla (Pitkä/Lyhyt/Mini -NOVAT) tai kirjoittamalla (Kirjoittaen-NOVAT). NOVAT-ohjelman rakenne perustuu luottamuksen, turvallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksen vahvistamiseen. Tästä syystä NOVAT-työskentelylle on luotu selkeät säännöt ja kasvokkain tapaaville ryhmille kokousjärjestys.

Työskentelyä raamittavat NOVAT-alustustekstit ja pohdintakysymykset, joihin jokainen vastaa omasta kokemuksestaan käsin. Kasvokkaisissa tapaamisissa ei keskustella ristiin, vaan jokaiselle on varattu mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon. Toisten neuvominen ei kuulu NOVAT-vertaistukeen, mutta muiden jakamat kokemukset voivat herättää myös itsessä uusia oivalluksia sekä kokemuksen siitä, ettei ole yksin. NOVAT-vertaisryhmässä on lupa olla vain itseään varten.

Miten ryhmiä tuetaan

NOVAT-ryhmät toimivat pääasiassa itsenäisesti ilman ohjaajaa (mini- ja kirjoittaen -ryhmiä lukuun ottamatta). Naistenkartanon työntekijät mm. vetävät ryhmien alku- ja loppuohjaukset ja toimivat ryhmien taustatukena koko työskentelyn ajan. Heihin voi olla kynnyksettömästi yhteydessä, jos jokin ryhmätyöskentelyssä mietityttää.

NOVATin tausta

NOVAT-ohjelma nojaa muun muassa voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun, positiiviseen psykologiaan ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon periaatteisiin. Alun perin ohjelman juuret ovat yhdysvaltalaisen sosiologin Jean Kirkpatrickin 1970-luvulla kehittämässä naisille suunnatussa itsehoito-ohjelmassa (ks. lisää womenforsobriety.org).

PITKÄ-NOVAT

 • 32 tapaamiskertaa
 • TRE, PK-seutu
 • Hinta: 120 €

Lue lisää

LYHYT-NOVAT

 • 14 tapaamiskertaa
 • TRE, PK-seutu ja valtakunnallisesti verkossa
 • Hinta: 40 €

Lue lisää

KIRJOITTAEN-NOVAT

 • 14 viikkoa
 • Valtakunnallisesti verkossa
 • Hinta: 40 €

Lue lisää

MINI-NOVAT

 • 5 tapaamiskertaa
 • TRE, PK-seutu ja valtakunnallisesti verkossa
 • Hinta: maksuton

Lue lisää

Alkavat ryhmät:

 • 3.-31.5. klo 16-17.45, Pasilan naapuruustalo, Helsinki (ei ennakkoilmoittautumisia)

TANSSI-NOVAT

 • 5 tapaamiskertaa
 • valtakunnallisesti verkossa
 • Hinta: maksuton

Lue lisää

VAUVA-NOVAT

 • 5 tapaamiskertaa
 • Kasvokkain Tampereella
 • Etänä kirjoittaen ja Zoomissa
 • Hinta: 0-20 €

Lue lisää

Alkavat ryhmät:

 • 12.5.-30.5. klo 10-11.30, Tampere

TAIDE-NOVAT

 • Eripituisia ryhmiä
 • TRE ja PK-seutu
 • Hinta: 20-40 €

Lue lisää

TEEMA-NOVAT

 • Eripituisia teemaryhmiä kasvokkain ja verkossa
 • Hinta: maksuton

Lue lisää

Alkavat ryhmät:

 • Metsä-NOVAT, Tampere (ke 3.-31.5. klo 17-18.30)

NOVAT-ajatukset ja kasvuportaat

NOVAT-ohjelma perustuu 13 NOVAT-ajatukselle ja kuudelle kasvuportaalle, jotka tukevat myönteisten muutosten ja omien tavoitteiden saavuttamista.

Kasvuportaat

1. PORRAS: HYVÄKSYNTÄ

2. PORRAS: NYKYTILANTEEN TARKASTELU

3. PORRAS: KATSEEN KÄÄNTÄMINEN VOIMAVAROIHIN

4. PORRAS: UUDENLAISET ASENTEET ARJESSA

5. PORRAS: TOIMIVAT IHMISSUHTEET

6. PORRAS: ROHKEASTI AINUTLAATUINEN

NOVAT-ajatukset

 1. Vaikeudet eivät enää hallitse minua.
 2. Kielteiset ajatukset itsestäni ovat minulle vahingollisia.
 3. Se, miten ajattelen ongelmistani vaikuttaa ahdistukseeni.
 4. Menneisyyden ei tarvitse hallita tulevaisuuttani.
 5. Tunnistan ajatusteni yhteydet tunteisiini ja toimintaani.
 6. Olen kyvykäs nainen ja minulla on paljon annettavaa.
 7. Haluan löytää rauhan ja hyvän olon.
 8. Yritän opetella innostumista ja luovuutta joka päivä.
 9. Arkinen elämäni on hyvää ja rikasta.
 10. Itseni hyväksyminen voi muuttaa elämäni.
 11. Haluan jakaa hyvyyttä ympärilleni ja olen myös valmis vastaanottamaan sitä muilta.
 12. Olen sitoutunut kasvamaan ihmisenä ja huolehtimaan hyvinvoinnistani.
 13. Olen vastuussa itsestäni ja teoistani.