fbpx

Naisen viha ja rajat

Naisen viha on jo kulttuurisesti vaikea asia. Useat naiset ovat oppineet olemaan kilttejä tyttöjä ja huolehtimaan toisista, mutta samalla unohtaneet omat tarpeensa. Myös vihan ilmaisuun voi liittyä vaikeuksia. Lapsuudessa opittuihin vihan ilmaisutapoihin on saattanut kuulua kaoottisuutta, jonka vuoksi vihan ilmaisua on opittu välttelemään, vaikka se on haitallista. Omaa hyvinvointia voi lisätä merkittävästi tutustumalla vihaansa ja sen ilmaisuun.

Viha on yksi tunne muiden tunteiden joukossa. Terve viha on tietoista, kehossa tuntuvaa energiaa nykyhetkessä kuten ilo ja surukin. Tervettä vihaa ilmaistaan rakentavasti jakamalla omaa tunnetta myötätuntoisesti toisten kanssa. Silloin kukaan ei loukkaannu eikä satuta. Rakentava vihan ilmaisu on avointa ja suoraa, joka puhdistaa ilmapiiriä, lisää vuorovaikutusta ja läheisyyttä ihmissuhteissa.

Hyvä keino päästä käsiksi omaan vihaan ja sen ilmaisuun, on muistella, miten lapsuudenkodissa ilmaistiin vihaa. Terveen ja epäterveen vihan tunnistamiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä vihan avulla voi suojata itseään sekä muokata omia rajojaan.

Rajat ovat tärkeitä kaikissa ihmissuhteissa, sillä ne kertovat, kuinka lähelle tuntuu turvalliselta päästää toiset ihmiset. Niitä tarvitaan omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen suojaamiseen, sillä rajat ovat fyysisiä että sisäisiä. Sisäisiä rajoja ovat muun muassa tunne- ja älylliset rajat. Omien vihan tunteiden hyväksyminen ja niiden rakentava ilmaisu on keskeinen tekijä rajojen ylläpitämisessä. Rajojaan vahvistamalla voi myös vähentää omaa vihaa.

Epäterveen vihan tunnusmerkkejä

 • Viha pulpahtelee esiin hallitsemattomasti mennyttä elämää muistuttavissa tilanteissa
 • On kehossa kiinni
 • On itseään ja toisia syyttelevää
 • Omien tunteiden kieltäminen ja unohtaminen
 • Kyvyttömyys puolustaa itseään
 • Epäselvät rajat ja liika kiltteys, jossa annetaan toisten kävellä yli
 • Liiallisen kiltteyden takana piilevä käsittelemätön viha, mikä on myös puolustuskeino oman vihaisuuden kieltämiselle

Liian kilttiä naista kuvaavia piirteitä

 • Tunnollinen ja ahkera suorittaja
 • Väsymätön toisista huolehtija
 • Toisten miellyttäjä
 • Kyvytön sanomaan ei
 • Rajaton ja sovittelija
 • Uhrautuja
 • Näkymätön

Vihan välttely on haitallista

Monet naiset välttelevät vihaa ja sen ilmaisua. Alkeellisin vihan välttelyn muoto on tunteiden jäädyttäminen. Tyypillisiä kiltin tytön vihan välttelyn tyylejä ovat myös pakeneminen ja tunteiden tukahduttaminen. Vihaa on opittu älyllistämään ja selittämään pois, vaikka vihan tunteet ovat tärkeitä signaaleja, joita pitäisi pysähtyä miettimään.

Vihan tunteiden välttely voi johtaa hallitsemattomiin purkauksiin väärään aikaan, väärässä paikassa ja hyvin kielteisellä tavalla. Vihaa suunnataan usein myös itseen, josta voi seurata fyysisiä oireita, uupumista tai riippuvuuksia. Esimerkiksi haitalliseen päihteiden käyttöön saattaa liittyä vihan kanavointia väärään kohteeseen. Masennusta kuvataan monesti myös sisäänpäin kääntyneenä vihana.

Uusien toimintatapojen opettelu vie aikaa

Omiin vihan tunteisiin voi olla vaikeaa päästä kiinni ja vihaan johtavien ajatusten tai tilanteiden tunnistaminen saattaa ensin tuntua vaikealta. Kun tunnistaa oman tapansa käsitellä vihan tunteita, voi myös alkaa opetella uusia rakentavampia tapoja ilmaista vihaa.

Rakentava vihan ilmaisu

 • Yhteys omiin vihan tunteisiin on olemassa myös fyysisenä
 • Fyysisen yhteyden saamista voi harjoitella hengityksen avulla ja pysähtymällä kuuntelemaan tunteita ja kehon tuntemuksia
 • Vihan tunteeseen pysähdytään ja tunnetaan se
 • Muista, että oman tunteen ja käsityksen asioista voi aina ilmaista
 • Rakentavassa vihan ilmaisussa myötätuntoisen puhetavan käyttäminen auttaa
 • Ei ole hyväksi syytellä tai vähätellä toista ja kannattaa myös välttää sinä-muodon käyttämistä
 • Vihan tunnetta ilmaistaan käyttämällä minä-muotoa ja kertomalla oma tunne

Lue lisää rajojen tärkeydestä artikkelista Omat rajat ja lähisuhteet
Lähteet: Helena Palojärven luento 5.9.2018 Rakentava viha ja rajat
Naisen viha, Naistenkartano ry.